Максимални низ из два дата низа који редослед одржавају исти

Претпоставимо да имамо два целобројна поља исте величине н. Оба низа могу садржати и заједничке бројеве. Изјава о проблему тражи да се формира резултујући низ који садржи 'н' максималних вредности из оба низа. Првом низу треба дати приоритет (елементи првог ...

opširnije

Упит за збир опсега помоћу ретке табеле

In the range sum query using sparse table problem we have a range query and given an integer array. The given task is to find out the sum of all integers that comes in the range. Example   Input: arr[] = {1,4,6,8,2,5} Query: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} Output: 19 16 25 …

opširnije

Збир ф (а [и], а [ј]) над свим паровима у низу од н целих бројева

Изјава о проблему тражи да се сазна збир ф (а [и], а [ј]) над свим паровима у низу од н целих бројева на такав начин да је 1 <= и <ј <= н с обзиром на то да нам је обезбеђено низ целих бројева. Пример арр [] = {1, 2, 3,…

opširnije

Дужина највећег низа са суседним елементима

Проблем „Дужина највећег низа са суседним елементима“ наводи да сте добили целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се открије дужина најдужег суседног низа чији елементи могу бити поређани у низу (континуирани, растући или силазни). Бројеви у ...

opširnije

Броји број тројки са производом једнаким задатом броју

У проблему „Преброј тројке са производом једнаким датом броју“ стоји да нам је дат целобројни низ и број м. Изјава о проблему тражи да се сазна укупан број тројки са производом једнаким м. Пример арр [] = {1,5,2,6,10,3} м = 30 3 Објашњење тројки…

opširnije

Дизајнирајте стек који подржава гетМин () за О (1) време и О (1) додатни простор

Дизајнирајте стек који подржава гетМин () за О (1) време и О (1) додатни простор. Стога посебна структура података стека мора подржавати све операције стека попут - воид пусх () инт поп () боол исФулл () боол исЕмпти () у константном времену. Додајте додатну операцију гетМин () за враћање минималне вредности ...

opširnije

Промените низ у пермутацију бројева од 1 до Н.

У овом проблему смо дали низ А од н елемената. Морамо променити низ у пермутацију бројева од 1 до н користећи минималне замене у низу. Пример улаза: 2 2 3 3 Излаз: 2 1 3 4 Улаз: 3 2 1 7…

opširnije