Највећа могућа разлика два подскупа низа

Претпоставимо да имамо целобројни низ. Изјава о проблему „Максимална могућа разлика два подскупа низа“ тражи да се сазна максимална могућа разлика између два подскупа низа. Услови које треба поштовати: Низ може садржати понављајуће елементе, али највишу учесталост елемента ...

opširnije

Путања са максималном просечном вредношћу

Изјава о проблему Проблем „Пут са максималном просечном вредношћу“ наводи да вам је дат 2Д низ или матрица целих бројева. Сада размислите да стојите у горњој левој ћелији и да морате доћи до доње десне стране. Да бисте стигли до одредишта, морате се кретати било у…

opširnije

Броји поднизове са једнаким бројем 0, 1 и 2

Проблем „Преброји поднизове са једнаким бројем 0с, 1с и 2с“ наводи да вам је дат низ који има само 0, 1 и 2. Изјава о проблему тражи да се сазна број поднизова који садрже једнако само 0, 1 и 2. Пример стр = „01200“…

opširnije

Мосер-де Бруијн секвенца

У овом проблему добијате целобројни унос н. Сада морате да одштампате првих н елемената Мосер-де Бруијн секвенце. Пример 7 0, 1, 4, 5, 16, 17, 20 Објашњење Излазна секвенца има првих седам елемената Мосер-де Бруијн секвенце. Тако је излаз…

opširnije

Голомбова секвенца

Изјава о проблему Проблем „Голомб секвенца“ каже да вам је дат улазни цео број н и да морате пронаћи све елементе Голомб секвенце до н -тог елемента. Пример н = 8 1 2 2 3 3 4 4 4 Објашњење Првих 8 чланова Голомбовог низа…

opširnije

Највећи подред са једнаким бројем 0 и 1

Добили сте низ целих бројева. Цели бројеви су само 0 и 1 у улазном низу. Изјава о проблему тражи да се открије највећи подмаз који може имати једнак број 0 и 1. Пример арр [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 до 5 (укупно 6 елемената) Објашњење Са позиције низа…

opširnije

Упити за бројање елемената низа са вредностима у датом опсегу

Изјава о проблему Проблем „Упити за бројеве елемената низа са вредностима у датом опсегу“ наводи да имате целобројни низ и два броја к и и. Изјава о проблему тражи да се сазна број бројева присутних у низу који се налази између задатих к и и. …

opširnije

ГЦД-ови задатих распона индекса у низу

Изјава о проблему Проблем „ГЦД -ови задатих индексних опсега у низу“ наводи да вам је дат целобројни низ и неки упити за опсег. Изјава о проблему тражи да се пронађе највећи заједнички делитељ подниза тако формираног у опсегу. Пример арр [] = {10, 5, 18, 9,…

opširnije

Средњи опсег низа

Изјава о проблему Проблем „Средњи опсег у низу“ наводи да вам је дат целобројни низ и к број упита. Сваки упит садржи лево и десно као опсег. Изјава о проблему тражи да се сазна доња средња вредност свих целих бројева који долазе ...

opširnije

Производи опсега у низу

Изјава о проблему Проблем „Производи распона у низу“ каже да вам је дат низ целих бројева који се састоји од бројева од 1 до н и к броја упита. Сваки упит садржи опсег. Изјава о проблему тражи да се производ пронађе у датом опсегу под…

opširnije