Дужина највећег низа са суседним елементима

Проблем „Дужина највећег низа са суседним елементима“ наводи да сте добили целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се открије дужина најдужег суседног низа чији елементи могу бити поређани у низу (континуирани, растући или силазни). Бројеви у ...

opširnije

Максимална разлика између првог и последњег индекса елемента у низу

Претпоставимо да имате низ целих бројева. Проблем „Максимална разлика између првог и последњег индекса елемента у низу“ тражи да се утврди разлика између првог и последњег индекса сваког броја присутног у низу, тако да је разлика максимална од свих. Пример…

opširnije

к-ти недостајући елемент у растућој секвенци који није присутан у датој секвенци

Проблем „к-ти недостајући елемент у растућој секвенци који није присутан у датој секвенци“ наводи да су вам дата два низа. Један од њих је распоређен у растућем низу, а други нормални несортирани низ са бројем к. Пронађите к-ти недостајући елемент који није присутан у нормалном…

opširnije

Путања са максималном просечном вредношћу

Изјава о проблему Проблем „Пут са максималном просечном вредношћу“ наводи да сте добили 2Д низ или матрицу целих бројева. Сада узмите у обзир да стојите у горњој левој ћелији и да требате доћи до доњег десног. Да бисте стигли до одредишта, морате се кретати било у ...

opširnije

Први елемент који се јавља к пута у низу

Дали смо број 'к' и целобројни низ. Проблем „Први елемент који се јавља к пута у низу“ каже да се сазна први елемент у низу који се јавља тачно к пута у низу. Ако у низу нема елемента који се јавља к пута ...

opširnije

Најдужи подниз без понављања знакова

С обзиром на низ, морамо пронаћи дужину најдужег подниза без понављања знакова. Погледајмо неколико примера: Пример пввкев 3 Објашњење: Одговор је „вке“ са дужином 3 аав 2 Објашњење: Одговор је „ав“ са дужином 2 Приступ-1 за најдужу подниз без понављања грубе силе знакова…

opširnije

Производи опсега у низу

Изјава о проблему Проблем „Производи распона у низу“ наводи да вам се даје целобројни низ који се састоји од бројева у распону од 1 до н и к броја упита. Сваки упит садржи опсег. Изјава о проблему тражи да се сазна производ у датом опсегу под ...

opširnije

Сортирај низ према редоследу дефинисаном другим низом

Изјава о проблему Добили сте два низа целих бројева арр1 [] и арр2 []. Проблем „Сортирање низа према редоследу дефинисаном другим низом“ тражи да се први низ сортира према другом низу, тако да ће бројеви у првом низу бити релативно сортирани од свих ...

opširnije

Увећајте збир узастопних разлика у кружном низу

Изјава о проблему Претпоставимо да имате целобројни низ. Овај низ треба третирати као кружни низ. Последња вредност низа биће повезана са првим низом, а1. Проблем „Максимизирање збира узастопних разлика у кружном низу“ тражи да се сазна максимум ...

opširnije

Подсеквенца максималне дужине са разликом између суседних елемената као 0 или 1

Изјава о проблему Добили сте целобројни низ. Проблем „Подсеквенца максималне дужине са разликом између суседних елемената као 0 или 1“ тражи да се сазна максимална дужина подсекције са разликом између суседних елемената не би требало да буде ништа друго него 0 или 1. Пример арр [] = {1,…

opširnije