Минимално премештање једнаког низа елемената Леетцоде решење

Изјава проблема У овом проблему нам је дат низ целих бројева. Такође, дозвољено нам је да извршимо одређени скуп операција на овом низу. У једној операцији можемо повећати „н - 1 ″ (сви елементи осим било којег) елементе у низу за 1. Морамо ...

opširnije

Преуредити низ тако да је арр [и]> = арр [ј] ако је парно и арр [и] <= арр [ј] ако је непаран и ј <и

Претпоставимо да имате низ целих бројева. Изјава о проблему тражи да се низ преуреди на такав начин да елементи на парној позицији у низу треба да буду већи од свих елемената испред њега, а елементи на непарним позицијама мањи од елемената пре њега. Пример…

opširnije

Броји пар са датом сумом

У проблему „цоунт цоунт витх гивен сум“ дали смо целобројни низ [], а други број каже „сум“, морате да утврдите да ли било који од два елемента у датом низу има збир једнак „сум“. Пример уноса: арр [] = {1,3,4,6,7} и збир = 9. Излаз: „Елементи су пронађени…

opširnije

Минимум операција брисања да би сви елементи низа постали исти

Претпоставимо да имамо улаз поља са „к“ бројем елемената. Дали смо проблем да морамо пронаћи операције брисања, што би требао бити минимум који је потребан за прављење једнаког низа, тј. Низ ће се састојати од једнаких елемената. Пример уноса: [1, 1,…

opširnije

Максимална удаљеност између два појављивања истог елемента у низу

Претпоставимо да вам је дат низ са неким поновљеним бројевима. Морамо пронаћи максималну удаљеност између два иста појављивања броја са различитим индексом, присутног у низу. Пример уноса: низ = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Излаз: 3 Објашњење: Зато што елементи у низу [1]…

opširnije

Максимални низ из два дата низа који редослед одржавају исти

Претпоставимо да имамо два целобројна поља исте величине н. Оба низа могу садржати и заједничке бројеве. Изјава о проблему тражи да се формира резултујући низ који садржи 'н' максималних вредности из оба низа. Првом низу треба дати приоритет (елементи првог ...

opširnije

Преброј подређаје са истим парним и непарним елементима

Претпоставимо да сте дали низ целих бројева величине Н. Како постоје бројеви, бројеви су непарни или парни. Изјава о проблему је подброј за бројање са истим парним и непарним елементима или открива број подматеријалних поља који има једнак број парних и непарних целих бројева. Пример…

opširnije

Укупан број без поновљених цифара у опсегу

Добили сте низ бројева (почетак, крај). Дати задатак каже да се открије укупан број бројева без поновљених цифара у опсегу. Пример уноса: 10 50 Излаз: 37 Објашњење: 10 нема цифру која се понавља. 11 има поновљену цифру. 12 нема поновљену цифру. …

opširnije

Минимални размени потребни за повезивање свих елемената мањих или једнаких к

Проблем „Минимални размени потребни за спајање свих елемената мањих или једнаких к“ наводи да имате целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се сазна најмањи број замена потребних за сабирање елемената који су мањи или једнаки ...

opširnije

Сортирање помоћу тривијалне хеш функције

Проблем „Сортирање помоћу тривијалне хасх функције“ наводи да вам је дат низ целих бројева. Низ може садржати и негативне и позитивне бројеве. Изјава о проблему тражи сортирање низа помоћу функције Тривиал Хасх. Пример арр [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} арр [] = {-3, -1,…

opširnije