С обзиром на бинарно стабло, како уклонити све половичне чворове?

Проблем „Како се с обзиром на бинарно стабло уклањају сви половични чворови?“ наводи да вам је дато бинарно стабло. Сада морате уклонити половичне чворове. Половични чвор је дефинисан као чвор у стаблу који има само једно дете. Или је ...

opširnije

Пронађите елементе распона који недостају

Проблем Проналажење елемената распона који недостају ”наводи да вам се даје низ различитих елемената унутар одређеног опсега и опсег који је дат као низак и висок. Пронађите све недостајуће елементе у опсегу који није присутан у низу. Излаз би требао бити у ...

opširnije

Највећи подред са једнаким бројем 0 и 1

Добили сте низ целих бројева. Цели бројеви су само 0 и 1 у улазном низу. Изјава о проблему тражи да се открије највећи подмаз који може имати једнак број 0 и 1. Пример арр [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 до 5 (укупно 6 елемената) Објашњење Са позиције низа…

opširnije

Збир два скупа који се не преклапају

Изјава о проблему Проблем „Непреклапајући збир два скупа“ наводи да су вам дата два низа као улазне вредности као аррА [] и аррБ [] исте величине н. Такође, оба низа имају различите елементе појединачно и неке заједничке елементе. Ваш задатак је да сазнате укупну суму ...

opširnije

Упити о збиру опсега без ажурирања

Изјава о проблему Проблем „Упити о суми опсега без ажурирања“ наводи да имате низ целих бројева и опсег. Изјава о проблему тражи да се сазна збир свих елемената унутар датог опсега. Пример арр [] = {10, 9, 8, 7, 6} Упит: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

opširnije

Тросмерна партиција низа око датог опсега

Изјава о проблему Добили сте низ целих бројева и опсег ловВалуе и хигхВалуе. Проблем „Тросмерно партиционирање низа око датог опсега“ тражи да се низ подели тако да се низ подели на три дела. Партиције низа ће бити: Елементи ...

opširnije

Пронађите линеарну подређену подсеквенцу величине 3

Problem Statement   The problem “Find a sorted subsequence of size 3 in linear time” states that you have an integer array. The problem statement asks to find out the three numbers in such a way that array[i] < array [k] < array[k], and i < j < k. Example   arr[] …

opširnije

Упити за подстринг палиндрома

Problem Statement   The problem “Palindrome Substring Queries” states that you are given a String and some queries. With those queries, you have to determine if the formed substring from that query is a palindrome or not. Example   String str = “aaabbabbaaa” Queries q[] = { {2, 3}, {2, 8},{5, 7}, …

opširnije

Проверите да ли сваки интерни чвор БСТ-а има тачно једно дете

Problem Statement   “Check if each internal node of a BST has exactly one child” problem states that you are given a preorder traversal of a binary search tree. And you need to find if all the non-leaf nodes contain only a single child. Here we also consider that all the …

opširnije

Елементи које треба додати тако да су сви елементи опсега присутни у низу

Problem Statement   “Elements to be added so that all elements of a range are present in array” states that you are given an array of integers. The problem statement asks to find out the count of elements to be added in an array so that all elements lie in the …

opširnije