Максимални збир парова са одређеном разликом

Проблем „Максимални збир парова са одређеном разликом“ наводи да вам се даје низ целих бројева и цео број К. Тада се од нас тражи да сазнамо максимални збир независних парова. Можемо упарити две целобројне вредности ако имају апсолутну разлику мању од К.…

opširnije

Бројање индексних парова са једнаким елементима у низу

Претпоставимо да смо дали целобројни низ. Проблем „Бројање индексних парова са једнаким елементима у низу“ тражи да се утврди број пара индекса (и, ј) на такав начин да је арр [и] = арр [ј], а и није једнако ј . Пример арр [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 пара објашњења…

opširnije

Конструисати Бинарно стабло из датог представљања Матичног низа

Проблем „Конструиши бинарно стабло из датог представљања надређеног низа“ наводи да сте добили низ. Овај улазни низ представља бинарно стабло. Сада треба да конструишете бинарно стабло на основу овог улазног низа. Низ чува индекс надређеног чвора код сваког индекса. …

opširnije

С обзиром на бинарно стабло, како уклонити све половичне чворове?

Проблем „Како се с обзиром на бинарно стабло уклањају сви половични чворови?“ наводи да вам је дато бинарно стабло. Сада морате уклонити половичне чворове. Половични чвор је дефинисан као чвор у стаблу који има само једно дете. Или је ...

opširnije

Пронађите елементе који су присутни у првом низу, а не у другом

Проблем „Пронађи елементе који су присутни у првом, а не у другом низу“ наводи да су ти дата два поља. Низови се састоје од свих целих бројева. Морате открити бројеве који неће бити у другом низу, али ће бити у првом низу. Пример…

opširnije

Прелазак границе бинарног стабла

Изјава проблема Проблем „Прелазак границе бинарног стабла“ наводи да вам је дато бинарно стабло. Сада треба да одштампате гранични приказ бинарног стабла. Овде прелазак границе значи да су сви чворови приказани као граница стабла. Чворови се виде из ...

opširnije

Како проверити да ли су два дата скупа дисјунктна?

Проблем „Како проверити да ли су два дата скупа дисјунктна?“ стања која претпостављају да су вам дата два скупа у облику низа рец сет1 [] и сет2 []. Ваш задатак је да откријете да ли су та два скупа дисјонтни скупови или не. Пример инпутСет1 [] = {1, 15, 8, 9,…

opširnije

Проверите да ли дати низ садржи дуплиране елементе на удаљености од к један од другог

Проблем „Провери да ли дати низ садржи дуплиране елементе на међусобној удаљености од к“ наводи да морамо да проверимо дупликате у датом неуређеном низу у опсегу к. Овде је вредност к мања од датог низа. Примери К = 3 арр [] =…

opširnije

Одштампајте десни приказ бинарног стабла

Изјава о проблему Проблем „Испис десног приказа бинарног стабла“ наводи да сте добили бинарно стабло. Сада треба да пронађете прави поглед на ово дрво. Овде десни приказ бинарног стабла значи испис секвенце онако како изгледа дрво кад се гледа са ...

opširnije

Напишите функцију да бисте добили тачку пресека две повезане листе

Изјава о проблему Проблем „Напишите функцију да бисте добили тачку пресека две повезане листе“ наводи да су вам дате две повезане листе. Али то нису независне повезане листе. Они су у неком тренутку повезани. Сада треба да пронађете тачку пресека ове две листе. …

opširnije