Сортирај низ према растућем фреквенцијском решењу

Изјава проблема С обзиром на низ целобројних бројева, сортирајте низ у растућем редоследу на основу учесталости вредности. Ако више вредности има исту учесталост, сортирајте их у опадајућем редоследу. Примери бројева = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Објашњење: '3' има фреквенцију 1, '1' има фреквенцију ...

opširnije

Скрт (или квадратни корен) техника разлагања

Добијате упит за опсег целобројни низ. Од вас ће бити затражено да одредите збир свих бројева који долазе у опсегу датог упита. Дати упит је два типа, а то су - Ажурирање: (индекс, вредност) дат је као упит, где вам је потребно ...

opširnije

Комбинације слова телефонског броја

У комбинацијама слова проблема са бројем телефона дали смо низ који садржи бројеве од 2 до 9. Проблем је у проналажењу свих могућих комбинација које би могле бити представљене тим бројем ако су сваком броју додељена нека слова. Додељивање броја је ...

opširnije

Проверите да ли су два низа једнака или не

Проблем „Провери да ли су два низа једнака или не“ наводи да су ти дата два низа. Изјава о проблему каже да морате утврдити да ли су дати низови једнаки или не. Пример арр1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; арр2 [] = {2, 1, 5, 4,…

opširnije

Броји поднизове са једнаким бројем 0, 1 и 2

Проблем „Броји поднизове са једнаким бројем 0, 1 и 2“ наводи да сте добили низ који има само 0, 1 и 2. Изјава о проблему тражи да се сазна број поднизова који садрже једнак број 0, 1 и 2. Пример стр = “01200” ...

opširnije

Генеришите све могуће сортиране низове из алтернативних елемената два дата сортирана низа

Проблем „Генериши све могуће сортиране низове из алтернативних елемената два дата сортирана низа“ наводи да претпостављамо да имате два сортирана низа. Изјава о проблему тражи да се сазнају сви могући разврстани низови, тако да би се број требао распоредити наизменично из два дата различита низа. Пример АррА []…

opširnije

Упити о збиру опсега без ажурирања

Изјава о проблему Проблем „Упити зброја опсега без ажурирања“ наводи да имате низ целих бројева и опсег. Изјава о проблему тражи да се сазна збир свих елемената унутар датог опсега. Пример арр [] = {10, 9, 8, 7, 6} Упит: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

opširnije

Тросмерна партиција низа око датог опсега

Изјава о проблему Добијате низ читавих бројева и низ ловВалуе и ХигхВалуе. Проблем „Тросмерна партиција низа око датог опсега“ тражи да се низ раздвоји тако да ће низ бити подељен на три дела. Преграде низова биће: Елементи ...

opširnije

Збир минималних и максималних елемената свих подређаја величине к

Изјава о проблему Проблем „Збир минималних и максималних елемената свих подређаја величине к“ наводи да вам се даје низ који садржи позитивне и негативне цијеле бројеве, пронађите зброј минималних и максималних елемената свих поднизова величине к. Примери арр [] = {5, 9, 8, 3,…

opširnije

Преместите све негативне елементе да се заврше редом уз дозвољени додатни простор

Изјава о проблему „Преместите све негативне елементе да се завршавају редом са дозвољеним додатним простором“ наводи да сте добили низ који садржи и позитивне и негативне бројеве. Изјава о проблему тражи премештање свих негативних елемената у последњи низ. Пример арр [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1,…

opširnije