Максималан број сегмената дужина а, б и ц

У проблему „Максималан број сегмената дужина а, б и ц“ стоји да вам је дат позитиван цео број Н и да морате пронаћи максималан број сегмената дужина а, б и ц који се могу формирати помоћу Н. Пример Н = 7 а = 5, б…

opširnije

Први елемент који се јавља к пута у низу

Дали смо број 'к' и целобројни низ. Проблем „Први елемент који се јавља к пута у низу“ каже да се сазна први елемент у низу који се јавља тачно к пута у низу. Ако у низу нема елемента који се јавља к пута ...

opširnije

Испис модификованог низа након извршавања наредби сабирања и одузимања

Добија се низ величине н, у почетку ће све вредности у низу бити 0, а упити. Сваки упит садржи четири вредности, тип упита Т, леву тачку опсега, десну тачку опсега и број к, морате…

opširnije

Проверите у бинарном низу број који представља подред је непаран или паран

Проблем „Провери у бинарном низу број који представља подред је непаран или паран“ наводи да сте добили бинарни низ и опсег. Низ се састоји од броја у облику 0 и 1. Изјава о проблему тражи да се сазна заступљени број ...

opširnije

Збир два скупа који се не преклапају

Изјава о проблему Проблем „Непреклапајући збир два скупа“ наводи да су вам дата два низа као улазне вредности као аррА [] и аррБ [] исте величине н. Такође, оба низа имају различите елементе појединачно и неке заједничке елементе. Ваш задатак је да сазнате укупну суму ...

opširnije

Упити за ГЦД свих бројева низа осим елемената у датом опсегу

Изјава о проблему Проблем „Упити за ГЦД свих бројева низа осим елемената у датом опсегу“ наводи да ћете добити целобројни низ и ак број упита. Сваки упит садржи број лево и десно. Изјава о проблему тражи да се сазна ...

opširnije

Подсеквенца максималне дужине са разликом између суседних елемената као 0 или 1

Изјава о проблему Добили сте целобројни низ. Проблем „Подсеквенца максималне дужине са разликом између суседних елемената као 0 или 1“ тражи да се утврди максимална дужина подсеквенце са разликом између суседних елемената не би требало да буде ништа друго до 0 или 1. Пример арр [] = {1,…

opširnije

Замените две узастопне једнаке вредности са једном већом

Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева. Проблем „Замените две узастопне једнаке вредности са једном већом“ тражи да се замене све те вредности пара, рецимо „а“, које долази узастопно са бројем „а+1“ 1 већим од њих (два узастопна броја), тако да чак и након измене или понављање тамо ...

opširnije

Претворите низ у цик-цак моду

Изјава о проблему Проблем „Претвори низ у цик-цак начин“ наводи да вам је дато-целих бројева. Изјава о проблему тражи сортирање низа на цик-цак начин тако да елементи у низу изгледају као а а <б> ц <д> е…

opširnije

Проверите да ли дати низ може представљати прелазак редоследа нивоа бинарног стабла претраживања

Изјава о проблему Проблем „Проверите да ли дати низ може да представља обилазак бинарног стабла претраживања по редоследу нивоа“ наводи да вам је дато обилажење по нивоу по бинарном стаблу претраживања. И коришћењем преласка стабла по редоследу нивоа. Морамо ефикасно да пронађемо да ли је ниво нивоа ...

opširnije