Броји пар са датом сумом

У проблему „цоунт цоунт витх гивен сум“ дали смо целобројни низ [], а други број каже „сум“, морате да утврдите да ли било који од два елемента у датом низу има збир једнак „сум“. Пример уноса: арр [] = {1,3,4,6,7} и зброј = 9. Излаз: „Пронађени елементи ...

opširnije

Померите све негативне бројеве на почетак и позитивне да бисте их завршили са сталним додатним размаком

Претпоставимо да имате низ целих бројева. Састоји се и од негативних и од позитивних бројева, а исказ проблема тражи да се сви негативни и позитивни елементи померају / премештају лево од поља, односно десно од низа, без употребе додатног простора. Ово ће бити ...

opširnije

Збир ф (а [и], а [ј]) над свим паровима у низу од н целих бројева

Изјава о проблему тражи да се сазна Збир ф (а [и], а [ј]) над свим паровима у низу од н целих бројева на такав начин да је 1 <= и <ј <= н с обзиром на то да смо добили низ целих бројева. Пример арр [] = {1, 2, 3,…

opširnije

Максимална разлика између првог и последњег индекса елемента у низу

Претпоставимо да имате низ целих бројева. Проблем „Максимална разлика између првог и последњег индекса елемента у низу“ тражи да се утврди разлика између првог и последњег индекса сваког броја присутног у низу, тако да је разлика максимална од свих. Пример…

opširnije

Прелазак границе бинарног стабла

Изјава проблема Проблем „Прелазак границе бинарног стабла“ наводи да вам је дато бинарно стабло. Сада треба да одштампате гранични приказ бинарног стабла. Овде прелазак границе значи да су сви чворови приказани као граница стабла. Чворови се виде из ...

opširnije

Пронађите све тројке са нултом сумом

Проблем „Пронађи све тројке са нултом сумом“ наводи да ти се даје низ који садржи и позитиван и негативан број. Изјава о проблему тражи откривање тројке са збројем једнаким 0. Пример арр [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Објашњење ...

opširnije

Како проверити да ли су два дата скупа дисјунктна?

Проблем „Како проверити да ли су два дата скупа дисјунктна?“ стања која претпостављају да су вам дата два скупа у облику низа рец сет1 [] и сет2 []. Ваш задатак је да откријете да ли су та два скупа дисјонтни скупови или не. Пример инпутСет1 [] = {1, 15, 8, 9,…

opširnije

Први елемент који се јавља к пута у низу

Дали смо број 'к' и целобројни низ. Проблем „Први елемент који се јавља к пута у низу“ каже да се сазна први елемент у низу који се јавља тачно к пута у низу. Ако у низу нема елемента који се јавља к пута ...

opširnije

Броји примесе у опсезима

Изјава о проблему Проблем „Бројање примера у опсезима“ наводи да вам се даје опсег [лево, десно], где је 0 <= лево <= десно <= 10000. Изјава о проблему тражи да се сазна укупан број простих бројева унутар опсега. Под претпоставком да ће бити великог броја упита. Пример лево: 4 десно: 10 2…

opširnije

Одштампајте Фибоначијеву секвенцу помоћу 2 променљиве

Изјава о проблему Проблем „Штампање Фибоначијеве секвенце помоћу 2 променљиве“ наводи да треба да одштампате Фибоначијеву секвенцу, али постоји ограничење употребе само 2 променљиве. Пример н = 5 0 1 1 2 3 5 Објашњење Излазна секвенца има првих пет елемената…

opširnije