Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици

Изјава проблема Проблем „Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици“ наводи да вам је дата бинарна матрица (која садржи само 0 и 1) са најмање једним 1. Пронађите удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици за све елементе…

opširnije

Преокрените путању у БСТ користећи Ред

Да бисмо обрнули путању у БСТ-у користећи проблем са редом, дали смо бинарно стабло претраживања и чвор, напишите алгоритам за окретање путање од корена до датог чвора. Претпоставимо да чвор постоји у БСТ-у. Примјер улазног циљног чвора = 12 излазних редослиједа прије ...

opširnije

Брзо сортирање

Брзо сортирање је алгоритам за сортирање. С обзиром на неразврстани низ, сортирајте га помоћу алгоритма за брзо сортирање. Пример уноса: {8, 9, 5, 2, 3, 1, 4} Излаз: {1, 2, 3, 4, 5, 8, 9} Теорија То је алгоритам сортирања „подели и освоји“. Бира пивот елемент у низу, дели се ...

opširnije