Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици

Изјава проблема Проблем „Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици“ наводи да вам је дата бинарна матрица (која садржи само 0 и 1) са најмање једним 1. Пронађите удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици за све елементе…

opširnije

БФС за неповезани граф

Изјава о проблему Проблем „БФС за дисконектовани граф“ наводи да сте добили неповезани усмјерени граф, испишите БФС обилазак графа. Пример Прелазак БФС-а на горњем графикону даје: 0 1 2 5 3 4 6 Прелазак ширине приступа прво (БФС) за неповезани усмерени графикон…

opširnije

Проверите дати низ величине н може представљати БСТ од н нивоа или не

Изјава о проблему С обзиром на низ са н елемената, проверите дати низ величине н може представљати БСТ од н нивоа или не. То је да се провери да ли бинарно стабло претраживања конструисано помоћу ових н елемената може представљати БСТ од н нивоа. Примери арр [] = {10, 8, 6, 9,…

opširnije

Пар позитивних негативних вредности у низу

У пар позитивних негативних вредности у задатку низа дали смо низ А различитих целих бројева, исписати све парове који имају позитивну вредност и негативну вредност броја који постоји у низу. Морамо штампати парове по редоследу њиховог појављивања. Пар чији ...

opširnije

Приоритетни ред помоћу појединачно повезане листе

У приоритетном реду који користи проблем са појединачно повезаном листом, морамо да применимо приоритетни ред помоћу појединачно повезане листе. Приоритетни ред садржи следеће операције, пусх (к, п): Додајте елемент к са приоритетом п на одговарајућу позицију у приоритетном реду. поп (): Уклони и врати ...

opširnije

Децоде Стринг

Претпоставимо да сте добили кодирани низ. Низ је кодиран у некој врсти обрасца, ваш задатак је декодирање низа. Рецимо, <бр. Пута се низ јавља> [стринг] Пример Улаз 3 [б] 2 [бц] Излаз бббцаца Објашњење Овде се „б“ јавља 3 пута, а „ца“ јавља 2 пута. …

opširnije

Обрнути низ без привремене променљиве

Изјава проблема У проблему „Обрнути низ без привремене променљиве“ дали смо низ „с“. Напишите програм за преокретање овог низа без употребе додатне променљиве или размака. Улазни формат Први ред који садржи дати низ „с“. Излазни формат Одштампајте низ који је обрнут од ...

opširnije

Најдужа уобичајена след са пермутацијама

Изјава проблема У проблему „Најдуже заједничке подсеквенце са пермутацијама“ дали смо два низа „с“ и „т“. Пронађите најдужи низ чије су пермутације подсеквенце дате две жице. Излаз најдужи мора бити сортиран. Улазни формат Први ред који садржи низ „с“. Други ред који садржи ...

opširnije

Уклањање размака из низа помоћу стрингстреам-а

Изјава о проблему У проблему „Уклањање размака из низа помоћу стрингстреам-а“ дали смо низ „с“. Напишите програм који користи ток низа за уклањање размака из датог низа. Улазни формат Први и једини ред који садржи реченицу / низ „с“. Излазни формат Први ред ...

opširnije

Бројање тројки са сумом мањом од дате вредности

Изјава о проблему Дали смо низ који садржи Н број елемената. У датом низу пребројите број тројки чија је сума мања од дате вредности. Пример уноса а [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Збир = 10 Излаз 7 Могуће тројке су:…

opširnije