Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици

Изјава о проблему Проблем „Растојање најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици“ каже да вам је дата бинарна матрица (која садржи само 0с и 1с) са најмање једном 1. Нађите удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици за све елементе…

opširnije

БФС за неповезани граф

Изјава о проблему Проблем „БФС за неповезани граф“ каже да вам је дат неповезан усмерени граф, одштампајте БФС прелазак графа. Пример Прелазак БФС -а на горњи графикон даје: 0 1 2 5 3 4 6 Приступ преласку претраге по ширини (БФС) за неповезани усмерени граф…

opširnije

Проверите дати низ величине н може представљати БСТ од н нивоа или не

Решење проблема С обзиром на низ са н елемената, проверите да ли низ н може представљати БСТ од н нивоа или не. То је да би се проверило да ли бинарно стабло претраживања конструисано помоћу ових н елемената може представљати БСТ од н нивоа. Примери арр [] = {10, 8, 6, 9,…

opširnije

Пар позитивних негативних вредности у низу

У пар позитивних негативних вредности у задатку низа дали смо низ А различитих целих бројева, исписати све парове који имају позитивну вредност и негативну вредност броја који постоји у низу. Морамо штампати парове по редоследу њиховог појављивања. Пар чији ...

opširnije

Приоритетни ред помоћу појединачно повезане листе

У приоритетном реду који користи проблем са појединачно повезаном листом, морамо да применимо приоритетни ред помоћу појединачно повезане листе. Приоритетни ред садржи следеће операције, пусх (к, п): Додајте елемент к са приоритетом п на одговарајућу позицију у приоритетном реду. поп (): Уклони и врати ...

opširnije

Децоде Стринг

Претпоставимо да вам је дат кодирани низ. Низ је кодиран у некој врсти узорка, ваш задатак је да декодирате низ. Рецимо, <нема пута када се појави стринг> [стринг] Пример уноса 3 [б] 2 [бц] излаз бббцаца Објашњење Овде се „б“ јавља 3 пута, а „ца“ 2 пута. …

opširnije

Обрнути низ без привремене променљиве

Изјава о проблему У проблему „Обрнути низ без привремене променљиве“ дали смо низ „с“. Напишите програм који ће преокренути овај низ без употребе додатних променљивих или размака. Улазни формат Први ред који садржи дати низ „с“. Излазни формат Штампа низ који је обрнут од…

opširnije

Најдужа уобичајена след са пермутацијама

Изјава о проблему У проблему „Најдужи заједнички низ са пермутацијама“ дали смо два низа „с“ и „т“. Пронађите најдужи низ чије су пермутације подсеквенце дата два низа. Најдужи излаз мора бити сортиран. Улазни формат Први ред који садржи низ „с“. Други ред који садржи…

opširnije

Уклањање размака из низа помоћу стрингстреам-а

Изјава о проблему У проблему „Уклањање простора из низа помоћу стрингстреам -а“ дали смо низ „с“. Напишите програм који користи стринг стринг за уклањање размака из датог низа. Улазни формат Први и једини ред који садржи реченицу/низ „с“. Излазни формат Први ред…

opširnije

Бројање тројки са сумом мањом од дате вредности

Решење проблема Дали смо низ који садржи Н број елемената. У датом низу избројите број тројки чији је збир мањи од дате вредности. Пример уноса а [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Збир = 10 Излаз 7 Могуће тројке су:…

opširnije