Померите све негативне бројеве на почетак и позитивне да бисте их завршили са сталним додатним размаком

Претпоставимо да имате низ целих бројева. Састоји се и од негативних и од позитивних бројева, а исказ проблема тражи да се сви негативни и позитивни елементи померају / премештају лево од поља, односно десно од низа, без употребе додатног простора. Ово ће бити ...

opširnije

Сортирање помоћу тривијалне хеш функције

Проблем „Сортирање помоћу тривијалне хеш функције“ наводи да сте добили целобројни низ. Низ може садржавати негативне и позитивне бројеве. Изјава о проблему тражи сортирање низа помоћу функције Тривиал Хасх. Пример арр [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} арр [] = {-3, -1,…

opširnije

Дат је низ парова. У њему пронађите све симетричне парове

Пронађи све симетричне парове - Добија се неколико парова низа. Морате открити симетричне парове у њему. Каже се да је симетрични пар симетричан када у паровима кажу (а, б) и (ц, д) у којима је „б“ једнако „ц“, а „а“ је ...

opširnije

Сортирање мехурића помоћу два слога

Изјава о проблему Проблем „Разврставање мехурића помоћу два стека“ наводи да вам је дат низ а [] величине н. Направите функцију за сортирање датог низа а [] помоћу парадигме мехуричног сортирања са две структуре података стека. Пример а [] = {15, 12, 44, 2, 5,…

opširnije

Преокрените низ помоћу стека

Дали смо низ с дужине н који садржи мала слова, велика слова, читаве бројеве и неки посебан симбол. Преокрените дати низ помоћу стека. Погледајмо неколико примера за боље разумевање. Пример улаза с = “ТуториалЦуп” Излаз пуЦлаиротуТ Улаз с = “Стацк” Излаз кцатС Коришћењем Стацка ...

opširnije

Следећи већи фреквенцијски елемент

У следећем већем проблему са фреквенцијским елементом дали смо низ величине [н] који садржи бројеве. За сваки број у испису низа, одговарајући број у низу са фреквенцијом већом од тренутне вредности. Пример уноса а [] = {1, 1,…

opširnije

Промените низ у пермутацију бројева од 1 до Н.

У овом проблему дали смо низ А од н елемената. Морамо да променимо низ у пермутацију бројева од 1 до н користећи минималне замене у низу. Пример улаза: 2 2 3 3 излаз: 2 1 3 4 улаз: 3 2 1 7…

opširnije

Одузимање две матрице

Изјава проблема У проблему „Одузимање две матрице“ дали смо две матрице а и б. Коначну матрицу морамо пронаћи након одузимања матрице б од матрице а. Ако је редослед једнак за обе матрице, само их можемо одузети, иначе не можемо. …

opširnije

Програм за пребацивање свих знакова у низ

Изјава о проблему У проблему „Програм за пребацивање свих знакова у низ“ који смо дали у низ, напишите програм за пребацивање свих знакова датог низа. Овде пребацивање значи претварање свих великих слова у мала и свих малих слова у велика слова. Улазни формат Први ...

opširnije

Рекурзивна провера палиндрома

Изјава о проблему У проблему „Рекурзивна провера палиндрома“ дали смо низ „с“. Морамо да напишемо програм да бисмо проверили да ли је дати низ палиндром или не користи рекурзију. Палиндром је реч, број, фраза или други низ знакова који читају уназад исто као ...

opširnije