Померите све негативне бројеве на почетак и позитивне да бисте их завршили са сталним додатним размаком

Претпоставимо да имате низ целих бројева. Састоји се и од негативних и од позитивних бројева, а исказ проблема тражи да се сви негативни и позитивни елементи померају / премештају лево од поља, односно десно од низа, без употребе додатног простора. Ово ће бити ...

opširnije

Сортирање помоћу тривијалне хеш функције

Проблем „Сортирање помоћу тривијалне хасх функције“ наводи да вам је дат низ целих бројева. Низ може садржати и негативне и позитивне бројеве. Изјава о проблему тражи сортирање низа помоћу функције Тривиал Хасх. Пример арр [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} арр [] = {-3, -1,…

opširnije

Дат је низ парова. У њему пронађите све симетричне парове

Пронађи све симетричне парове - Добија се неколико парова низа. Морате открити симетричне парове у њему. Каже се да је симетрични пар симетричан када у паровима кажу (а, б) и (ц, д) у којима је „б“ једнако „ц“, а „а“ је ...

opširnije

Сортирање мехурића помоћу два слога

Изјава о проблему Проблем „Буббле сорт усинг тво Стацкс“ наводи да вам је дат низ а [] величине н. Креирајте функцију за сортирање датог низа а [] помоћу парадигме сортирања облачића са две структуре података стека. Пример а [] = {15, 12, 44, 2, 5,…

opširnije

Преокрените низ помоћу стека

We have given a string s of length n which contains lower case letters, upper case letters, integers, and some special symbol. Reverse the given string using stack. Let’s see some examples for better understanding. Example   Input  s = “TutorialCup” Output  puClairotuT Input s = “Stack” Output kcatS Using Stack   …

opširnije

Следећи већи фреквенцијски елемент

In the next greater frequency element problem, we have given an array a[ ] of size n containing numbers. For each number in the array print, the number to it’s right in an array with a frequency greater than that of the current number. Example   Input  a[] = {1, 1, …

opširnije

Промените низ у пермутацију бројева од 1 до Н.

In this problem, we have given an array A of n elements. We need to change the array into a permutation of numbers from 1 to n using minimum replacements in the array. Example   Input: 2 2 3 3 Output: 2 1 3 4 Input : 3 2 1 7 …

opširnije

Одузимање две матрице

Изјава проблема У проблему „Одузимање две матрице“ дали смо две матрице а и б. Морамо пронаћи коначну матрицу након одузимања матрице б од матрице а. Ако је редослед исти за обе матрице, само их можемо одузети, у противном не можемо. …

opširnije

Програм за пребацивање свих знакова у низ

Изјава о проблему У проблему „Програм за пребацивање свих знакова у низу“ који смо дали, напишите програм за пребацивање свих знакова датог низа. Овде пребацивање значи претварање свих великих слова у мала, а сва мала слова у велика слова. Формат уноса Први…

opširnije

Рекурзивна провера палиндрома

Изјава о проблему У проблему „Рекурзивна провера палиндрома“ дали смо низ „с“. Морамо написати програм да бисмо проверили да ли је дати низ палиндромски или не користи рекурзију. Палиндром је реч, број, израз или други низ знакова који чита исто уназад као ...

opširnije