Решење Леетцоде решења за претрагу речи

Изјава о проблему С обзиром на мкн плочу и ријеч, пронађите постоји ли ријеч у мрежи. Реч се може саставити од слова секвенцијално суседних ћелија, где су „суседне“ ћелије хоризонтално или вертикално суседне. Иста словна ћелија не сме се користити више од једном. Пример…

opširnije

Макимум Субарраи Леетцоде Солутион

Решење проблема С обзиром на бројеве целобројног низа, пронађите сусједни под низ (који садржи најмање један број) који има највећи збир и вратите његов збир. Примери бројева = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Објашњење: [4, -1,2,1] има највећи збир = 6. бројеви = [- 1] -1 Приступ 1 (Подијели и освоји) У овом приступу…

opširnije

Одузмите производ и збир цифара целобројног решења са кодом

Изјава проблема У овом проблему морамо пронаћи разлику између производа цифара и збира цифара датог позитивног целог броја. Пример 1234 14 Објашњење: Производ = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 и Збир = 4 + 3 + 2 +…

opširnije

Решење са повезницом са Палиндромом

У проблему „Палиндромска везана листа“ морамо да проверимо да ли је дата појединачно целобројна повезана листа палиндром или није. Пример листе = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} труе Објашњење #1: Листа је палиндромна јер су сви елементи од почетка и назад ...

opširnije

Претвори сортирани низ у бинарно решење стабла претраживања са леетцоде решењем

Узмимо у обзир да нам је дат сортирани низ целих бројева. Циљ је изградити бинарно стабло претраживања од овог низа тако да стабло буде уравнотежено по висини. Имајте на уму да се за дрво каже да је уравнотежено по висини ако је висинска разлика левог и десног подстабла било којег чвора у ...

opširnije

Споји сортиране низове Леетцоде решење

У проблему „Спајање сортираних низова“ дата су два низа сортирана у неналазном редоследу. Први низ није у потпуности попуњен и има довољно простора да прими и све елементе другог низа. Морамо спојити два низа, тако да први низ садржи елементе ...

opširnije

Претражите у ротираном сортираном низу Леетцоде решења

Узмите у обзир сортирани низ, али један индекс је изабран и низ је ротиран у том тренутку. Сада, након што је низ ротиран, од вас се тражи да пронађете одређени циљни елемент и вратите његов индекс. У случају да елемент није присутан, вратите -1. Проблем је генерално ...

opširnije

Решење кућног пљачкаша Леетцоде

Изјава о проблему У овом проблему постоје куће у улици и пљачкаш мора да их опљачка. Али проблем је у томе што он не може узастопно опљачкати више од једне куће, тј. Које су у суседству. С обзиром на листу неонегативних целих бројева који представљају количину новца ...

opširnije

Збир ф (а [и], а [ј]) над свим паровима у низу од н целих бројева

Изјава о проблему тражи да се сазна збир ф (а [и], а [ј]) над свим паровима у низу од н целих бројева на такав начин да је 1 <= и <ј <= н с обзиром на то да нам је обезбеђено низ целих бројева. Пример арр [] = {1, 2, 3,…

opširnije

Дат је низ парова. У њему пронађите све симетричне парове

Пронађи све симетричне парове - Добија се неколико парова низа. Морате открити симетричне парове у њему. Каже се да је симетрични пар симетричан када у паровима кажу (а, б) и (ц, д) у којима је „б“ једнако „ц“, а „а“ је ...

opširnije