Минимални број корака за прављење две струне Анаграм Леетцоде решења

Изјава о проблему У овом проблему су нам дата два низа 'с' & 'т' који се састоје од малих слова енглеских знакова. У једној операцији можемо изабрати било који знак у низу 'т' и променити га у неки други знак. Морамо пронаћи минимални број таквих операција како бисмо 'т' учинили ...

opširnije

Максимални збир путање у троуглу десног броја

Проблем „Максимални збир путање у правокутном бројевном троуглу“ наводи да су вам дате неке читаве бројеве у облику правоугличног троугла. Откријте максималну суму коју можете постићи ако кренете од врха и кренете се према бази тако да се крећете ...

opširnije

Максималан број сегмената дужина а, б и ц

У проблему „Максималан број сегмената дужина а, б и ц“ стоји да вам је дат позитиван цео број Н и да морате пронаћи максималан број сегмената дужина а, б и ц који се могу формирати помоћу Н. Пример Н = 7 а = 5, б…

opširnije

Пронађите да ли постоји подред са 0 збиром

Проблем „Пронађи постоји ли подниз са 0 зброја“ наводи да вам се даје и низ цијелих бројева који садржи и негативне цијеле бројеве. У изјави о проблему се тражи да се утврди да ли било који под-низ величине најмање 1. Овај под-низ треба да има збир једнак 1. Пример арр [] = {2,1, -3,4,5}…

opširnije

Броји поднизове са једнаким бројем 0, 1 и 2

Проблем „Преброји поднизове са једнаким бројем 0с, 1с и 2с“ наводи да вам је дат низ који има само 0, 1 и 2. Изјава о проблему тражи да се сазна број поднизова који садрже једнако само 0, 1 и 2. Пример стр = „01200“…

opširnije

Испис модификованог низа након извршавања наредби сабирања и одузимања

Добија се низ величине н, у почетку ће све вредности у низу бити 0, а упити. Сваки упит садржи четири вредности, тип упита Т, леву тачку опсега, десну тачку опсега и број к, морате…

opširnije

Пронађите да ли је подред у облику планине или не

Изјава о проблему Проблем „Пронађите да ли је подниз у облику планине или не“ наводи да вам је дат низ целих бројева и распон. Изјава о проблему тражи да се утврди да ли је подскуп формиран између датог распона у облику планине или ...

opširnije

Преуредите бинарни низ као алтернативне појаве к и и

Изјава о проблему Претпоставимо да сте добили бинарни низ и два броја к и и. Низ се састоји само од 0 и 1. Проблем „Преуредите бинарни низ као алтернативне појаве к и и“ тражи да се низ преуреди тако да 0 долази к пута ⇒ 1 долази…

opširnije

Пронађите линеарну подређену подсеквенцу величине 3

Изјава о проблему Проблем „Пронађите сортирану подредност величине 3 у линеарном времену“ наводи да имате низ цијелих бројева. Изјава о проблему тражи да се открију три броја на такав начин да низ [и] <низ [к] <низ [к], и и <ј <к. Пример арр []…

opširnije

Проверите да ли дати низ може представљати прелазак редоследа нивоа бинарног стабла претраживања

Изјава о проблему Проблем „Проверите да ли дати низ може да представља обилазак бинарног стабла претраживања по редоследу нивоа“ наводи да вам је дато обилажење по нивоу по бинарном стаблу претраживања. И коришћењем преласка стабла по редоследу нивоа. Морамо ефикасно да пронађемо да ли је ниво нивоа ...

opširnije