Пронађите број парова у низу тако да је њихов КСОР 0

Проблем „Пронађи број парова у низу такав да је њихов КСОР 0“ стање које претпостављамо, дали смо низ целих бројева. Изјава о проблему тражи да се сазна број парова присутних у низу који има пар Аи КСОР Ај = 0. Напомена:…

opširnije

Пронађи подред са задатим збиром (обрађује негативне бројеве)

Проблем „Пронађи подред са задатим збројем (обрађује негативне бројеве)“ наводи да сте добили целобројни низ, који садржи и негативне читаве бројеве и број који се назива „зброј“. Изјава о проблему тражи испис под-низа, који сажима дати број који се назива „збир“. Ако је више под-низова ...

opširnije

Поглед одоздо на бинарно дрво

Изјава о проблему Проблем „Боттом Виев оф Бинари Трее“ каже да вам је дато бинарно стабло и да сада морате пронаћи приказ дна за дато дрво. Када видимо дрво из смера надоле. Чворови који су нам видљиви је дно ...

opširnije

Збир минималних и максималних елемената свих подређаја величине к

Изјава о проблему Проблем „Збир минималних и максималних елемената свих подпоља величине к“ каже да вам је дат низ који садржи позитивне и негативне цијеле бројеве, пронађите збир минималних и максималних елемената свих подмаза величине к. Примери арр [] = {5, 9, 8, 3,…

opširnije

Броји подниз са једнаким бројем 1 и 0

Изјава о проблему Проблем „Преброј под низове са једнаким бројем 1 и 0“ наводи да вам је дат низ који се састоји само од 0 и 1. Изјава о проблему тражи да се утврди број под-низова који се састоје од једнаког броја 0 огласа 1. Пример арр [] = {0, 0, 1,…

opširnije

Максимална дубина бинарног стабла

Изјава о проблему Проблем „Максимална дубина бинарног стабла“ каже да вам је дата структура података бинарног стабла. Одштампајте највећу дубину датог бинарног стабла. Пример уноса 2 Објашњење: Максимална дубина за дато дрво је 2. Зато што постоји само један елемент испод корена (тј.…

opširnije

Пронађите минималну удаљеност између два броја

Изјава о проблему Дали сте низ и два броја који се зову к и и. Проблем „Пронађи минималну удаљеност између два броја“ тражи да се утврди минимална могућа удаљеност између њих. Дати низ може имати заједничке елементе. Можете претпоставити да су и к и и различити. …

opširnije

Пронађите једини понављајући елемент између 1 до Н-1

У проналажењу јединог понављајућег елемента између 1 до Н-1 проблема дали смо низ случајних целих бројева у опсегу од 1 до н-1. Биће један број који се понавља. Ваш задатак је да пронађете тај број. Пример уноса [2,3,4,5,2,1] Излаз 2 Објашњење 2 је…

opširnije

Следећи већи елемент у низу

Изјава проблема С обзиром на низ, наћи ћемо следећи већи елемент сваког елемента у низу. Ако не постоји следећи већи елемент за тај елемент, ми ћемо одштампати -1, иначе ћемо одштампати тај елемент. Напомена: Следећи већи елемент је елемент који је већи и…

opširnije