Уклоните решење за Леетцоде повезаних елемената листе

Изјава о проблему У овом проблему дата нам је повезана листа са чворовима који имају целобројне вредности. Морамо избрисати неке чворове са листе који имају вредност једнаку вал. Проблем не мора да се решава на лицу места, али размотрићемо један такав приступ. Листа примера =…

opširnije