Одвојите 0 и 1 у низу

Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева. Проблем „Одвоји 0 и 1 у низу“ тражи да се низ раздвоји у два дела, у 0 и у 1 с. 0 треба да буду на левој страни низа, а 1 на десној страни низа. …

opširnije

Разлика између највиших и најмањих фреквенција у низу

Проблем „Разлика између највећих и најмањих фреквенција у низу“ наводи да претпостављате да имате низ целих бројева. Изјава о проблему тражи да се сазна максимална разлика између највеће фреквенције и најниже фреквенције два различита броја у низу. Пример арр [] = {1, 2, 3,…

opširnije

к-ти недостајући елемент у растућој секвенци који није присутан у датој секвенци

Проблем „к-ти недостајући елемент у растућој секвенци који није присутан у датој секвенци“ наводи да су вам дата два низа. Један од њих је распоређен у растућем низу, а други нормални несортирани низ са бројем к. Пронађите к-ти недостајући елемент који није присутан у нормалном…

opširnije

Проверите у бинарном низу број који представља подред је непаран или паран

Проблем „Провери у бинарном низу број који представља подред је непаран или паран“ наводи да сте добили бинарни низ и опсег. Низ се састоји од броја у облику 0 и 1. Изјава о проблему тражи да се сазна заступљени број ...

opširnije

Тросмерна партиција низа око датог опсега

Изјава о проблему Добили сте низ целих бројева и опсег ловВалуе и хигхВалуе. Проблем „Тросмерно партиционирање низа око датог опсега“ тражи да се низ подели тако да се низ подели на три дела. Партиције низа ће бити: Елементи ...

opširnije

Пронађите линеарну подређену подсеквенцу величине 3

Изјава о проблему Проблем „Пронађите сортирану подредност величине 3 у линеарном времену“ наводи да имате низ цијелих бројева. Изјава о проблему тражи да се открију три броја на такав начин да низ [и] <низ [к] <низ [к], и и <ј <к. Пример арр []…

opširnije

Броји поднизове који имају укупно различите елементе исте као оригинални низ

Изјава о проблему „Броји под низове који имају укупно различите елементе исте као оригинални низ“ наводи да сте добили целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се открије укупан број под-низова који садрже све различите елементе присутне у оригиналном низу. Пример арр [] = {2, 1, 3, 2,…

opširnije

Сакупите максималан број бодова у мрежу користећи две траверзе

Изјава о проблему Добили смо матрицу величине „нкм“ и морамо прикупити максималне бодове у мрежи помоћу два преласка. Ако стојимо у ћелији и, ј, онда имамо три могућности да пређемо у ћелију и+1, ј или и+1, ј-1 или и+1, ј+1. То је …

opširnije

Пронађите најмању позитивну целобројну вредност која се не може представити као збир било ког подскупа датог низа

Изјава о проблему Добили сте сортиран низ целих бројева. Морамо пронаћи најмању позитивну вредност целог броја која се не може представити као збир било ког подскупа датог низа. Пример арр [] = {1,4,7,8,10} 2 Објашњење: Зато што не постоји под-низ који може представљати 2 као…

opširnije

Проблем славних

Изјава о проблему У проблему са познатим личностима постоји соба од Н људи. Пронађите славну особу. Услови за славне особе су- ако је А славна особа, сви остали у просторији би требали знати А. А не би требао познавати никога у просторији. Морамо пронаћи особу која задовољава ове услове. …

opširnije