Обрни број помоћу стека

У обрнутом случају броја користећи стек задали смо целобројну променљиву која представља број. Одштампајте обрнуто дати број користећи стек. Пример уноса: 12345 излаза: 54321 уноса: 207 излаза: 702 Објашњење за обртање броја помоћу стека Нека број н = 12345 започне обилажење и сачува…

opširnije

Важећи палиндром

Дат је низ с дужине н. Напишите програм да бисте утврдили да ли је низ ваљан палиндром или не. Ако не, можете из низа избрисати највише један знак да би постао палиндром. Било који низ који је исти као што је обрнут, познат је као ...

opširnije

ОСИ модел

Овај модел је 1983. године развила Међународна организација за стандардизацију (ИСО). Ово је био први корак ка стандардизацији међународних протокола који се користе у различитим слојевима. Како се бави повезивањем отворених система, односно система који су отворени за комуникацију са другим системима, модел се назива ...

opširnije