Ц ++ угнежђена петља


Писање петље у другу петљу познато је као угнежђена петља. Максимални ниво гнежђења дозвољен у Ц ++ је 256. Можемо писати while , do...while , for и опсег заснован на петљи у угнежђеној петљи.

Гнездо док петља

Синтакса угнежђених док петља је приказано испод

while (expression) 
{
	while (expression) 
	{
		statement(s)
	}
	statement(s)
}

Испод је пример угнежђених док петља
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main ()
{
  int i = 0;
  
  while(i < 3)
  {
    int j = 0;
    while(j < 5)
    {
      cout << "i = " << i << " and j = " << j << endl;
      j++;
    }
    i++;    
  }
  return 0;
}

Испод је излаз горњег програма

и = 0 и ј = 0
и = 0 и ј = 1
и = 0 и ј = 2
и = 0 и ј = 3
и = 0 и ј = 4
и = 1 и ј = 0
и = 1 и ј = 1
и = 1 и ј = 2
и = 1 и ј = 3
и = 1 и ј = 4
и = 2 и ј = 0
и = 2 и ј = 1
и = 2 и ј = 2
и = 2 и ј = 3
и = 2 и ј = 4

Угњежђена петља за праћење

Синтакса угнежђених до ...док петља је приказано испод

do
{
	do
	{
		statement(s)
	}while (expression) 
	
	statement(s)
}while (expression)

Испод је пример угнежђеног до ...док петља
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
  int i = 0;
  
  do
  {
    int j = 0;
    do
    {
      cout << "i = " << i << " and j = " << j << endl;
      j++;
    }while(j < 5);

    i++;    
    
  }while(i < 3);
  
  return 0;
}

Испод је излаз горњег програма

и = 0 и ј = 0
и = 0 и ј = 1
и = 0 и ј = 2
и = 0 и ј = 3
и = 0 и ј = 4
и = 1 и ј = 0
и = 1 и ј = 1
и = 1 и ј = 2
и = 1 и ј = 3
и = 1 и ј = 4
и = 2 и ј = 0
и = 2 и ј = 1
и = 2 и ј = 2
и = 2 и ј = 3
и = 2 и ј = 4

Гнездо за петљу

Синтакса угнеждене петље приказана је доле

for (initialization; termination; increment-decrement) 
{
  for (initialization; termination; increment-decrement) 
	{
  	statement(s)
	}
	statement(s)
}

Испод је пример угнежђене фор петље
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main ()
{
	for(int i = 0; i < 3; i++)
  {
    int j = 0;
    for(int j = 0; j < 5; j++)
    {
      cout << "i = " << i << " and j = " << j << endl;      
    }    
  }
  	return 0;
}

Испод је излаз горњег програма

и = 0 и ј = 0
и = 0 и ј = 1
и = 0 и ј = 2
и = 0 и ј = 3
и = 0 и ј = 4
и = 1 и ј = 0
и = 1 и ј = 1
и = 1 и ј = 2
и = 1 и ј = 3
и = 1 и ј = 4
и = 2 и ј = 0
и = 2 и ј = 1
и = 2 и ј = 2
и = 2 и ј = 3
и = 2 и ј = 4

Угњежђена петља заснована на опсегу

Синтакса угнежђене петље засноване на опсегу приказана је у наставку

for ( range_declaration : range_expression )
{ 
	for ( range_declaration : range_expression )
	{ 
		statement(s);
	}
	statement(s);
}

Испод је пример угнежђене фор петље
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main ()
{
  int arr1[3] = {0,1,2};
  int arr2[5] = {0,1,2,3,4};
  for(int i : arr1)
  {
    for(int j : arr2)
    {
      cout << "i = " << i << " and j = " << j << endl;
    }  
  }

  	return 0;
}

Испод је излаз горњег програма

и = 0 и ј = 0
и = 0 и ј = 1
и = 0 и ј = 2
и = 0 и ј = 3
и = 0 и ј = 4
и = 1 и ј = 0
и = 1 и ј = 1
и = 1 и ј = 2
и = 1 и ј = 3
и = 1 и ј = 4
и = 2 и ј = 0
и = 2 и ј = 1
и = 2 и ј = 2
и = 2 и ј = 3
и = 2 и ј = 4