Rebasing ใน Git


ตอนนี้คุณเพิ่งศึกษาเกี่ยวกับการส่งไฟล์ ดึงคำขอ และ การผสม คำขอดึงหากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นดูเหมือนว่าจะเป็นรหัสที่ถูกต้อง

แต่เดี๋ยวก่อนรหัสใหม่ได้รวมเข้ากับสาขาหลักของ ที่เก็บระยะไกลแต่ของเรา สาขาป. โท ยังคงปิดอยู่และยังคงมีเพียงรหัสโครงกระดูก
สาขาต้นแบบท้องถิ่นยังคงอยู่ ไม่อัปเดต ด้วยการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่รีโมทซึ่งมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ สาขาก - สาขาการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเพิ่มคุณลักษณะใหม่ของแท็กหัวเรื่อง

ในการอัปเดตสาขาท้องถิ่นด้วยต้นทางเราจำเป็นต้องดึงคอมมิตทั้งหมดจากต้นทางและรวมเข้ากับสาขาหลักในพื้นที่

ในการทำเช่นนั้นเราสามารถเรียกใช้

$ git fetch origin

คำสั่งดังกล่าวจะแสดงค่าคอมมิตทั้งหมดและหากมีสาขาใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นที่ที่เก็บระยะไกล
ตามมาด้วย

$ git merge.

คำสั่งดังกล่าวจะรวมการเปลี่ยนแปลงในที่เก็บระยะไกลเข้ากับที่เก็บในเครื่องหากมาสเตอร์มีแท็กหัวเรื่องโลคัลก็จะได้รับทันที

แต่เดี๋ยวก่อนมีคำสั่งง่ายๆที่สามารถดำเนินการทั้งสองอย่างไปพร้อมกันได้
ถ้าคุณวิ่ง

$ git pull

มันจะดึงการกระทำล่าสุดจากจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงรหัสและจะรวมการเปลี่ยนแปลงเข้าด้วยกัน

อย่างที่คุณเห็นเมื่อเราทำการดึงคอมไพล์เราจะเห็นว่าเนื้อหาของ index.html ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเราได้เพิ่มส่วนหัวเข้าไป

ดังนั้นตอนนี้สาขาหลักในพื้นที่ของเราจึงมีสาขาหลักที่อยู่ห่างไกล

ตอนนี้เราสามารถชำระเงินในสาขาการพัฒนาใหม่ได้ถ้าเราต้องการพูด สาขา“ B”สมมติว่าเพิ่มข้อความย่อหน้าให้เพิ่มการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและส่งคำขอดึงอีกครั้งไปที่ สาขาหลัก.

ดึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดใน GitHub Desktop

คำสั่งที่เราเพิ่งลองใช้สามารถเรียกใช้งานได้จาก GitHub Desktop ผ่าน UI

หากคุณไปที่“ Repository Menu” คุณจะเห็นตัวเลือก“ Pull” ในเมนูแบบเลื่อนลงซึ่งจะทำงานเดียวกัน

"แหล่งที่มาของการดึงข้อมูล”คำสั่งมีอยู่ใต้แถบเมนูทางด้านขวาซึ่งจะดำเนินการเหมือนกันและ "ผสาน"ตัวเลือกมีอยู่ในไฟล์ "สาขา"เมนู

ดึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดใน SourceTree

ในกรณีของ SourceTree เมนูที่เก็บจะรวมคำสั่งแต่ละคำสั่งไว้ที่นั่น
คำสั่ง Pull จะดำเนินการเช่นเดียวกับที่ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง git pull จะทำและ git fetch และ git merge ทำงานได้ดีกับ “ ดึงข้อมูล”และ "ผสาน" ตัวเลือกในเมนู

สรุป
ในบทช่วยสอนนี้เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างฐานข้อมูลใหม่หรือส่งต่อสาขาในพื้นที่ของเราด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลระยะไกลหากสาขาระยะไกลของเราอยู่ข้างหน้าพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องของเรา ในบทช่วยสอนที่ตามมาเราจะเรียนรู้วิธีการรวมการกระทำที่แตกต่างกันเป็นหนึ่งเดียว