คำถามสัมภาษณ์ Apple Coding


อาร์เรย์คำถาม Apple

คำถามที่ 1. สลับโซลูชัน Array Leetcode ปัญหา Shuffle the Array Leetcode Solution ทำให้เรามีอาร์เรย์ที่มีความยาว 2n ในที่นี้ 2n หมายถึงความยาวอาร์เรย์เท่ากัน จากนั้นเราได้รับคำสั่งให้สับเปลี่ยนอาร์เรย์ การสับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องสุ่มสุ่มสุ่มอาร์เรย์ แต่วิธีเฉพาะคือ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 2. โซลูชัน 3Sum Leetcode คำชี้แจงปัญหาด้วยอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม n มีองค์ประกอบ a, b, c ในจำนวนที่ a + b + c = 0 หรือไม่? ค้นหาแฝดที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดในอาร์เรย์ซึ่งให้ผลรวมเป็นศูนย์ ข้อสังเกต: ชุดโซลูชันต้องไม่มีแฝดสามที่ซ้ำกัน ตัวอย่าง # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 3. แทรก Interval Leetcode Solution ปัญหา Insert Interval Leetcode Solution ช่วยให้เรามีรายการช่วงเวลาบางช่วงและช่วงเวลาที่แยกจากกัน จากนั้นเราจะบอกให้แทรกช่วงเวลาใหม่นี้ในรายการช่วงเวลา ดังนั้นช่วงเวลาใหม่อาจตัดกับช่วงเวลาที่มีอยู่แล้วในรายการหรืออาจ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 4. รวมผลรวม Leetcode Solution ปัญหา Combination Sum Leetcode Solution ให้อาร์เรย์หรือรายการจำนวนเต็มและเป้าหมายแก่เรา เราได้รับคำสั่งให้ค้นหาชุดค่าผสมที่สามารถทำได้โดยใช้จำนวนเต็มเหล่านี้กี่ครั้งก็ได้ที่รวมเข้ากับเป้าหมายที่กำหนด อย่างเป็นทางการมากขึ้นเราสามารถใช้ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 5. โซลูชัน Subarray Leetcode สูงสุด คำชี้แจงปัญหาระบุจำนวนอาร์เรย์จำนวนเต็มให้ค้นหา subarray ที่อยู่ติดกัน (มีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว) ซึ่งมีผลรวมมากที่สุดและส่งกลับผลรวม ตัวอย่าง nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 คำอธิบาย: [4, -1,2,1] มีผลรวมมากที่สุด = 6. nums = [- 1] -1 แนวทางที่ 1 (แบ่งและพิชิต) ในแนวทางนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 6. คลายการบีบอัดโซลูชัน Leetcode รายการที่เข้ารหัสความยาวรัน ปัญหา Decompress Run-Length Encoded List Leetcode Solution ระบุว่าคุณได้รับอาร์เรย์หรือเวกเตอร์ที่มีลำดับ ลำดับมีการแสดงเฉพาะบางอย่าง ลำดับการป้อนข้อมูลถูกสร้างขึ้นจากลำดับอื่น เราจะเรียกลำดับอื่นนั้นว่าลำดับเดิม ตามลำดับการป้อนข้อมูล ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 7. ค้นหาผู้ชนะใน Tic Tac Toe Game Leetcode Solution ปัญหาค้นหาผู้ชนะใน Tic Tac Toe Game Leetcode Solution ขอให้เราค้นหาผู้ชนะเกม tic tac toe ปัญหานี้ทำให้เรามีอาร์เรย์หรือเวกเตอร์ของการเคลื่อนไหวที่ผู้เล่นสร้างขึ้น เราต้องผ่านการเคลื่อนไหวและตัดสินว่าใคร ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 8. ค้นหาอักขระทั่วไป Leetcode Solution คำชี้แจงปัญหาในปัญหานี้เราได้รับสตริงอาร์เรย์ เราจำเป็นต้องพิมพ์รายการอักขระทั้งหมดที่ปรากฏในทุกสตริงในอาร์เรย์ (รวมรายการที่ซ้ำกัน) นั่นคือถ้าอักขระปรากฏ 2 ครั้งในทุกสตริง แต่ไม่ใช่ 3 ครั้งเราจำเป็นต้องมี ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 9. ค้นหาตัวเลขทั้งหมดที่หายไปในโซลูชัน Array Leetcode คำชี้แจงปัญหาในปัญหานี้เราได้รับอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม ประกอบด้วยองค์ประกอบตั้งแต่ 1 ถึง N โดยที่ N = ขนาดของอาร์เรย์ อย่างไรก็ตามมีองค์ประกอบบางอย่างที่หายไปและมีบางรายการที่ซ้ำกันอยู่แทน เป้าหมายของเราคือคืนอาร์เรย์ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 10. โซลูชัน Leetcode องค์ประกอบส่วนใหญ่ II ในปัญหานี้เราได้รับอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม เป้าหมายคือการค้นหาองค์ประกอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นมากกว่า⌊N / 3⌋เวลาในอาร์เรย์โดยที่ N = ขนาดของอาร์เรย์และ⌊⌋เป็นตัวดำเนินการพื้น เราจำเป็นต้องส่งคืนอาร์เรย์ของ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 11. โซลูชัน Leetcode เส้นทางที่ไม่ซ้ำใคร ปัญหา Unique Paths Leetcode Solution ระบุว่าคุณได้รับจำนวนเต็มสองจำนวนที่แสดงขนาดของเส้นตาราง ใช้ขนาดของเส้นตารางความยาวและความกว้างของเส้นตาราง เราต้องหาจำนวนเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันจากมุมบนซ้ายของเส้นตารางถึง ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 12. ผสานโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่เรียงลำดับ ในปัญหา“ Merge Sorted Arrays” เราจะได้รับสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย อาร์เรย์แรกไม่เต็มและมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับองค์ประกอบทั้งหมดของอาร์เรย์ที่สองเช่นกัน เราต้องรวมสองอาร์เรย์เพื่อให้อาร์เรย์แรกมีองค์ประกอบ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 13. ค้นหาใน Rotated Sorted Array Leetcode Solution พิจารณาอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ แต่มีการเลือกดัชนีหนึ่งรายการและอาร์เรย์ถูกหมุนที่จุดนั้น ตอนนี้เมื่ออาร์เรย์ถูกหมุนแล้วคุณจะต้องค้นหาองค์ประกอบเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและส่งคืนดัชนี ในกรณีที่ไม่มีองค์ประกอบให้คืนค่า -1 ปัญหาโดยทั่วไป ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 14. ค้นหาแทรกตำแหน่ง Leetcode โซลูชัน ในปัญหานี้เราได้รับอาร์เรย์ที่เรียงลำดับและจำนวนเต็มเป้าหมาย เราต้องหาตำแหน่งแทรกการค้นหา หากค่าเป้าหมายมีอยู่ในอาร์เรย์ให้ส่งคืนดัชนี ส่งคืนดัชนีที่ควรใส่เป้าหมายเพื่อให้เรียงลำดับต่อไป (ใน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 15. การเรียกใช้ผลรวมของโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ 1d คำชี้แจงปัญหาในการเรียกใช้ผลรวมของปัญหาอาร์เรย์ 1d เราได้รับจำนวนอาร์เรย์ซึ่งเราต้องส่งคืนอาร์เรย์โดยที่ดัชนีแต่ละรายการ i ในอาร์เรย์ผลลัพธ์ arr [i] = sum (nums [0] … nums [i]) . ตัวอย่าง nums = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Explanation: Running sum is: ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 16. โซลูชัน Plus One Leetcode คำสั่งปัญหาในปัญหา "Plus One" เราจะได้รับอาร์เรย์โดยที่แต่ละองค์ประกอบในอาร์เรย์แทนตัวเลขของตัวเลข อาร์เรย์ที่สมบูรณ์แสดงถึงตัวเลข ดัชนี zeroth แสดงถึง MSB ของตัวเลข เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าไม่มีศูนย์นำใน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 17. องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุด Kth ใน Array Leetcode Solutions ในปัญหานี้เราต้องส่งคืนองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ k ในอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับ โปรดทราบว่าอาร์เรย์สามารถมีรายการที่ซ้ำกันได้ ดังนั้นเราต้องหาองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุด Kth ตามลำดับที่เรียงไม่ใช่องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุด Kth ที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง A = {4, 2, 5, 3 ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 18. ช่วงการสืบค้นขั้นต่ำ (การสลายตัวของรากที่สองและตารางกระจัดกระจาย) ในปัญหาการสืบค้นขั้นต่ำของช่วงเราได้กำหนดแบบสอบถามและอาร์เรย์จำนวนเต็ม แบบสอบถามแต่ละรายการมีช่วงเป็นดัชนีด้านซ้ายและด้านขวาสำหรับแต่ละช่วง งานที่กำหนดคือการกำหนดจำนวนขั้นต่ำทั้งหมดที่อยู่ในช่วง ตัวอย่างอินพุต: arr [] = {2, 5, ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 19. เส้นทางผลรวมขั้นต่ำในรูปสามเหลี่ยม คำชี้แจงปัญหาปัญหา“ เส้นทางผลรวมขั้นต่ำในรูปสามเหลี่ยม” ระบุว่าคุณได้รับลำดับในรูปสามเหลี่ยมของจำนวนเต็ม ตอนนี้เริ่มจากแถวบนสุดเท่าไหร่ผลรวมขั้นต่ำที่คุณสามารถทำได้เมื่อไปถึงแถวล่าง? ตัวอย่าง 1 2 3 5 ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 20. ประกอบด้วย Duplicate เราได้รับอาร์เรย์และอาจมีองค์ประกอบที่ซ้ำกันหรืออาจจะไม่ก็ได้ ดังนั้นเราต้องตรวจสอบว่ามีรายการที่ซ้ำกันหรือไม่ ตัวอย่าง [1, 3, 5, 1] ​​true [“ apple”,“ mango”,“ orange”,“ mango”] true [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] false Approach เราสามารถตรวจสอบอาร์เรย์ได้หลายวิธี ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 21. เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้น คำชี้แจงปัญหาปัญหา“ เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้น” ระบุว่าคุณได้รับอาร์เรย์ของราคาความยาว n โดยที่องค์ประกอบ ith เก็บราคาของหุ้นในวันนั้น ๆ หากเราสามารถทำรายการได้เพียงรายการเดียวนั่นคือซื้อในวันเดียวและ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 22. องค์ประกอบที่พบบ่อย K ยอดนิยม คำชี้แจงปัญหาในองค์ประกอบที่ใช้บ่อย K อันดับต้น ๆ เราได้กำหนดจำนวนอาร์เรย์ [] ให้ค้นหาองค์ประกอบที่เกิดบ่อยที่สุด k ตัวอย่าง nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 วิธีที่ไร้เดียงสาสำหรับการสร้างองค์ประกอบที่พบบ่อย K ยอดนิยม ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 23. จัดเรียงอาร์เรย์เป็น BST ที่สมดุล ในอาร์เรย์ที่จัดเรียงไปจนถึงปัญหา BST ที่สมดุลเราได้กำหนดอาร์เรย์ตามลำดับที่จัดเรียงสร้างแผนผังการค้นหาแบบไบนารีที่สมดุลจากอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ ตัวอย่างอินพุต arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} การสั่งซื้อล่วงหน้าของเอาต์พุต: 3 2 1 5 4 อินพุต arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 24. ชุดย่อย Leetcode ในปัญหา Subset Leetcode เราได้กำหนดชุดของจำนวนเต็มที่แตกต่างกัน nums พิมพ์ชุดย่อยทั้งหมด (ชุดกำลัง) หมายเหตุ: ชุดโซลูชันต้องไม่มีส่วนย่อยที่ซ้ำกัน อาร์เรย์ A เป็นส่วนย่อยของอาร์เรย์ B ถ้า a สามารถหาได้จาก B โดยการลบบางส่วน (อาจเป็นศูนย์ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 25. จัตุรัสสูงสุด ในปัญหากำลังสองสูงสุดเราได้กำหนดเมทริกซ์ไบนารี 2D ที่เต็มไปด้วย 0 และ 1 ค้นหาสี่เหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดที่มีเพียง 1 และส่งคืนพื้นที่ ตัวอย่างอินพุต: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 XNUMX ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 26. ค้นหาคำ การค้นหาคำเป็นสิ่งที่เหมือนกับปริศนาหาคำศัพท์ในบางช่วงเวลาในชีวิตของเรา วันนี้ฉันนำคำไขว้ที่ปรับเปลี่ยนมาสู่ตาราง ผู้อ่านของฉันต้องงงเล็กน้อยว่าฉันกำลังพูดถึงอะไร โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปให้เราไปที่คำชี้แจงปัญหา Can ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 27. แทรกลบ GetRandom ในปัญหาแทรกลบ GetRandom เราจำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่รองรับการดำเนินการต่อไปนี้ทั้งหมดในเวลา O (1) โดยเฉลี่ย แทรก (val): แทรกค่ารายการไปยังชุดหากยังไม่มีอยู่ remove (val): ลบ item val ออกจาก set ถ้ามี getRandom: ส่งคืนองค์ประกอบแบบสุ่มจากชุดปัจจุบัน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 28. ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน ในการรวมปัญหาช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันเราได้กำหนดชุดของช่วงเวลารวมและส่งคืนช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันทั้งหมด ตัวอย่างอินพุต: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] เอาต์พุต: [[2, 4], [5, 7]] คำอธิบาย: เราสามารถผสาน [2, 3] และ [3 , 4] ร่วมกันสร้าง [2, 4] แนวทางการค้นหา Merge ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 29. ค่ามัธยฐานของอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองรายการ กำหนดอาร์เรย์ที่จัดเรียงไว้สองอาร์เรย์ A และ B ขนาด n และ m ตามลำดับ ค้นหาค่ามัธยฐานของอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสุดท้ายที่ได้รับหลังจากการรวมอาร์เรย์สองอาร์เรย์ที่กำหนดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเราบอกว่าหาค่ามัธยฐานของอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองอาร์เรย์ (ความซับซ้อนของเวลาที่คาดไว้: O (log (n))) แนวทางที่ 1 สำหรับ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 30. Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด ในปัญหา subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุดเราได้กำหนดอาร์เรย์ของจำนวนเต็มค้นหาอาร์เรย์ย่อยที่อยู่ติดกันโดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย 0 รายการซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด ตัวอย่าง Arr = [1, -0, 1, 2, 3, -2] ผลิตภัณฑ์สูงสุด = 1 Arr = [- 1, -1, -1] ผลิตภัณฑ์สูงสุด = -0 Arr = [1, -0, 2, - 0, XNUMX] ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 31. ค้นหาองค์ประกอบในเรียงลำดับอาร์เรย์ที่หมุน ในการค้นหาในปัญหาอาร์เรย์แบบหมุนที่เรียงลำดับเราได้กำหนดอาร์เรย์ที่เรียงและหมุนเวียนและองค์ประกอบตรวจสอบว่าองค์ประกอบที่กำหนดมีอยู่ในอาร์เรย์หรือไม่ ตัวอย่าง Input nums [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Output true Input nums [] = {2, ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 32. Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด ด้วยอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม n ให้ค้นหาผลคูณสูงสุดที่ได้จาก subarray ที่อยู่ติดกันของอาร์เรย์ที่กำหนด ตัวอย่างอินพุต arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} เอาต์พุต 80 อินพุต arr [] = {5, 10, 6, -2, 1} เอาต์พุต 300 อินพุต arr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} เอาต์พุต 70 ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 33. ตั้งค่า Matrix Zeroes ในปัญหาเซตเมทริกซ์เป็นศูนย์เราได้กำหนดเมทริกซ์ (n X m) ถ้าองค์ประกอบเป็น 0 ให้ตั้งค่าทั้งแถวและคอลัมน์ 0 ตัวอย่างอินพุต: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} เอาต์พุต: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 34. 3 ผลรวม ในปัญหาผลรวม 3 ชุดเราได้กำหนดจำนวนอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม n หาจำนวนแฝดที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดที่รวมเป็น 0 ตัวอย่างอินพุต: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} เอาต์พุต: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} วิธีไร้เดียงสาสำหรับปัญหาผลรวม 3 ประการแนวทางกำลังดุร้าย ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 35. ค้นหาหมายเลขที่ซ้ำกัน กำหนดจำนวนอาร์เรย์ที่มีองค์ประกอบ (n + 1) และทุกองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 1 ถึง n หากมีองค์ประกอบที่ซ้ำกันเพียงรายการเดียวให้ค้นหาหมายเลขที่ซ้ำกัน ตัวอย่างอินพุต: nums = {1, 3, 4, 2, 2} เอาต์พุต: 2 อินพุต: nums = {3, 1, 3, 4, 2} เอาต์พุต: 3 ไร้เดียงสา ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 36. ค้นหาองค์ประกอบที่ซ้ำกัน ด้วยอาร์เรย์ของจำนวนเต็มขนาด n + 1 โดยที่แต่ละองค์ประกอบของอาร์เรย์อยู่ระหว่าง 1 ถึง n (รวม) มีองค์ประกอบที่ซ้ำกันหนึ่งรายการในอาร์เรย์ให้ค้นหาองค์ประกอบที่ซ้ำกัน วิธีบังคับดุร้าย - วิธีที่ 1 สำหรับค้นหาองค์ประกอบที่ซ้ำกันสำหรับทุกองค์ประกอบที่เรียกใช้ลูป ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 37. ดักจับน้ำฝน ในปัญหาการดักจับน้ำฝนเราได้กำหนดจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบจำนวน N แทนแผนที่ระดับความสูงและความกว้างของแต่ละแท่งคือ 1 เราต้องหาปริมาณน้ำที่สามารถขังอยู่ในโครงสร้างข้างต้นได้ ตัวอย่างลองทำความเข้าใจตามตัวอย่างสำหรับระดับความสูงข้างต้น ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 38. ผลรวมรวม ในปัญหาผลรวมเราได้กำหนดอาร์เรย์ของจำนวนเต็มบวก arr [] และผลรวม s ค้นหาชุดค่าผสมที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดขององค์ประกอบใน arr [] โดยที่ผลรวมขององค์ประกอบเหล่านั้นเท่ากับ s สามารถเลือกหมายเลขที่ซ้ำกันจาก arr [] ได้ไม่ จำกัด จำนวนครั้ง องค์ประกอบ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 39. ค้นหาในเรียงลำดับอาร์เรย์ที่หมุน การค้นหาองค์ประกอบในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสามารถพบได้โดยใช้การค้นหาไบนารีในเวลา O (เข้าสู่ระบบ) วัตถุประสงค์ของโพสต์นี้คือการค้นหาองค์ประกอบที่กำหนดในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับการหมุนในเวลา O (เข้าสู่ระบบ) ตัวอย่างบางส่วนของอาร์เรย์ที่เรียงลำดับแล้วจะได้รับ ตัวอย่างอินพุต: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 40. Subarray สูงสุด ในปัญหา Maximum Subarray เราได้กำหนดจำนวนอาร์เรย์จำนวนเต็มค้นหาอาร์เรย์ย่อยที่อยู่ติดกันซึ่งมีผลรวมมากที่สุดและพิมพ์ค่า subarray ผลรวมสูงสุด ตัวอย่าง Input nums [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Output 6 Algorithm เป้าหมายคือค้นหา ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 41. การรวมช่วงเวลา ในการรวมช่วงเวลาปัญหาเราได้กำหนดช่วงเวลาของรูปแบบ [l, r] รวมช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน ตัวอย่างอินพุต {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} เอาต์พุต {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} อินพุต {[ 1, 4], [1, 5]} ผลลัพธ์ {[1, 5]} วิธีการที่ไร้เดียงสาสำหรับการรวมช่วงเวลา ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 42. 4 ซัม ในโจทย์ 4Sum เราได้กำหนดจำนวนเต็ม x และอาร์เรย์ a [] ของขนาด n ค้นหาชุดที่ไม่ซ้ำกันของ 4 องค์ประกอบในอาร์เรย์เพื่อให้ผลรวมของ 4 องค์ประกอบเหล่านั้นเท่ากับจำนวนเต็ม x ที่กำหนด ตัวอย่างการป้อนข้อมูล a [] = {1, 0, -1, ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 43. สร้างจำนวนสูงสุด ในปัญหา Create Maximum Number เราได้กำหนดอาร์เรย์สองอาร์เรย์ที่มีความยาว n และ m โดยมีตัวเลข 0-9 แทนตัวเลขสองตัว สร้างจำนวนความยาวสูงสุด k <= m + n จากตัวเลขของทั้งสอง ลำดับสัมพัทธ์ของตัวเลขจากอาร์เรย์เดียวกันต้อง ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 44. ค้นหา Peak Element มาทำความเข้าใจกับปัญหา Find Peak Element วันนี้เรามีอาร์เรย์ที่ต้องการองค์ประกอบสูงสุดกับเรา ตอนนี้คุณต้องสงสัยว่าองค์ประกอบยอดเขาหมายถึงอะไร? องค์ประกอบสูงสุดคือองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อนบ้านทั้งหมด ตัวอย่าง: ให้อาร์เรย์ของ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 45. ไม่มีหมายเลข ในปัญหา Missing Number เราได้กำหนดอาร์เรย์ของขนาด N ที่มีตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง N ค่าทั้งหมดในอาร์เรย์ไม่ซ้ำกัน เราต้องหาตัวเลขที่หายไปซึ่งไม่มีอยู่ในอาร์เรย์และตัวเลขนั้นอยู่ระหว่าง 0 ถึง N ที่นี่ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 46. ผสานอาร์เรย์ที่จัดเรียง ในการผสานปัญหาอาร์เรย์ที่เรียงลำดับเราได้กำหนดอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองรายการตามลำดับที่เพิ่มขึ้น ในการป้อนข้อมูลก่อนอื่นเราได้กำหนดหมายเลขเริ่มต้นให้กับ array1 และ array2 ตัวเลขสองตัวนี้คือ N และ M ขนาดของ array1 เท่ากับผลรวมของ N และ M ในอาร์เรย์ 1 ก่อน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 47. หมุนอาร์เรย์ Rotate array เป็นปัญหาที่เรากำหนดอาร์เรย์ขนาด N เราต้องหมุนอาร์เรย์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ละองค์ประกอบจะเลื่อนไปทางขวาหนึ่งตำแหน่งและองค์ประกอบสุดท้ายของอาร์เรย์จะมาที่ตำแหน่งแรก ดังนั้นเราจึงให้ค่า K ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 48. ภาชนะที่มีน้ำมากที่สุด คำอธิบายปัญหา: คุณได้รับ n จำนวนเต็ม (y0, y1, y2 … yn-1) ที่ n ดัชนี (i = 0,1,2 … n-1) จำนวนเต็มที่ดัชนี i-th คือ yi ตอนนี้คุณวาด n เส้นบนระนาบคาร์ทีเซียนแต่ละจุดเชื่อมต่อ (i, yi) และ (i, 0) หาปริมาตรน้ำสูงสุด ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 49. เรียงลำดับกอง การเรียงลำดับฮีปเป็นเทคนิคการเรียงลำดับตามการเปรียบเทียบที่ยึดตามโครงสร้างข้อมูลไบนารีฮีป HeapSort คล้ายกับการเรียงลำดับการเลือกที่เราค้นหาองค์ประกอบสูงสุดแล้ววางองค์ประกอบนั้นไว้ที่ส่วนท้าย เราทำขั้นตอนเดียวกันนี้ซ้ำสำหรับองค์ประกอบที่เหลือ ระบุไม่ได้เรียงลำดับ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 50. ปัญหาการเปลี่ยนเหรียญ ปัญหาการเปลี่ยนเหรียญ - ระบุเหรียญที่มีค่าต่างกัน c1, c2, …, cs (เช่น 1,4,7 ….) เราต้องการจำนวน n ใช้เหรียญที่กำหนดเหล่านี้เพื่อสร้างจำนวน n คุณสามารถใช้เหรียญกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ หาจำนวนวิธีทั้งหมดที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 51. การคูณสองเมทริกซ์ คำชี้แจงปัญหาในโจทย์“ การคูณสองเมทริกซ์” เราได้ให้เมทริกซ์สองตัว เราต้องคูณเมทริกซ์เหล่านี้และพิมพ์ผลลัพธ์หรือเมทริกซ์สุดท้าย ที่นี่เงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอคือจำนวนคอลัมน์ใน A ควรเท่ากับจำนวนแถวในเมทริกซ์ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 52. ซื้อหุ้นขายเพื่อเพิ่มผลกำไร คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ ซื้อหุ้นเพื่อเพิ่มกำไรสูงสุด” เราได้ให้อาร์เรย์ที่มีราคาหุ้นในแต่ละวันค้นหาผลกำไรสูงสุดที่คุณสามารถทำได้จากการซื้อและขายในสมัยนั้น ที่นี่เราสามารถซื้อและขายได้หลายครั้ง แต่ขายได้เฉพาะ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 53. ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน II คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ Merge Overlapping Intervals II” เราได้กำหนดช่วงเวลาไว้ เขียนโปรแกรมที่จะรวมช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวและพิมพ์ช่วงเวลาที่ไม่ทับซ้อนกันทั้งหมด รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกที่มีจำนวนเต็ม n บรรทัดที่สองมี n คู่โดยแต่ละคู่คือ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 54. ผลรวม Subarray สูงสุดโดยใช้ Divide และ Conquer คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ ผลรวม Subarray สูงสุดโดยใช้การหารและพิชิต” เราได้กำหนดอาร์เรย์ของจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ เขียนโปรแกรมที่จะหาผลรวมที่ใหญ่ที่สุดของ subarray ที่ต่อเนื่องกัน รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกที่มีจำนวนเต็ม N บรรทัดที่สองที่มีอาร์เรย์ของ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 55. จัดเรียงหมายเลขที่กำหนดให้เป็นหมายเลขที่ใหญ่ที่สุด II คำชี้แจงปัญหาในโจทย์“ จัดเรียงตัวเลขให้เป็นตัวเลขที่ใหญ่ที่สุด II” เราได้กำหนดจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่ง จัดเรียงในลักษณะที่การจัดเรียงจะมีมูลค่ามากที่สุด รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกและบรรทัดเดียวที่มีจำนวนเต็ม n บรรทัดที่สองประกอบด้วย ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 56. การใช้งานแบบวนซ้ำของการเรียงลำดับด่วน คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ การใช้งานการจัดเรียงแบบด่วนซ้ำ ๆ ” เราได้กำหนดอาร์เรย์เป็น [] เราต้องเรียงอาร์เรย์โดยใช้การเรียงลำดับอย่างรวดเร็ว ที่นี่จะไม่มีการใช้การเรียงลำดับอย่างรวดเร็วแบบวนซ้ำมันถูกนำไปใช้ในลักษณะซ้ำ ๆ รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกที่มีจำนวนเต็ม n บรรทัดที่สองประกอบด้วย ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 57. สลับอาร์เรย์ที่กำหนด คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ สลับอาร์เรย์ที่กำหนด” เราได้ให้จำนวนเต็มอาร์เรย์ เขียนโปรแกรมที่สับเปลี่ยนอาร์เรย์ที่กำหนด นั่นคือมันจะสับองค์ประกอบในอาร์เรย์แบบสุ่ม รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกที่มีจำนวนเต็ม n บรรทัดที่สองประกอบด้วย n เอาต์พุตจำนวนเต็มที่คั่นด้วยช่องว่าง ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 58. การเรียงลำดับ K เรียงอาร์เรย์ คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ การเรียงลำดับ K เรียงลำดับอาร์เรย์” เราได้กำหนดอาร์เรย์ขององค์ประกอบ n โดยที่แต่ละองค์ประกอบอยู่ห่างจากตำแหน่งเป้าหมายมากที่สุด สร้างอัลกอริทึมที่จัดเรียงตามเวลา O (n log k) รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกที่มีค่าจำนวนเต็มสองค่า N ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 59. Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด II คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ Maximum Product Subarray II” เราได้กำหนดอาร์เรย์ที่ประกอบด้วยจำนวนเต็มบวกลบและเลขศูนย์ด้วย เราต้องหาผลคูณสูงสุดของ subarray รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกที่มีจำนวนเต็ม N บรรทัดที่สองที่มี N จำนวนเต็มที่คั่นด้วยช่องว่าง รูปแบบเอาต์พุตเท่านั้น ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 60. Subarray ที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนเท่ากับ 0 และ 1 คำชี้แจงปัญหาในปัญหา "Subarray ที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนเท่ากับ 0 และ 1" เราได้กำหนดอาร์เรย์ [] ที่มีเพียง 0 และ 1 ค้นหา subarray ที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวน 0 และ 1 เท่ากันและจะพิมพ์ดัชนีเริ่มต้นและ ดัชนีสิ้นสุดของ subarray ที่ใหญ่ที่สุด ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 61. ผลรวมสูงสุดที่เพิ่มขึ้นตามมา คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ ผลรวมที่เพิ่มขึ้นสูงสุด” เราได้กำหนดอาร์เรย์ ค้นหาผลรวมของลำดับสูงสุดของอาร์เรย์ที่กำหนดนั่นคือจำนวนเต็มในลำดับต่อมาจะเรียงตามลำดับ ลำดับต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เรย์ซึ่งเป็นลำดับที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 62. จำนวนองค์ประกอบที่เล็กกว่าทางด้านขวา คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ จำนวนองค์ประกอบที่เล็กกว่าทางด้านขวา” เราได้กำหนดอาร์เรย์เป็น [] ค้นหาจำนวนองค์ประกอบขนาดเล็กที่อยู่ทางด้านขวาของแต่ละองค์ประกอบ รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกและบรรทัดเดียวที่มีจำนวนเต็ม N บรรทัดที่สองที่มี N จำนวนเต็มที่คั่นด้วยช่องว่าง เอาท์พุต ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 63. การเพิ่มผลที่ตามมาของความยาวที่สามด้วยผลิตภัณฑ์สูงสุด คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ การเพิ่มผลที่ตามมาของความยาวที่สามด้วยผลิตภัณฑ์สูงสุด” เราได้ให้จำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่ง ค้นหาลำดับต่อมาของความยาว 3 พร้อมผลิตภัณฑ์สูงสุด ผลที่ตามมาควรจะเพิ่มขึ้น รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกและบรรทัดเดียวที่มีจำนวนเต็ม N แสดงถึงขนาด ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 64. องค์ประกอบปรากฏมากกว่า N / K เท่าใน Array คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ องค์ประกอบปรากฏมากกว่า N / K ครั้งในอาร์เรย์” เราได้กำหนดอาร์เรย์จำนวนเต็มขนาด n ค้นหาองค์ประกอบที่ปรากฏมากกว่า n / k ครั้ง โดยที่ k คือค่าอินพุต รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกและบรรทัดเดียวที่มีจำนวนเต็ม N และ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 65. ค้นหา Peak Element จาก Array คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ ค้นหาองค์ประกอบสูงสุดจากอาร์เรย์” เราได้กำหนดอาร์เรย์อินพุตของจำนวนเต็ม ค้นหาองค์ประกอบสูงสุด ในอาร์เรย์องค์ประกอบคือองค์ประกอบสูงสุดหากองค์ประกอบมีค่ามากกว่าเพื่อนบ้านทั้งสอง สำหรับองค์ประกอบของมุมเราสามารถพิจารณาเฉพาะ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 66. จัดเรียงตัวเลขบวกและลบใหม่อีกทางหนึ่งในอาร์เรย์ คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ จัดเรียงตัวเลขบวกและลบอีกทางเลือกหนึ่งในอาร์เรย์” เราได้กำหนดอาร์เรย์เป็น [] อาร์เรย์นี้ประกอบด้วยจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่ในลักษณะที่วางบวกและลบอีกทางหนึ่ง ที่นี่จำนวนองค์ประกอบบวกและลบไม่จำเป็นต้อง ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 67. ค้นหาจำนวนการทำซ้ำสูงสุดในอาร์เรย์ คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ ค้นหาจำนวนการทำซ้ำสูงสุดในอาร์เรย์” เราได้กำหนดอาร์เรย์ขนาด N ที่ไม่ได้เรียงลำดับอาร์เรย์ที่ระบุมีตัวเลขในช่วง {0, k} โดยที่ k <= N ค้นหาตัวเลขที่มาเป็นจำนวนสูงสุด จำนวนครั้งในอาร์เรย์ รูปแบบการป้อนข้อมูล ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 68. สี่องค์ประกอบที่รวมที่จะให้ คำชี้แจงปัญหาในสี่องค์ประกอบที่รวมกับปัญหาที่กำหนดเราได้ให้อาร์เรย์ที่มีองค์ประกอบ N ที่อาจเป็นบวกหรือลบ ค้นหาชุดของสี่องค์ประกอบที่มีผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด k รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกที่มีจำนวนเต็ม N บรรทัดที่สองที่มีอาร์เรย์ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 69. ปัญหาเกี่ยวกับพาร์ติชัน คำชี้แจงปัญหาในปัญหาพาร์ติชันเราได้กำหนดชุดที่มีองค์ประกอบ n ค้นหาว่าชุดที่กำหนดสามารถแบ่งออกเป็นสองชุดที่มีผลรวมขององค์ประกอบในชุดย่อยเท่ากันหรือไม่ ตัวอย่างอินพุต arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} เอาต์พุตใช่คำอธิบายอาร์เรย์ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 70. ปัญหาคนดัง คำชี้แจงปัญหาในปัญหาคนดังมีห้องของ N คนค้นหาคนดัง เงื่อนไขสำหรับคนดังคือ - ถ้า A เป็นคนดังคนอื่น ๆ ในห้องควรรู้ A. A ไม่ควรรู้จักใครในห้อง เราจำเป็นต้องค้นหาบุคคลที่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 71. Subarray กับผลรวมที่ได้รับ คำชี้แจงปัญหาใน subarray ที่มีปัญหาผลรวมเราได้กำหนดอาร์เรย์ที่มีองค์ประกอบบวก n เราต้องหา subarray ที่ผลรวมขององค์ประกอบทั้งหมดของ subarray เท่ากับ given_sum Subarray ได้มาจากอาร์เรย์ดั้งเดิมโดยการลบบางส่วน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 72. ค้นหาองค์ประกอบที่หายไปจากอาร์เรย์ที่ซ้ำกัน คำชี้แจงปัญหาเนื่องจากอาร์เรย์ A และ B สองอาร์เรย์หนึ่งอาร์เรย์ซ้ำกันยกเว้นองค์ประกอบเดียว องค์ประกอบหนึ่งหายไปจาก A หรือ B เราต้องหาองค์ประกอบที่หายไปจากอาร์เรย์ที่ซ้ำกัน ตัวอย่างที่ 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 73. จัดเรียงอาร์เรย์ที่กำหนดใหม่ในรูปแบบขั้นต่ำสูงสุด คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ จัดเรียงอาร์เรย์ที่กำหนดใหม่ในรูปแบบขั้นต่ำสูงสุด” เราได้กำหนดอาร์เรย์ที่จัดเรียงซึ่งมีองค์ประกอบ N จัดเรียงอาร์เรย์ของจำนวนเต็มบวกที่ได้รับการจัดเรียงใหม่เพื่อให้องค์ประกอบทางเลือกมีค่าสูงสุดและ ith min ดูด้านล่างเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดเรียงองค์ประกอบใหม่ - Array [0] ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 74. Subarray และผลที่ตามมา คำชี้แจงปัญหาใน subarray และปัญหาต่อมาเราต้องพิมพ์ subarray และลำดับต่อมาทั้งหมดสำหรับอาร์เรย์ที่กำหนด สร้าง subarrays ที่ไม่ว่างเปล่าที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยทั่วไปแล้ว subarray ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนของอาร์เรย์ซึ่งความต่อเนื่องจะขึ้นอยู่กับดัชนี subarray ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 75. ผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ คำชี้แจงปัญหาในการผสานปัญหาอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองรายการเราได้ให้อาร์เรย์ที่เรียงลำดับอินพุตสองอาร์เรย์เราจำเป็นต้องรวมอาร์เรย์ทั้งสองนี้เข้าด้วยกันเพื่อให้ตัวเลขเริ่มต้นหลังจากการเรียงลำดับสมบูรณ์ควรอยู่ในอาร์เรย์แรกและเหลืออยู่ในอาร์เรย์ที่สอง ตัวอย่างอินพุต A [] = {1, 3, 5, 7, ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 76. จำนวนสามเท่าที่มีผลรวมน้อยกว่ามูลค่าที่ระบุ คำชี้แจงปัญหาเราได้ให้อาร์เรย์ที่มีองค์ประกอบ N จำนวน ในอาร์เรย์ที่กำหนดให้นับจำนวนแฝดที่มีผลรวมน้อยกว่าค่าที่กำหนด ตัวอย่างอินพุต a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} ผลรวม = 10 เอาท์พุท 7 สามที่เป็นไปได้คือ: ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 77. องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ถัดไปในอาร์เรย์ คำชี้แจงปัญหาเมื่อพิจารณาจากอาร์เรย์เราจะพบองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่กว่าถัดไปของแต่ละองค์ประกอบในอาร์เรย์ หากไม่มีองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่กว่าถัดไปสำหรับองค์ประกอบนั้นเราจะพิมพ์ -1 มิฉะนั้นเราจะพิมพ์องค์ประกอบนั้น หมายเหตุ: องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่กว่าถัดไปคือองค์ประกอบที่มากกว่าและ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 78. การผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ คำชี้แจงปัญหาในการรวมปัญหาอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองรายการเราได้กำหนดอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองอาร์เรย์หนึ่งอาร์เรย์ที่มีขนาด m + n และอาร์เรย์อื่นที่มีขนาด n เราจะรวมอาร์เรย์ขนาด n เข้ากับอาร์เรย์ขนาด m + n และพิมพ์อาร์เรย์ที่ผสานขนาด m + n ตัวอย่างอินพุต 6 3 M [] = ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 79. ค้นหาองค์ประกอบโดยใช้การค้นหาแบบไบนารีในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ คำชี้แจงปัญหาให้อาร์เรย์ที่เรียงลำดับค้นหาองค์ประกอบโดยใช้การค้นหาแบบไบนารีในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ หากมีให้พิมพ์ดัชนีขององค์ประกอบนั้นอีกพิมพ์ -1 ตัวอย่างอินพุต arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // องค์ประกอบที่จะค้นหา ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 80. ค้นหา Triplet ในอาร์เรย์ด้วยผลรวมที่กำหนด คำชี้แจงปัญหาด้วยอาร์เรย์ของจำนวนเต็มค้นหาการรวมกันของสามองค์ประกอบในอาร์เรย์ซึ่งผลรวมเท่ากับค่า X ที่กำหนดที่นี่เราจะพิมพ์ชุดค่าผสมแรกที่เราได้รับ หากไม่มีชุดค่าผสมดังกล่าวให้พิมพ์ -1 ตัวอย่างอินพุต N = 5, X = 15 arr [] = ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 81. ค้นหารายการที่ซ้ำกันในอาร์เรย์ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คำชี้แจงปัญหาแสดงองค์ประกอบทั้งหมดที่ซ้ำกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่องว่าง O (n) และ O (1) ด้วยอาร์เรย์ขนาด n ซึ่งมีตัวเลขตั้งแต่ช่วง 0 ถึง n-1 ตัวเลขเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ได้ ค้นหารายการที่ซ้ำกันในอาร์เรย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 82. จำนวนบวกที่เล็กที่สุดที่ขาดหายไปในอาร์เรย์ที่ไม่ได้เรียงลำดับ คำชี้แจงปัญหาในอาร์เรย์ที่ไม่ได้เรียงลำดับให้ค้นหาจำนวนบวกที่น้อยที่สุดที่ขาดหายไปในอาร์เรย์ที่ไม่ได้เรียงลำดับ จำนวนเต็มบวกไม่รวม 0 เราสามารถแก้ไขอาร์เรย์เดิมได้หากต้องการ อาร์เรย์อาจประกอบด้วยตัวเลขบวกและลบ ตัวอย่างก. อาร์เรย์อินพุต: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 83. ย้ายศูนย์ทั้งหมดไปที่จุดสิ้นสุดของอาร์เรย์ที่กำหนด คำชี้แจงปัญหาในอาร์เรย์ที่กำหนดให้ย้ายศูนย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในอาร์เรย์ไปยังจุดสิ้นสุดของอาร์เรย์ ที่นี่มีวิธีแทรกจำนวนศูนย์ทั้งหมดที่ส่วนท้ายของอาร์เรย์เสมอ ตัวอย่างอินพุต 9 9 17 0 14 0 ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 84. นับจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ การนับจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ” เราได้ให้อาร์เรย์ที่เรียงลำดับ นับจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นหรือความถี่ในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับของ X โดยที่ X เป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่างอินพุต 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 85. ค้นหาหมายเลขที่ขาดน้อยที่สุดในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ ค้นหาตัวเลขที่ขาดหายไปน้อยที่สุดในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ” เราได้กำหนดอาร์เรย์จำนวนเต็ม ค้นหาตัวเลขที่ขาดหายไปที่เล็กที่สุดในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับขนาด N ที่มีองค์ประกอบที่ไม่ซ้ำกันในช่วง 0 ถึง M-1 โดยที่ M> N ตัวอย่างอินพุต [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 86. องค์ประกอบที่ทำซ้ำครั้งแรก คำชี้แจงปัญหาเราได้ให้อาร์เรย์ที่มีจำนวนเต็ม n เราต้องหาองค์ประกอบที่ทำซ้ำครั้งแรกในอาร์เรย์ที่กำหนด หากไม่มีองค์ประกอบซ้ำให้พิมพ์ "ไม่พบจำนวนเต็มซ้ำ" หมายเหตุ: องค์ประกอบที่ทำซ้ำคือองค์ประกอบที่มามากกว่าหนึ่งครั้ง (อาร์เรย์อาจมีรายการที่ซ้ำกัน) ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 87. ปริศนาอาร์เรย์ผลิตภัณฑ์ คำชี้แจงปัญหาในปัญหาปริศนาอาร์เรย์ผลิตภัณฑ์เราจำเป็นต้องสร้างอาร์เรย์โดยที่องค์ประกอบ ith จะเป็นผลคูณขององค์ประกอบทั้งหมดในอาร์เรย์ที่กำหนดยกเว้นองค์ประกอบที่ตำแหน่ง ith ตัวอย่างอินพุต 5 10 3 5 6 2 เอาต์พุต 180 ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 88. ค้นหาหมายเลขซ้ำแรกในอาร์เรย์ที่กำหนด คำชี้แจงปัญหาสามารถมีตัวเลขที่ซ้ำกันได้หลายตัวในอาร์เรย์ แต่คุณต้องหาตัวเลขที่เกิดซ้ำครั้งแรกในอาร์เรย์ที่กำหนด (เกิดขึ้นในครั้งที่สอง) ตัวอย่างอินพุต 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 เอาต์พุต 5 เป็นองค์ประกอบที่ทำซ้ำครั้งแรก ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 89. องค์ประกอบเสียงข้างมาก คำชี้แจงปัญหาด้วยอาร์เรย์ที่เรียงลำดับเราต้องหาองค์ประกอบส่วนใหญ่จากอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ องค์ประกอบส่วนใหญ่: จำนวนที่เกิดขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดของอาร์เรย์ ที่นี่เราได้ให้หมายเลข x ที่เราต้องตรวจสอบว่าเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ ตัวอย่างอินพุต 5 2 ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 90. ค้นหาหมายเลขที่หายไป คำชี้แจงปัญหาในการค้นหาหมายเลขที่ขาดหายไปจากอาร์เรย์ของตัวเลข 1 ถึง N เราได้กำหนดอาร์เรย์ที่มีตัวเลข N-1 ตัวเลขหนึ่งหายไปจากอาร์เรย์ของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง N เราต้องหาตัวเลขที่หายไป รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม ...

อ่านเพิ่มเติม

สตริงคำถาม Apple

คำถามที่ 91. โซลูชัน Leetcode ของ Isomorphic Strings คำชี้แจงปัญหาในปัญหานี้เราได้รับสองสตริง a และ b เป้าหมายของเราคือการบอกว่าทั้งสองสายเป็นไอโซมอร์ฟิกหรือไม่ สตริงสองสายเรียกว่า isomorphic ถ้าและเฉพาะในกรณีที่อักขระในสตริงแรกสามารถถูกแทนที่ด้วยอักขระใดก็ได้ (รวมถึงตัวมันเอง) เลย ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 92. เพื่อลด Leetcode Solution ตัวพิมพ์เล็ก ปัญหาในการแก้ปัญหา Leetcode ตัวพิมพ์เล็กให้เรามีสตริงและขอให้เราแปลงตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก เราจำเป็นต้องแปลงตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดให้เป็นอักขระตัวพิมพ์เล็ก ดังนั้นปัญหาจึงดูเหมือนง่าย แต่ก่อน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 93. โซลูชัน Palindrome Leetcode ที่ถูกต้อง คำชี้แจงปัญหาด้วยสตริงเราต้องพิจารณาว่ามันเป็นพาลินโดรมหรือไม่โดยพิจารณาเฉพาะอักขระที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรเช่นตัวเลขและตัวอักษรเท่านั้น นอกจากนี้เรายังต้องละเว้นกรณีสำหรับอักขระตัวอักษร ตัวอย่าง "ชายแผนคลอง: ปานามา" จริงคำอธิบาย: "AmanaplanacanalPanama" เป็นพาลินโดรมที่ถูกต้อง "แข่งรถ" ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 94. โรมันเป็นจำนวนเต็ม Leetcode โซลูชั่น ในโจทย์“ โรมันถึงจำนวนเต็ม” เราจะได้รับสตริงที่แสดงจำนวนเต็มบวกในรูปแบบตัวเลขโรมัน ตัวเลขโรมันแสดงด้วยอักขระ 7 ตัวที่สามารถแปลงเป็นจำนวนเต็มได้โดยใช้ตารางต่อไปนี้: หมายเหตุ: ค่าจำนวนเต็มของตัวเลขโรมันที่กำหนดจะต้องไม่เกินหรือ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 95. โซลูชัน Leetcode คูณสตริง ปัญหา Multiply Strings Leetcode solution ขอให้เราคูณสองสตริงที่ให้เราเป็นอินพุต เราจำเป็นต้องพิมพ์หรือส่งคืนผลลัพธ์ของการคูณกับฟังก์ชันผู้โทร ดังนั้นหากต้องการกำหนดให้สองสตริงเป็นทางการมากขึ้นให้ค้นหาผลคูณของสตริงที่กำหนด ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 96. โซลูชันจำนวนเต็มเป็นโรมัน Leetcode ในปัญหานี้เราได้รับจำนวนเต็มและจำเป็นต้องแปลงเป็นเลขโรมัน ดังนั้นโดยทั่วไปปัญหานี้เรียกว่า "Integer to Roman" และนี่คือ Integer to Roman Leetcode Solution หากใครไม่ทราบเกี่ยวกับเลขโรมัน สมัยก่อนคนไม่ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 97. ค้นหาช่วงที่เล็กที่สุดที่มีองค์ประกอบจาก k Lists ในปัญหา "ค้นหาช่วงที่เล็กที่สุดที่มีองค์ประกอบจากรายการ k" เราได้ให้รายการ K ซึ่งเรียงลำดับและมีขนาดเท่ากัน N โดยขอให้กำหนดช่วงที่เล็กที่สุดที่มีองค์ประกอบอย่างน้อยจากรายการ K แต่ละรายการ . หากมีมากกว่าหนึ่ง ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 98. การรวมตัวอักษรของหมายเลขโทรศัพท์ ในการผสมตัวอักษรของปัญหาหมายเลขโทรศัพท์เราได้กำหนดสตริงที่มีตัวเลขตั้งแต่ 2 ถึง 9 ปัญหาคือการค้นหาชุดค่าผสมที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจแสดงด้วยหมายเลขนั้นหากทุกหมายเลขมีตัวอักษรบางตัวกำหนดไว้ การกำหนดหมายเลขคือ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 99. สตริงย่อยที่ยาวที่สุดโดยไม่ต้องใช้อักขระซ้ำ เมื่อกำหนดสตริงเราต้องหาความยาวของสตริงย่อยที่ยาวที่สุดโดยไม่ต้องใช้อักขระซ้ำ ลองดูตัวอย่างบางส่วน: ตัวอย่าง pwwkew 3 คำอธิบาย: คำตอบคือ "wke" ที่มีความยาว 3 aav 2 คำอธิบาย: คำตอบคือ "av" ที่มีความยาว 2 Approach-1 สำหรับ Substring ที่ยาวที่สุดโดยไม่ต้องใช้อักขระซ้ำ Brute Force ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 100. ถอดรหัสสตริง สมมติว่าคุณได้รับสตริงที่เข้ารหัส สตริงถูกเข้ารหัสในรูปแบบบางประเภทงานของคุณคือถอดรหัสสตริง สมมติว่า <no of times string happening> [string] Example Input 3 [b] 2 [bc] Output bbbcaca Explanation ที่นี่“ b” เกิดขึ้น 3 ครั้งและ“ ca” เกิดขึ้น 2 ครั้ง ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 101. การเรียงลำดับถัดไป ในปัญหาการเรียงสับเปลี่ยนครั้งต่อไปเราได้ให้คำค้นหาการกลายพันธุ์ของมันในพจนานุกรม ตัวอย่างอินพุต: str = "tutorialcup" output: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algorithms" output: algorithsm input: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 102. คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้การเรียงลำดับ ในคำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ปัญหาการเรียงลำดับเราได้กำหนดชุดของสตริงค้นหาคำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุด เช่นค้นหาส่วนคำนำหน้าที่ใช้ร่วมกันกับสตริงทั้งหมด ตัวอย่าง Input1: {“ tutorialcup”,“ tutorial”,“ tussle”,“ tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} เอาต์พุต:" abcd "...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 103. การจับคู่นิพจน์ทั่วไป ในปัญหาการจับคู่นิพจน์ทั่วไปเราได้กำหนดให้สองสตริงหนึ่ง (สมมติว่าเป็น x) ประกอบด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นและตัวที่สอง (สมมติว่าเป็น y) ประกอบด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กที่มีอักขระพิเศษสองตัวคือ "." และ“ *” ภารกิจคือการค้นหาว่าสตริงที่สอง ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 104. การบีบอัดสตริง ในปัญหาการบีบอัดสตริงเราได้กำหนด [] ชนิด char ให้อาร์เรย์ บีบอัดเป็นอักขระและจำนวนอักขระเฉพาะ (หากจำนวนอักขระเป็น 1 อักขระเดียวจะถูกเก็บไว้ในอาร์เรย์ที่บีบอัด) ความยาวของอาร์เรย์ที่บีบอัดควร ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 105. วงเล็บที่ถูกต้อง ในปัญหาวงเล็บที่ถูกต้องเราได้กำหนดสตริงที่มีเพียงอักขระ '(', ')', '{', '}', '[' และ ']' เพื่อตรวจสอบว่าสตริงอินพุตถูกต้องหรือไม่ สตริงอินพุตใช้ได้ถ้า: วงเล็บเปิดต้องปิดด้วยวงเล็บชนิดเดียวกัน () [] {} ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 106. คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Trie ในคำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ปัญหา Trie เราได้กำหนดชุดของสตริงค้นหาคำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุด เช่นค้นหาส่วนคำนำหน้าที่ใช้ร่วมกันกับสตริงทั้งหมด ตัวอย่าง Input1: {“ tutorialcup”,“ tutorial”,“ tussle”,“ tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} เอาต์พุต:" abcd "...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 107. ค้นหาหมายเลข Palindrome ที่ใกล้ที่สุด ปัญหาในการค้นหาปัญหาหมายเลข Palindrome ที่ใกล้ที่สุดเราได้ให้หมายเลข n ค้นหาตัวเลขที่เป็นพาลินโดรมและผลต่างสัมบูรณ์ระหว่างจำนวนพาลินโดรมิกและ n ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ยกเว้นศูนย์ หากมีมากกว่าหนึ่งหมายเลขที่ตรงตามเงื่อนไขนี้ให้พิมพ์ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 108. นับและพูด นับและพูดในสิ่งที่เราให้จำนวน N และเราต้องหาพจน์ที่ N ของการนับและพูดลำดับ ประการแรกเราต้องเข้าใจสิ่งที่นับและลำดับ ขั้นแรกให้ดูคำศัพท์บางคำของลำดับ: คำที่ 1 คือ“ 1” เทอม 2 คือ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 109. ค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำกันในสตริง ในการค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำกันในปัญหาสตริงเราได้กำหนดสตริงที่มีตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก (az) เท่านั้น เราต้องหาอักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในนั้นและพิมพ์ดัชนี หากไม่มีอักขระดังกล่าวให้พิมพ์ -1 รูปแบบการป้อนข้อมูลเพียงบรรทัดเดียวที่มีสตริง รูปแบบเอาต์พุตพิมพ์ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 110. จำนวนเต็มเป็นโรมัน การแปลงจำนวนเต็มเป็นโรมัน เราให้ตัวเลข N และเราจำเป็นต้องพิมพ์จำนวนโรมันของ N จำนวนโรมันแทนโดยการใช้ค่า {I, V, X, L, C, D, M} มาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่ดี รูปแบบการป้อนข้อมูลเพียงบรรทัดเดียวที่มี ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 111. สตริง Isomorphic Isomorphic Strings - กำหนดให้สองสตริงเราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าทุกอักขระที่เกิดขึ้นในสตริง 1 มีการแมปที่ไม่ซ้ำกันกับอักขระในสตริง 2 หรือไม่ ในระยะสั้นตรวจสอบว่ามีการทำแผนที่แบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ ตัวอย่างอินพุต str1 =“ aab” str2 =“ xxy” เอาต์พุต True ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 112. อักขระที่ไม่ซ้ำ Kth คำชี้แจงปัญหาใน "อักขระที่ไม่ซ้ำ Kth" เราได้กำหนดสตริง "s" เขียนโปรแกรมเพื่อค้นหา kth non-repeat_character หากมีอักขระน้อยกว่า k ซึ่งไม่ซ้ำกันในสตริงให้พิมพ์“ -1” รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกและบรรทัดเดียวที่มีสตริง“ s” ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 113. คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยการจับคู่คำ คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Word by Word Matching” เราได้กำหนดสตริง N เขียนโปรแกรมเพื่อค้นหาคำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดของสตริงที่กำหนด รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกที่มีค่าจำนวนเต็ม N ซึ่งแสดงถึงจำนวนของสตริง N บรรทัดถัดไป ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 114. คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้อักขระโดยการจับคู่อักขระ คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้อักขระโดยการจับคู่อักขระ” เราได้กำหนดค่าจำนวนเต็มสตริง N และ N เขียนโปรแกรมเพื่อค้นหาคำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดของสตริงที่กำหนด รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกที่มีค่าจำนวนเต็ม N ซึ่งแสดงถึงจำนวน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 115. การเรียงลำดับของสตริงที่กำหนดโดยใช้ STL คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ การเรียงลำดับของสตริงที่กำหนดโดยใช้ STL” เราได้กำหนดสตริง“ s” พิมพ์การเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดของสตริงอินพุตโดยใช้ฟังก์ชัน STL รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกและบรรทัดเดียวที่มีสตริง“ s” รูปแบบเอาต์พุตพิมพ์การเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดที่กำหนด ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 116. ตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ ตัวพิมพ์เล็กถึงตัวพิมพ์ใหญ่” เราได้กำหนดสตริง“ s” ที่มีตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น เขียนโปรแกรมที่จะพิมพ์สตริงเดียวกัน แต่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกและบรรทัดเดียวที่มีสตริง“ s” รูปแบบเอาต์พุต The ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 117. คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Binary Search II คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Binary Search II” เราได้กำหนดค่าจำนวนเต็มสตริง N และ N เขียนโปรแกรมที่จะพิมพ์คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดของสตริงที่กำหนด หากไม่มีคำนำหน้าทั่วไปให้พิมพ์“ -1” รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกที่มี ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 118. ความยาวของสตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่ถูกต้อง คำชี้แจงปัญหาใน“ ความยาวของสตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่ถูกต้อง” เราได้กำหนดสตริงที่มีวงเล็บเปิดและปิดเท่านั้น เขียนโปรแกรมที่จะค้นหาสตริงย่อยในวงเล็บที่ยาวที่สุด รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกและบรรทัดเดียวที่มีสตริง s รูปแบบผลลัพธ์แรกและ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 119. จัดเรียงหมายเลขที่กำหนดให้เป็นหมายเลขที่ใหญ่ที่สุด II คำชี้แจงปัญหาในโจทย์“ จัดเรียงตัวเลขให้เป็นตัวเลขที่ใหญ่ที่สุด II” เราได้กำหนดจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่ง จัดเรียงในลักษณะที่การจัดเรียงจะมีมูลค่ามากที่สุด รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกและบรรทัดเดียวที่มีจำนวนเต็ม n บรรทัดที่สองประกอบด้วย ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 120. ตรวจสอบว่ารายการสตริงที่เชื่อมโยงเป็น Palindrome หรือไม่ คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ ตรวจสอบว่ารายการสตริงที่เชื่อมโยงเป็น Palindrome หรือไม่” เราได้ให้ข้อมูลสตริงการจัดการรายการที่เชื่อมโยง เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบ palindrom หรือไม่ ตัวอย่าง ba-> c-> d-> ca-> b 1 คำอธิบาย: ในตัวอย่างข้างต้นเราจะเห็นว่า ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามต้นไม้ Apple

คำถามที่ 121. เส้นทางรูทสู่ลีฟพร้อมผลรวมเป้าหมาย Leetcode Solutions ต้นไม้ไบนารีและจำนวนเต็ม K จะได้รับ เป้าหมายของเราคือการย้อนกลับไปว่ามีเส้นทางรูทต่อใบไม้ในต้นไม้หรือไม่เพื่อให้ผลรวมเท่ากับเป้าหมาย -K ผลรวมของเส้นทางคือผลรวมของโหนดทั้งหมดที่อยู่บนนั้น 2 / \ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 122. Binary Tree เป็น Binary Search Tree Conversion ในไบนารีทรีเป็นปัญหาการแปลงต้นไม้ค้นหาไบนารีเราได้กำหนดให้ต้นไม้ไบนารีแปลงเป็นต้นไม้ค้นหาแบบไบนารีโดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของต้นไม้ ตัวอย่าง Input Output pre-order: 13 8 6 47 25 51 Algorithm เราไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 123. จัดเรียงอาร์เรย์เป็น BST ที่สมดุล ในอาร์เรย์ที่จัดเรียงไปจนถึงปัญหา BST ที่สมดุลเราได้กำหนดอาร์เรย์ตามลำดับที่จัดเรียงสร้างแผนผังการค้นหาแบบไบนารีที่สมดุลจากอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ ตัวอย่างอินพุต arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} การสั่งซื้อล่วงหน้าของเอาต์พุต: 3 2 1 5 4 อินพุต arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 124. สร้าง BST จาก Level Order Traversal ที่กำหนด เมื่อพิจารณาการส่งผ่านลำดับระดับของ Binary Search Tree ให้เขียนอัลกอริทึมเพื่อสร้าง Binary Search Tree หรือ BST จาก ITS ที่กำหนดการข้ามผ่านลำดับระดับ ตัวอย่าง Input levelOrder [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} เอาต์พุตตามลำดับ: 5 8 9 12 15 18 ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 125. สร้างไบนารีทรีจากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อล่วงหน้า ในปัญหานี้เรามีการเรียงลำดับและการสั่งซื้อล่วงหน้าของต้นไม้ไบนารี เราจำเป็นต้องสร้างต้นไม้ไบนารีจาก Inorder และ Preorder traversals ที่กำหนด ตัวอย่าง Input: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Preorder = [A, B, D, E, C, F] Output: การส่งผ่านคำสั่งซื้อล่วงหน้าของต้นไม้ที่เกิดจาก ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 126. การเลื่อนระดับคำสั่งในรูปแบบ Spiral ในปัญหานี้เราได้ให้ต้นไม้ไบนารีพิมพ์ลำดับระดับการข้ามผ่านในรูปแบบเกลียว ตัวอย่างอินพุตเอาต์พุต 10 30 20 40 50 80 70 60 วิธีไร้เดียงสาสำหรับการสั่งซื้อระดับ Traversal ในรูปแบบ Spiral แนวคิดคือการส่งผ่านคำสั่งระดับปกติโดยใช้ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 127. Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดใน BST ในปัญหานี้เราได้ให้ BST และตัวเลข k ค้นหาองค์ประกอบที่เล็กที่สุด kth ใน BST ตัวอย่างอินพุตทรี [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 เอาต์พุต 3 โครงสร้างอินพุต [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 เอาต์พุต 1 ..

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 128. บรรพบุรุษที่ต่ำที่สุด ด้วยรากของต้นไม้ไบนารีและสองโหนด n1 และ n2 ให้ค้นหา LCA (บรรพบุรุษร่วมต่ำสุด) ของโหนด ตัวอย่าง Lowest Common Ancestor (LCA) คืออะไร? บรรพบุรุษของโหนด n คือโหนดที่มีอยู่ในเส้นทางระหว่างรูทและโหนด พิจารณาต้นไม้ไบนารีที่แสดงใน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 129. Binary Tree ลำดับระดับซิกแซก Traversal รับต้นไม้ไบนารีพิมพ์การข้ามลำดับระดับซิกแซกของค่าโหนด (กล่าวคือจากซ้ายไปขวาจากนั้นขวาไปซ้ายสำหรับระดับถัดไปและสลับระหว่าง) ตัวอย่างพิจารณาต้นไม้ไบนารีที่ระบุด้านล่างด้านล่างนี้คือการส่งผ่านคำสั่งระดับซิกแซกของประเภทต้นไม้ไบนารีข้างต้น ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 130. ต้นไม้สมมาตร ในปัญหา Symmetric Tree เราได้ให้ไบนารีทรีตรวจสอบว่าเป็นกระจกของตัวมันเองหรือไม่ ต้นไม้ถูกกล่าวว่าเป็นภาพสะท้อนของตัวมันเองหากมีแกนสมมาตรผ่านโหนดรูทที่แบ่งต้นไม้ออกเป็นสองซีกเท่ากัน ตัวอย่างประเภท ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 131. คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Trie ในคำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ปัญหา Trie เราได้กำหนดชุดของสตริงค้นหาคำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุด เช่นค้นหาส่วนคำนำหน้าที่ใช้ร่วมกันกับสตริงทั้งหมด ตัวอย่าง Input1: {“ tutorialcup”,“ tutorial”,“ tussle”,“ tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} เอาต์พุต:" abcd "...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 132. ตรวจสอบโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี ปัญหาในการตรวจสอบปัญหา Binary Search Tree ที่เราให้รากของต้นไม้เราต้องตรวจสอบว่าเป็นต้นไม้ค้นหาแบบไบนารีหรือไม่ ตัวอย่าง: ผลลัพธ์: true คำอธิบาย: ต้นไม้ที่กำหนดเป็นต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคเนื่องจากองค์ประกอบทั้งหมดที่เหลืออยู่ในแต่ละทรีย่อย ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 133. ผลรวมเส้นทาง ปัญหา Path Sum คืออะไร? ในปัญหา Path Sum เราได้กำหนดไบนารีทรีและ SUM จำนวนเต็ม เราต้องหาว่าเส้นทางใด ๆ จากรากสู่ใบไม้มีผลรวมเท่ากับ SUM หรือไม่ ผลรวมเส้นทางถูกกำหนดให้เป็นผลรวมของโหนดทั้งหมด ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 134. การส่งผ่านลำดับระดับของต้นไม้ไบนารี การส่งผ่านลำดับระดับของต้นไม้ไบนารีที่กำหนดจะเหมือนกับ BFS ของต้นไม้ไบนารี เรารู้แล้วหรือยังว่า BFS คืออะไร? ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่เพียงแค่อ่านบทความทั้งหมดและเยี่ยมชมบทความก่อนหน้าของเราเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น BFS คือ ...

อ่านเพิ่มเติม

กราฟคำถาม Apple

คำถามที่ 135. การโคลนกราฟ Graph Cloning คืออะไร? วันนี้เรามีข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับกราฟที่ไม่ได้บอกทิศทาง เราต้องทำยังไง? ส่งคืนสำเนาลึกของกราฟที่ให้มา ให้เราดูโครงสร้าง: โหนดคลาส: ประกอบด้วยค่าข้อมูลและเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ ...

อ่านเพิ่มเติม

กองคำถาม Apple

คำถามที่ 136. Min Stack Leetcode โซลูชัน คำชี้แจงปัญหาออกแบบสแต็กที่รองรับการกดป๊อปด้านบนและการดึงองค์ประกอบขั้นต่ำในเวลาคงที่ push (x) - ผลักองค์ประกอบ x ไปยังสแต็ก pop () - ลบองค์ประกอบที่ด้านบนของสแต็ก top () - รับองค์ประกอบด้านบน getMin () - ดึงองค์ประกอบขั้นต่ำในสแต็ก ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 137. กองซ้อนสูงสุด คำชี้แจงปัญหาปัญหา "สแต็กสูงสุด" ระบุเพื่อออกแบบสแต็กพิเศษซึ่งสามารถดำเนินการเหล่านี้ได้: push (x): ดันองค์ประกอบหนึ่งเข้าไปในสแต็ก top (): ส่งคืนองค์ประกอบที่อยู่ด้านบนสุดของสแต็ก pop (): ลบองค์ประกอบออกจากสแต็กซึ่งอยู่ด้านบน peekmax (): ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 138. การเลื่อนระดับคำสั่งในรูปแบบ Spiral ในปัญหานี้เราได้ให้ต้นไม้ไบนารีพิมพ์ลำดับระดับการข้ามผ่านในรูปแบบเกลียว ตัวอย่างอินพุตเอาต์พุต 10 30 20 40 50 80 70 60 วิธีไร้เดียงสาสำหรับการสั่งซื้อระดับ Traversal ในรูปแบบ Spiral แนวคิดคือการส่งผ่านคำสั่งระดับปกติโดยใช้ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 139. ดักจับน้ำฝน ในปัญหาการดักจับน้ำฝนเราได้กำหนดจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบจำนวน N แทนแผนที่ระดับความสูงและความกว้างของแต่ละแท่งคือ 1 เราต้องหาปริมาณน้ำที่สามารถขังอยู่ในโครงสร้างข้างต้นได้ ตัวอย่างลองทำความเข้าใจตามตัวอย่างสำหรับระดับความสูงข้างต้น ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 140. ถอดรหัสสตริง สมมติว่าคุณได้รับสตริงที่เข้ารหัส สตริงถูกเข้ารหัสในรูปแบบบางประเภทงานของคุณคือถอดรหัสสตริง สมมติว่า <no of times string happening> [string] Example Input 3 [b] 2 [bc] Output bbbcaca Explanation ที่นี่“ b” เกิดขึ้น 3 ครั้งและ“ ca” เกิดขึ้น 2 ครั้ง ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 141. Binary Tree ลำดับระดับซิกแซก Traversal รับต้นไม้ไบนารีพิมพ์การข้ามลำดับระดับซิกแซกของค่าโหนด (กล่าวคือจากซ้ายไปขวาจากนั้นขวาไปซ้ายสำหรับระดับถัดไปและสลับระหว่าง) ตัวอย่างพิจารณาต้นไม้ไบนารีที่ระบุด้านล่างด้านล่างนี้คือการส่งผ่านคำสั่งระดับซิกแซกของประเภทต้นไม้ไบนารีข้างต้น ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 142. ปัญหาคนดัง คำชี้แจงปัญหาในปัญหาคนดังมีห้องของ N คนค้นหาคนดัง เงื่อนไขสำหรับคนดังคือ - ถ้า A เป็นคนดังคนอื่น ๆ ในห้องควรรู้ A. A ไม่ควรรู้จักใครในห้อง เราจำเป็นต้องค้นหาบุคคลที่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 143. องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ถัดไปในอาร์เรย์ คำชี้แจงปัญหาเมื่อพิจารณาจากอาร์เรย์เราจะพบองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่กว่าถัดไปของแต่ละองค์ประกอบในอาร์เรย์ หากไม่มีองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่กว่าถัดไปสำหรับองค์ประกอบนั้นเราจะพิมพ์ -1 มิฉะนั้นเราจะพิมพ์องค์ประกอบนั้น หมายเหตุ: องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่กว่าถัดไปคือองค์ประกอบที่มากกว่าและ ...

อ่านเพิ่มเติม

คิวคำถาม Apple

คำถามที่ 144. Binary Tree ลำดับระดับซิกแซก Traversal รับต้นไม้ไบนารีพิมพ์การข้ามลำดับระดับซิกแซกของค่าโหนด (กล่าวคือจากซ้ายไปขวาจากนั้นขวาไปซ้ายสำหรับระดับถัดไปและสลับระหว่าง) ตัวอย่างพิจารณาต้นไม้ไบนารีที่ระบุด้านล่างด้านล่างนี้คือการส่งผ่านคำสั่งระดับซิกแซกของประเภทต้นไม้ไบนารีข้างต้น ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 145. การสร้างคิวใหม่ตามความสูง คำอธิบายปัญหาของการสร้างคิวใหม่ตามความสูงสมมติว่าคุณมีรายชื่อคนที่ยืนอยู่ในคิวแบบสุ่ม แต่ละคนอธิบายด้วยจำนวนเต็มคู่ (h, k) โดยที่ h คือความสูงของบุคคลและ k คือจำนวนคนที่อยู่ข้างหน้าบุคคลนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 146. การส่งผ่านลำดับระดับของต้นไม้ไบนารี การส่งผ่านลำดับระดับของต้นไม้ไบนารีที่กำหนดจะเหมือนกับ BFS ของต้นไม้ไบนารี เรารู้แล้วหรือยังว่า BFS คืออะไร? ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่เพียงแค่อ่านบทความทั้งหมดและเยี่ยมชมบทความก่อนหน้าของเราเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น BFS คือ ...

อ่านเพิ่มเติม

Matrix Questions Apple

คำถามที่ 147. โซลูชัน Leetcode ของ Word Search คำชี้แจงปัญหารับบอร์ด mxn และคำค้นหาว่ามีคำนั้นอยู่ในตารางหรือไม่ คำนี้สามารถสร้างจากตัวอักษรของเซลล์ที่อยู่ติดกันตามลำดับโดยที่เซลล์ "ที่อยู่ติดกัน" จะอยู่ติดกันในแนวนอนหรือแนวตั้ง ห้ามใช้เซลล์ตัวอักษรเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่าง ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 148. จำนวนพา ธ พาลินโดรมิกในเมทริกซ์ คำชี้แจงปัญหาเราได้รับเมทริกซ์สองมิติที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเราจำเป็นต้องนับจำนวนพาลินโดรมิกในนั้น เส้นทางพาลินโดรมิกไม่ใช่แค่เส้นทางตามคุณสมบัติของพาลินโดรมิก คำที่เมื่อกลับด้านยังคงเหมือนกับคำเริ่มต้นที่กล่าวว่า ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 149. จัตุรัสสูงสุด ในปัญหากำลังสองสูงสุดเราได้กำหนดเมทริกซ์ไบนารี 2D ที่เต็มไปด้วย 0 และ 1 ค้นหาสี่เหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดที่มีเพียง 1 และส่งคืนพื้นที่ ตัวอย่างอินพุต: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 XNUMX ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 150. ตั้งค่า Matrix Zeroes ในปัญหาเซตเมทริกซ์เป็นศูนย์เราได้กำหนดเมทริกซ์ (n X m) ถ้าองค์ประกอบเป็น 0 ให้ตั้งค่าทั้งแถวและคอลัมน์ 0 ตัวอย่างอินพุต: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} เอาต์พุต: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 151. การคูณสองเมทริกซ์ คำชี้แจงปัญหาในโจทย์“ การคูณสองเมทริกซ์” เราได้ให้เมทริกซ์สองตัว เราต้องคูณเมทริกซ์เหล่านี้และพิมพ์ผลลัพธ์หรือเมทริกซ์สุดท้าย ที่นี่เงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอคือจำนวนคอลัมน์ใน A ควรเท่ากับจำนวนแถวในเมทริกซ์ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 152. ปัญหาคนดัง คำชี้แจงปัญหาในปัญหาคนดังมีห้องของ N คนค้นหาคนดัง เงื่อนไขสำหรับคนดังคือ - ถ้า A เป็นคนดังคนอื่น ๆ ในห้องควรรู้ A. A ไม่ควรรู้จักใครในห้อง เราจำเป็นต้องค้นหาบุคคลที่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามอื่น ๆ ของ Apple

คำถามที่ 153. Kth องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในโซลูชัน Leetcode แบบสตรีม คำชี้แจงปัญหาในปัญหานี้เราต้องออกแบบคลาส KthLargest () ที่เริ่มแรกมีจำนวนเต็ม k และอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม เราจำเป็นต้องเขียนตัวสร้างพารามิเตอร์สำหรับมันเมื่อมีการส่งผ่านเลขจำนวนเต็ม k และอาร์เรย์เป็นอาร์กิวเมนต์ คลาสนี้ยังมีฟังก์ชัน add (val) ที่เพิ่ม ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 154. ลบองค์ประกอบรายการที่เชื่อมโยง Leetcode โซลูชัน คำชี้แจงปัญหาในปัญหานี้เราได้รับรายการที่เชื่อมโยงกับโหนดที่มีค่าจำนวนเต็ม เราจำเป็นต้องลบบางโหนดออกจากรายการซึ่งมีค่าเท่ากับวาล ปัญหาไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในสถานที่ แต่เราจะหารือเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าว ตัวอย่างรายการ = ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 155. โซลูชัน Leetcode ส่วนเติมเต็ม คำชี้แจงปัญหาในปัญหานี้เราได้รับเลขฐานสิบ เป้าหมายคือการหาส่วนเติมเต็ม ตัวอย่าง N = 15 0 N = 5 2 วิธีการ (พลิกทีละบิต) เราสามารถพลิกทุกบิตในจำนวนเต็ม 'N' เพื่อรับส่วนเติมเต็ม ส่วนสำคัญคือเรา ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 156. ขั้นต่ำการย้ายไปยัง Equal Array Elements Leetcode Solution คำชี้แจงปัญหาในปัญหานี้เราได้รับอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม นอกจากนี้เรายังได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบางชุดกับอาร์เรย์นี้ ในการดำเนินการเดียวเราสามารถเพิ่ม” n - 1″ (องค์ประกอบทั้งหมดยกเว้นองค์ประกอบใด ๆ ) ในอาร์เรย์โดย 1 เราต้อง ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 157. ชุดค่าผสม Leetcode การรวมปัญหา Leetcode Solution ให้เรามีจำนวนเต็มสองจำนวนคือ n และ k เราได้รับคำสั่งให้สร้างลำดับทั้งหมดที่มีองค์ประกอบ k เลือกจาก n องค์ประกอบตั้งแต่ 1 ถึง n เราคืนลำดับเหล่านี้เป็นอาร์เรย์ ให้เราดูตัวอย่างบางส่วนเพื่อให้ได้ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 158. โซลูชันอัญมณีและหิน Leetcode ปัญหา Jewels and Stones Leetcode Solution ระบุว่าคุณได้รับสองสาย หนึ่งในนั้นหมายถึงอัญมณีและหนึ่งในนั้นหมายถึงหิน สตริงที่มีอัญมณีแสดงถึงอักขระที่เป็นอัญมณี เราต้องหาจำนวนอักขระในสตริงหินที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 159. โซลูชัน Leetcode องค์ประกอบส่วนใหญ่ คำชี้แจงปัญหาเราได้รับอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม เราจำเป็นต้องคืนค่าจำนวนเต็มซึ่งเกิดขึ้นมากกว่า⌊N / 2⌋ครั้งในอาร์เรย์โดยที่⌊⌋เป็นตัวดำเนินการพื้น องค์ประกอบนี้เรียกว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ โปรดทราบว่าอาร์เรย์อินพุตประกอบด้วยองค์ประกอบส่วนใหญ่เสมอ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 160. Palindrome Linked List Leetcode โซลูชัน ในปัญหา“ Palindrome Linked List” เราต้องตรวจสอบว่ารายการที่เชื่อมโยงเป็นจำนวนเต็มเดี่ยวที่ระบุนั้นเป็นพาลินโดรมหรือไม่ ตัวอย่าง List = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true คำอธิบาย # 1: รายการคือ palindrome เนื่องจากองค์ประกอบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นและย้อนกลับคือ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 161. ค้นหาในโซลูชัน Leetcode Tree Search แบบไบนารี ในปัญหานี้เราได้รับ Binary Search Tree และจำนวนเต็ม เราต้องหาที่อยู่ของโหนดที่มีค่าเหมือนกับจำนวนเต็มที่กำหนด ในการตรวจสอบเราจำเป็นต้องพิมพ์การส่งผ่านคำสั่งซื้อล่วงหน้าของทรีย่อยที่มีโหนดนี้เป็นรูท ถ้ามี ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 162. Pow (x, n) โซลูชัน Leetcode ปัญหา“ Pow (x, n) Leetcode Solution” ระบุว่าคุณได้รับตัวเลขสองตัวซึ่งหนึ่งในนั้นคือตัวเลขทศนิยมและอีกจำนวนเต็ม จำนวนเต็มหมายถึงเลขชี้กำลังและฐานคือเลขทศนิยม เราได้รับคำสั่งให้หาค่าหลังจากประเมินเลขชี้กำลังเหนือฐาน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 163. แทรกลงในโซลูชัน Leetcode แบบต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี ในปัญหานี้เราได้รับโหนดรูทของ Binary Search Tree ที่มีค่าจำนวนเต็มและค่าจำนวนเต็มของโหนดที่เราต้องเพิ่มใน Binary Search Tree และส่งคืนโครงสร้าง หลังจากใส่องค์ประกอบลงใน BST แล้วเราต้องพิมพ์ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 164. ผสานโซลูชัน Leetcode แบบเรียงลำดับสองรายการ รายการที่เชื่อมโยงค่อนข้างเหมือนอาร์เรย์ในคุณสมบัติเชิงเส้น เราสามารถผสานอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองอาร์เรย์เพื่อสร้างอาร์เรย์ที่เรียงลำดับโดยรวม ในปัญหานี้เราต้องรวมรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับสองรายการเข้าด้วยกันเพื่อส่งคืนรายการใหม่ซึ่งมีองค์ประกอบของทั้งสองรายการในรูปแบบที่เรียงลำดับ ตัวอย่าง ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 165. พีชคณิต Leetcode Solution ปัญหา Permutations Leetcode Solution ให้ลำดับจำนวนเต็มอย่างง่ายและขอให้เราส่งคืนเวกเตอร์หรืออาร์เรย์ที่สมบูรณ์ของการเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดของลำดับที่กำหนด ดังนั้นก่อนที่จะแก้ไขปัญหา เราควรคุ้นเคยกับการเรียงสับเปลี่ยน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเพียงการจัดเตรียม ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 166. ความลึกขั้นต่ำของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี ในปัญหานี้เราต้องหาความยาวของเส้นทางที่สั้นที่สุดจากรากไปยังใบไม้ใด ๆ ในต้นไม้ไบนารีที่กำหนด โปรดสังเกตว่า“ ความยาวของเส้นทาง” ในที่นี้หมายถึงจำนวนโหนดจากโหนดรูทไปยังโหนดลีฟ ความยาวนี้เรียกว่า Minimum ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 167. พลังของโซลูชัน Leetcode สองตัว เราได้รับจำนวนเต็มและเป้าหมายคือการตรวจสอบว่าจำนวนเต็มเป็นกำลังสองหรือไม่นั่นคือสามารถแสดงเป็นเลขยกกำลังทั้งหมดของ '2' ได้ ตัวอย่างที่ 16 ใช่ 13 ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเล็กน้อยสามารถ: ตรวจสอบว่าปัจจัยเฉพาะทั้งหมดของจำนวนเต็ม ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 168. โซลูชัน Sum Leetcode สองรายการ ในปัญหานี้เราต้องหาคู่ของดัชนีที่แตกต่างกันสองตัวในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับแล้วซึ่งค่าของมันจะรวมเข้ากับเป้าหมายที่กำหนด เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าอาร์เรย์มีจำนวนเต็มเพียงคู่เดียวที่รวมเข้ากับผลรวมเป้าหมาย สังเกตว่าอาร์เรย์คือ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 169. Count Primes Leetcode Solutions ในปัญหานี้เราได้รับจำนวนเต็ม N เป้าหมายคือการนับว่าตัวเลขที่น้อยกว่า N เป็นจำนวนเท่าใด จำนวนเต็มถูก จำกัด ให้ไม่เป็นลบ ตัวอย่างที่ 7 3 10 4 Explanation Primes ที่น้อยกว่า 10 คือ 2, 3, 5 และ 7 ดังนั้นจำนวนจึงเท่ากับ 4 Approach (Brute ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 170. House Robber II โซลูชัน Leetcode ในปัญหา "ปล้นบ้าน II" โจรต้องการปล้นเงินจากบ้านหลังต่างๆ จำนวนเงินในบ้านแสดงผ่านอาร์เรย์ เราต้องหาผลรวมสูงสุดของเงินที่สามารถทำได้โดยการเพิ่มองค์ประกอบในอาร์เรย์ที่กำหนดตาม ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 171. Sqrt (x) โซลูชัน Leetcode ตามชื่อเรื่องเราต้องหารากที่สองของจำนวนหนึ่ง สมมติว่าจำนวนคือ x ดังนั้น Sqrt (x) คือตัวเลขที่ Sqrt (x) * Sqrt (x) = x ถ้ารากที่สองของตัวเลขเป็นค่าทศนิยมเราต้องคืนค่าพื้นของ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 172. แปลงอาร์เรย์ที่เรียงลำดับเป็นโซลูชัน Leetcode ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี พิจารณาว่าเราได้รับอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม เป้าหมายคือการสร้าง Binary Search Tree จากอาร์เรย์นี้เพื่อให้ต้นไม้มีความสมดุลของความสูง โปรดทราบว่าต้นไม้ถูกกล่าวว่ามีความสมดุลของความสูงหากความแตกต่างของความสูงของต้นไม้ย่อยด้านซ้ายและด้านขวาของโหนดใด ๆ ใน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 173. Swap Nodes ในคู่ Leetcode Solutions เป้าหมายของปัญหานี้คือการสลับโหนดของรายการที่เชื่อมโยงที่กำหนดเป็นคู่ ๆ นั่นคือการสลับทุก ๆ สองโหนดที่อยู่ติดกัน หากเราได้รับอนุญาตให้สลับเฉพาะค่าของโหนดรายการปัญหาจะไม่สำคัญ ดังนั้นเราจึงไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขโหนด ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 174. โซลูชั่นปล้นบ้าน Leetcode คำชี้แจงปัญหาในปัญหานี้มีบ้านอยู่บนถนนและมีโจรปล้นบ้านมาปล้นบ้านเหล่านี้ แต่ปัญหาคือเขาไม่สามารถปล้นบ้านมากกว่าหนึ่งหลังต่อเนื่องกันเช่นซึ่งอยู่ติดกัน ให้รายชื่อจำนวนเต็มไม่ติดลบแทนจำนวนเงิน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 175. แฮปปี้ นัมเบอร์ ลีทโค้ด โซลูชั่น คำชี้แจงปัญหาปัญหาคือการตรวจสอบว่าหมายเลขเป็นหมายเลขที่มีความสุขหรือไม่ ตัวเลขจะถูกกล่าวว่าเป็นจำนวนที่มีความสุขหากแทนที่ตัวเลขด้วยผลรวมของกำลังสองของหลักและการทำซ้ำขั้นตอนนี้จะทำให้จำนวนเท่ากับ 1 ถ้ามันไม่ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 176. แฮปปี้เบอร์ คำชี้แจงปัญหาเลขแห่งความสุขคืออะไร? ตัวเลขเป็นจำนวนที่มีความสุขหากเราสามารถลดจำนวนที่กำหนดให้เหลือ 1 ได้ตามขั้นตอนนี้: -> หาผลรวมของกำลังสองของหลักของตัวเลขที่กำหนด แทนที่ผลรวมนี้ด้วยตัวเลขเก่า เราจะทำสิ่งนี้ซ้ำ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 177. ย้อนกลับบิต ย้อนกลับบิตของจำนวนเต็ม 32 บิตที่ไม่ได้ลงชื่อ ตัวอย่างอินพุต 43261596 (00000010100101000001111010011100) เอาต์พุต 964176192 (00111001011110000010100101000000) จำนวนเต็ม 32 บิตที่ไม่ได้ลงนามหมายถึงตัวเลขที่ไม่เป็นค่าลบซึ่งสามารถแสดงด้วยสตริง 32 อักขระโดยแต่ละอักขระสามารถเป็น '0' หรือ '1' อัลกอริทึมสำหรับฉันในช่วง 0 ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 178. องค์ประกอบที่แตกต่างของ K-th ในอาร์เรย์ คุณได้รับอาร์เรย์จำนวนเต็ม A พิมพ์องค์ประกอบที่แตกต่างกัน k-th ในอาร์เรย์ อาร์เรย์ที่ระบุอาจมีรายการที่ซ้ำกันและผลลัพธ์ควรพิมพ์องค์ประกอบที่แตกต่างกัน k-th จากองค์ประกอบที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดในอาร์เรย์ หาก k เป็นองค์ประกอบที่แตกต่างกันมากกว่าจำนวนหนึ่งให้รายงาน ตัวอย่างการป้อนข้อมูล: ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 179. Leetcode เรียงลำดับ ในการสร้างคำนำหน้าปัญหา leetcode นี้เราได้กำหนดอาร์เรย์ของจำนวนเต็มที่แตกต่างกันพิมพ์การเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมด ตัวอย่างอินพุต arr [] = {1, 2, 3} เอาต์พุต 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 อินพุต arr [] = {1, 2, ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 180. ซูโดกุ Solver ในโจทย์แก้ปัญหาซูโดกุเราได้ให้ซูโดกุที่เติมเต็มบางส่วน (9 x 9) เขียนโปรแกรมเพื่อไขปริศนาให้เสร็จสมบูรณ์ ซูโดกุต้องเป็นไปตามคุณสมบัติต่อไปนี้ตัวเลขทุกตัว (1-9) จะต้องปรากฏหนึ่งครั้งติดต่อกันและหนึ่งครั้งในคอลัมน์ ทุกหมายเลข (1-9) จะต้องปรากฏทุกครั้งใน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 181. การนับบิต ทุกอย่างเกี่ยวกับการนับบิต! มนุษย์มีปัญหาในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ที่พวกเขาสร้างขึ้น ทำไม? มนุษย์พูดและเข้าใจภาษาที่พวกเขาพูดและฟังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่พวกเขาสอนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ดี 0 และ 1 ดังนั้นวันนี้เรามาสอนคอมพิวเตอร์ของเราให้นับ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 182. ผสาน K เรียงลำดับรายการที่เชื่อมโยง ปัญหาการรวมรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ K มีชื่อเสียงมากตามมุมมองของการสัมภาษณ์ คำถามนี้ถามหลายครั้งใน บริษัท ใหญ่ ๆ เช่น Google, Microsoft, Amazon ฯลฯ ตามชื่อที่แนะนำเราได้รับรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ k เราต้องรวมเข้าด้วยกันเป็น ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 183. ผสานสองรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ ในการรวมรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับสองรายการเราได้กำหนดตัวชี้หัวของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการให้รวมรายการเหล่านี้เพื่อให้ได้รายการที่เชื่อมโยงเดียวซึ่งมีโหนดที่มีค่าตามลำดับที่เรียงลำดับ ส่งกลับตัวชี้ส่วนหัวของรายการที่เชื่อมโยงที่ผสาน หมายเหตุ: รวมรายการที่เชื่อมโยงเข้าที่โดยไม่ต้องใช้ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 184. ค้นหาค่ามัธยฐานจากสตรีมข้อมูล ในค้นหาค่ามัธยฐานจากปัญหาการสตรีมข้อมูลเราได้ระบุว่าจำนวนเต็มกำลังถูกอ่านจากสตรีมข้อมูล ค้นหาค่ามัธยฐานขององค์ประกอบทั้งหมดที่อ่านได้ตั้งแต่จำนวนเต็มแรกจนถึงจำนวนเต็มสุดท้าย ตัวอย่างอินพุต 1: stream [] = {3,10,5,20,7,6} เอาต์พุต: 3 6.5 ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 185. โจรปล้นบ้าน The House Robber Problem กล่าวว่าในย่านหนึ่งในเมืองมีบ้านแถวเดียว โจรกำลังวางแผนที่จะปล้นในละแวกนี้ เขารู้ดีว่าในบ้านแต่ละหลังมีทองคำซุกซ่อนอยู่มากเพียงใด อย่างไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 186. แบ่งคำ Word Break เป็นปัญหาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ทั้งหมดอย่างสวยงาม เราทุกคนเคยได้ยินคำประสม คำประกอบด้วยมากกว่าสองคำ วันนี้เรามีรายการคำศัพท์และสิ่งที่เราต้องทำคือตรวจสอบว่าคำทั้งหมดจากพจนานุกรมสามารถ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 187. พลังของสอง ในปัญหา Power of Two เราให้จำนวนเต็มตรวจสอบว่าเป็นเลขยกกำลัง 2 หรือไม่ ตัวเลขที่มีกำลังสองถ้ามันมีบิตชุดเดียวในการแทนไบนารี มาดูตัวอย่างตัวเลขที่มีเพียงชุดเดียว ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 188. ผสาน Leetcode สองรายการที่เรียงลำดับ ปัญหาการผสานสองรายการที่เรียงลำดับบน leetcode คืออะไร? นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากซึ่งถูกถามหลายครั้งใน บริษัท ต่างๆเช่น Amazon, Oracle, Microsoft และอื่น ๆ ในปัญหานี้ (ผสาน Leetcode แบบเรียงลำดับสองรายการ) เราได้ให้รายการที่เชื่อมโยงสองรายการ รายการที่เชื่อมโยงทั้งสองอยู่ในลำดับที่เพิ่มขึ้น รวมรายการที่เชื่อมโยงทั้งสองใน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 189. Reverse Nodes ใน K-Group ปัญหาในโหนดย้อนกลับในปัญหา K-Group เราได้ให้รายการที่เชื่อมโยงย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงในกลุ่มของ k และส่งคืนรายการที่แก้ไข หากโหนดไม่ได้มีหลาย k ให้ย้อนกลับโหนดที่เหลือ ค่า k จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 190. เกมหิน LeetCode ปัญหาของเกม Stone คืออะไร? Stone Game LeetCode - ผู้เล่นสองคน A และ B กำลังเล่นเกมหิน กองหินแต่ละกองมีจำนวนเท่ากันและหินทั้งหมดในกองทั้งหมดเป็นเลขคี่ A และ B ควรจะเลือกกองอย่างใดอย่างหนึ่ง ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 191. การใช้งานแคช LRU แคชที่เพิ่งใช้น้อยที่สุด (LRU) เป็นวิธีการประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อรักษาข้อมูลเพื่อให้เวลาที่ต้องใช้ข้อมูลน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อัลกอริทึม LRU ใช้เมื่อแคชเต็ม เราลบข้อมูลที่ใช้ล่าสุดออกจากหน่วยความจำแคชของ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 192. ผสานการเรียง merge sort คืออะไร? Merge Sort เป็นขั้นตอนการเรียกซ้ำ นอกจากนี้ยังเป็นขั้นตอนวิธีการแบ่งและพิชิต ตอนนี้เราต้องรู้แล้วว่าอัลกอริทึมการแบ่งและพิชิตคืออะไร? เป็นขั้นตอนประเภทหนึ่งที่เราแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อยและแบ่งออกจนกว่าเราจะพบปัญหาที่สั้นที่สุด ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 193. Sudoku ที่ถูกต้อง ซูโดกุที่ถูกต้องเป็นปัญหาที่เราได้ให้บอร์ดซูโดกุ 9 * 9 เราจำเป็นต้องค้นหาว่า Sudoku ที่กำหนดนั้นถูกต้องหรือไม่ตามกฎต่อไปนี้: แต่ละแถวจะต้องมีตัวเลข 1-9 โดยไม่มีการทำซ้ำ แต่ละคอลัมน์ต้องมีตัวเลข 1-9 โดยไม่มีการซ้ำ ทุกๆ 9 กล่องย่อย 3x3 ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 194. เพิ่มตัวเลขสองตัว การเพิ่มตัวเลขสองตัวเป็นปัญหาที่เราได้กำหนดรายการที่เชื่อมโยงที่ไม่ว่างเปล่าสองรายการซึ่งแสดงถึงจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ ตัวเลขจะถูกจัดเก็บในลำดับย้อนกลับและทุกโหนดต้องมีเพียงตัวเลขเดียว เพิ่มตัวเลขสองตัวและพิมพ์ผลลัพธ์โดยใช้รายการที่เชื่อมโยงกัน รูปแบบการป้อนข้อมูล ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 195. ตะแกรงของ Eratosthenes Sieve of Eratosthenes เป็นอัลกอริทึมที่เราหาจำนวนเฉพาะน้อยกว่า N ในที่นี้ N คือค่าจำนวนเต็ม นี่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการหาจำนวนเฉพาะที่ จำกัด โดยใช้สิ่งนี้เราสามารถหาจำนวนเฉพาะได้จนถึง 10000000 ที่นี่ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 196. ไม่มีปัญหาราชินี ปัญหา N Queen โดยใช้แนวคิด Backtracking ที่นี่เราวางราชินีในแบบที่ไม่มีราชินีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการโจมตี เงื่อนไขการโจมตีของราชินีคือถ้าราชินีสองตัวอยู่ในคอลัมน์แถวและแนวทแยงเดียวกันแสดงว่าพวกเขาถูกโจมตี ลองดูสิ่งนี้ตามรูปด้านล่าง ที่นี่ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 197. ใหม่ 21 เกม New 21 Game เป็นปัญหาที่มาจากการ์ดเกม“ 21” คำชี้แจงปัญหาของปัญหานี้เป็นเรื่องง่าย ตอนแรกเรามี 0 คะแนน หากค่าของคะแนนปัจจุบันของเราน้อยกว่า K คะแนนเราจะวาดตัวเลข ระหว่างการจับฉลากแต่ละครั้งเราจะได้รับ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 198. ไต่บันได คำชี้แจงปัญหาปัญหา "ปีนบันได" ระบุว่าคุณได้รับบันไดที่มีบันได ในแต่ละครั้งคุณสามารถขึ้นบันไดหนึ่งหรือสองบันไดได้ มีกี่วิธีในการไปถึงด้านบนของบันได? ตัวอย่างที่ 3 3 คำอธิบายมีสามวิธีในการปีน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 199. หมายเลขฟีโบนักชี ตัวเลขฟีโบนักชีคือตัวเลขที่สร้างอนุกรมที่เรียกว่าอนุกรมฟีโบนักชีและแสดงเป็น Fn ตัวเลข Fibonacci สองตัวแรกคือ 0 และ 1 ตามลำดับคือ F0 = 0 และ F1 = 1 เริ่มต้นจากหมายเลข Fibonacci ที่สามแต่ละหมายเลข Fibonacci คือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้าใน ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 200. แทรกโหนดในรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ แทรกโหนดในรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ” เราได้ให้รายชื่อที่เชื่อมโยง แทรกโหนดใหม่ในรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับตามลำดับ หลังจากแทรกโหนดในรายการลิงก์ที่เรียงลำดับแล้วรายการที่เชื่อมโยงสุดท้ายควรเป็นรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่ 201. ตรวจหาลูปในรายการที่เชื่อมโยง คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ ตรวจหาการวนซ้ำในรายการที่เชื่อมโยง” เราได้ให้รายการที่เชื่อมโยง ค้นหาว่ามีห่วงหรือไม่ หากมีการวนซ้ำในรายการที่เชื่อมโยงโหนดบางโหนดในรายการที่เชื่อมโยงจะชี้ไปที่หนึ่งในโหนดก่อนหน้า ...

อ่านเพิ่มเติม