Palindrome Linked List Leetcode โซลูชัน

ในปัญหา“ Palindrome Linked List” เราต้องตรวจสอบว่ารายการที่เชื่อมโยงเป็นจำนวนเต็มเดี่ยวที่ระบุเป็น palindrome หรือไม่ ตัวอย่าง List = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true คำอธิบาย # 1: รายการคือ palindrome เนื่องจากองค์ประกอบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นและย้อนกลับคือ ...

อ่านเพิ่มเติม

ผลรวมสูงสุดขององค์ประกอบที่ไม่ต่อเนื่องกัน

คำชี้แจงปัญหาในอาร์เรย์ "ผลรวมสูงสุดขององค์ประกอบที่ไม่ต่อเนื่อง" คุณต้องหาผลรวมสูงสุดขององค์ประกอบที่ไม่ต่อเนื่องกัน คุณไม่สามารถเพิ่มหมายเลขเพื่อนบ้านได้ทันที ตัวอย่างเช่น [1,3,5,6,7,8] ที่นี่ 1, 3 อยู่ติดกันเราจึงไม่สามารถเพิ่มได้และ 6, 8 ไม่อยู่ติดกันเราจึง ...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบว่ารายการสตริงที่เชื่อมโยงเป็น Palindrome หรือไม่

คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ ตรวจสอบว่ารายการสตริงที่เชื่อมโยงเป็น Palindrome หรือไม่” เราได้ให้ข้อมูลสตริงการจัดการรายการที่เชื่อมโยง เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบ palindrom หรือไม่ ตัวอย่าง ba-> c-> d-> ca-> b 1 คำอธิบาย: ในตัวอย่างข้างต้นเราจะเห็นว่า ...

อ่านเพิ่มเติม