ผสานโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่เรียงลำดับ

ในปัญหา“ Merge Sorted Arrays” เราจะได้รับสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย อาร์เรย์แรกไม่เต็มและมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับองค์ประกอบทั้งหมดของอาร์เรย์ที่สองเช่นกัน เราต้องรวมสองอาร์เรย์เพื่อให้อาร์เรย์แรกมีองค์ประกอบ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริศนาอาร์เรย์ผลิตภัณฑ์

คำชี้แจงปัญหา ในปัญหาปริศนาอาร์เรย์ผลิตภัณฑ์ เราจำเป็นต้องสร้างอาร์เรย์โดยที่องค์ประกอบ ith จะเป็นผลคูณขององค์ประกอบทั้งหมดในอาร์เรย์ที่กำหนด ยกเว้นองค์ประกอบที่ตำแหน่ง ith ตัวอย่าง อินพุต 5 10 3 5 6 2 เอาต์พุต 180 600 360 300 900 …

อ่านเพิ่มเติม