อัลกอริธึม Convex Hull

ในปัญหา "Convex Hull Algorithm" เราได้กำหนดประเด็นบางอย่างไว้ รูปหลายเหลี่ยมที่เล็กที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยจุดเหล่านั้นซึ่งมีจุดอื่น ๆ อยู่ภายในจะเรียกว่าตัวถังนูน สิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้อัลกอริทึมของจาร์วิส อัลกอริทึมเริ่มต้นจุดซ้ายสุดเป็น ...

อ่านเพิ่มเติม