Anagrams ที่ถูกต้อง

ในปัญหา "แอนนาแกรมที่ถูกต้อง" เราได้กำหนดสตริง 1 สตริงคือ str2 และ str1 ค้นหาว่าสตริงทั้งสองเป็นแอนนาแกรมหรือไม่ หากเป็นแอนนาแกรมจะส่งคืนจริงมิฉะนั้นจะส่งคืนเท็จ ตัวอย่างอินพุต: str2 =“ abcbac” str2 =“ aabbcc” ผลลัพธ์: true คำอธิบาย: เนื่องจาก strXNUMX สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้โดยการจัดเรียงใหม่ ...

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาผลรวมของผลรวมอาร์เรย์ย่อยที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดสำหรับอาร์เรย์ที่กำหนด

สมมติว่าคุณมีอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม ปัญหา“ ค้นหาผลรวมของผลรวมอาร์เรย์ย่อยที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดสำหรับอาร์เรย์ที่กำหนด” ขอให้หาผลรวมของอาร์เรย์ย่อยที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด (ผลรวมของอาร์เรย์ย่อยคือผลรวมขององค์ประกอบของอาร์เรย์ย่อยแต่ละรายการ) โดยผลรวมของอาร์เรย์ย่อยที่ไม่ซ้ำกันเราหมายถึงการบอกว่าไม่มีอาร์เรย์ย่อย ...

อ่านเพิ่มเติม

จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าสองชุดที่กำหนดไม่ปะติดปะต่อกัน?

ปัญหา“ จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าสองชุดที่กำหนดไม่ปะติดปะต่อกันหรือไม่” ระบุว่าสมมติว่าคุณได้รับสองชุดในรูปแบบของอาร์เรย์พูดว่า set1 [] และ set2 [] งานของคุณคือการค้นหาว่าทั้งสองชุดเป็นชุดที่ไม่ปะติดปะต่อกันหรือไม่ ตัวอย่าง inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9, …

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาองค์ประกอบที่ขาดหายไปของช่วง

ปัญหาค้นหาองค์ประกอบที่ขาดหายไปของช่วง "ระบุว่าคุณได้รับอาร์เรย์ขององค์ประกอบที่แตกต่างกันภายในช่วงหนึ่งและช่วงที่กำหนดให้ต่ำและสูง ค้นหาองค์ประกอบที่ขาดหายไปทั้งหมดภายในช่วงที่ไม่มีอยู่ในอาร์เรย์ ผลลัพธ์ควรอยู่ใน ...

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์อาร์เรย์ที่แก้ไขหลังจากดำเนินการคำสั่งของการบวกและการลบ

คุณได้รับอาร์เรย์ขนาด n โดยเริ่มแรกค่าทั้งหมดในอาร์เรย์จะเป็น 0 และแบบสอบถาม แต่ละแบบสอบถามประกอบด้วยค่าสี่ค่าประเภทของแบบสอบถาม T จุดซ้ายของช่วงจุดขวาของช่วงและตัวเลข k คุณต้อง ...

อ่านเพิ่มเติม

องค์ประกอบที่อยู่ติดกันที่แตกต่างกันในอาร์เรย์

คำชี้แจงปัญหาสมมติว่าเรามีอาร์เรย์จำนวนเต็ม ปัญหา“ องค์ประกอบที่อยู่ติดกันที่แตกต่างกันในอาร์เรย์” จะขอให้ตรวจสอบว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรับอาร์เรย์ซึ่งตัวเลขที่อยู่ติดกันทั้งหมดมีความแตกต่างกันหรือไม่โดยการสลับองค์ประกอบที่อยู่ติดกันหรือเพื่อนบ้านสององค์ประกอบในอาร์เรย์ถ้ามัน ...

อ่านเพิ่มเติม

จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ 'arr [j]' กลายเป็น 'i' ถ้า 'arr [i]' เป็น 'j'

คำชี้แจงปัญหาปัญหา” จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ 'arr [j]' กลายเป็น 'i' ถ้า 'arr [i]' เป็น 'j'” แสดงว่าคุณมีอาร์เรย์ขนาด“ n” ที่มีจำนวนเต็ม ตัวเลขในอาร์เรย์อยู่ในช่วง 0 ถึง n-1 คำสั่งปัญหาขอให้จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่ใน ...

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาเฉพาะองค์ประกอบที่ทำซ้ำระหว่าง 1 ถึง N-1

ในการค้นหาองค์ประกอบที่ซ้ำกันเพียงอย่างเดียวระหว่าง 1 ถึงปัญหา N-1 เราได้กำหนดอาร์เรย์ของจำนวนเต็มแบบสุ่มภายในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง n-1 จะมีหมายเลขหนึ่งที่ซ้ำกัน งานของคุณคือการค้นหาหมายเลขนั้น ตัวอย่างอินพุต [2,3,4,5,2,1] A Output 2 คำอธิบาย 2 คือ ...

อ่านเพิ่มเติม

ผลรวมสูงสุดที่เพิ่มขึ้นตามมา

คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ ผลรวมที่เพิ่มขึ้นสูงสุด” เราได้กำหนดอาร์เรย์ ค้นหาผลรวมของลำดับสูงสุดของอาร์เรย์ที่กำหนดนั่นคือจำนวนเต็มในลำดับต่อมาจะเรียงตามลำดับ ลำดับต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เรย์ซึ่งเป็นลำดับที่ ...

อ่านเพิ่มเติม