Kth องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในโซลูชัน Leetcode แบบสตรีม

คำชี้แจงปัญหาในปัญหานี้เราต้องออกแบบคลาส KthLargest () ที่เริ่มแรกมีจำนวนเต็ม k และอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม เราจำเป็นต้องเขียนตัวสร้างพารามิเตอร์สำหรับมันเมื่อมีการส่งผ่านเลขจำนวนเต็ม k และอาร์เรย์เป็นอาร์กิวเมนต์ คลาสนี้ยังมีฟังก์ชัน add (val) ที่เพิ่ม ...

อ่านเพิ่มเติม

รวมผลรวม Leetcode Solution

ปัญหา Combination Sum Leetcode Solution ให้อาร์เรย์หรือรายการจำนวนเต็มและเป้าหมายแก่เรา เราได้รับคำสั่งให้ค้นหาชุดค่าผสมที่สามารถทำได้โดยใช้จำนวนเต็มเหล่านี้กี่ครั้งก็ได้ที่รวมเข้ากับเป้าหมายที่กำหนด อย่างเป็นทางการมากขึ้นเราสามารถใช้ ...

อ่านเพิ่มเติม

โซลูชัน Leetcode ของ Word Search

คำชี้แจงปัญหารับบอร์ด mxn และคำค้นหาว่ามีคำนั้นอยู่ในตารางหรือไม่ คำนี้สามารถสร้างจากตัวอักษรของเซลล์ที่อยู่ติดกันตามลำดับโดยที่เซลล์ "ที่อยู่ติดกัน" จะอยู่ติดกันในแนวนอนหรือแนวตั้ง ห้ามใช้เซลล์ตัวอักษรเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่าง…

อ่านเพิ่มเติม

จัดเรียงอาร์เรย์โดยการเพิ่มความถี่ Leetcode Solution

คำชี้แจงปัญหาระบุอาร์เรย์ของจำนวนเต็มจัดเรียงอาร์เรย์ตามลำดับที่เพิ่มขึ้นตามความถี่ของค่า หากค่าหลายค่ามีความถี่เท่ากันให้จัดเรียงตามลำดับที่ลดลง ตัวอย่าง nums = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Explanation: '3' has a frequency of 1, '1' has a frequency of …

อ่านเพิ่มเติม

โซลูชัน Leetcode เรียงลำดับอาร์เรย์

ในปัญหานี้เราได้รับอาร์เรย์ของจำนวนเต็มบวกสองอาร์เรย์ องค์ประกอบทั้งหมดของอาร์เรย์ที่สองมีความแตกต่างกันและมีอยู่ในอาร์เรย์แรก อย่างไรก็ตามอาร์เรย์แรกสามารถมีองค์ประกอบที่ซ้ำกันหรือองค์ประกอบที่ไม่ได้อยู่ในอาร์เรย์ที่สอง เราต้องจัดเรียงอาร์เรย์แรก ...

อ่านเพิ่มเติม

Pow (x, n) โซลูชัน Leetcode

ปัญหา“ Pow (x, n) Leetcode Solution” ระบุว่าคุณได้รับตัวเลขสองตัวซึ่งหนึ่งในนั้นคือตัวเลขทศนิยมและอีกจำนวนเต็ม จำนวนเต็มหมายถึงเลขชี้กำลังและฐานคือเลขทศนิยม เราได้รับคำสั่งให้หาค่าหลังจากประเมินเลขชี้กำลังเหนือฐาน …

อ่านเพิ่มเติม

พีชคณิต Leetcode Solution

ปัญหา Permutations Leetcode Solution ให้ลำดับจำนวนเต็มอย่างง่ายและขอให้เราส่งคืนเวกเตอร์หรืออาร์เรย์ที่สมบูรณ์ของการเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดของลำดับที่กำหนด ดังนั้นก่อนที่จะแก้ไขปัญหา เราควรคุ้นเคยกับการเรียงสับเปลี่ยน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่อะไรนอกจากการจัดเรียง ...

อ่านเพิ่มเติม

House Robber II โซลูชัน Leetcode

ในปัญหา“ ปล้นบ้าน II” โจรต้องการปล้นเงินจากบ้านหลังต่างๆ จำนวนเงินในบ้านแสดงผ่านอาร์เรย์ เราต้องหาผลรวมสูงสุดของเงินที่สามารถทำได้โดยการเพิ่มองค์ประกอบในอาร์เรย์ที่กำหนดตาม ...

อ่านเพิ่มเติม

ผสานโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่เรียงลำดับ

ในปัญหา“ Merge Sorted Arrays” เราจะได้รับสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย อาร์เรย์แรกไม่เต็มและมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับองค์ประกอบทั้งหมดของอาร์เรย์ที่สองเช่นกัน เราต้องรวมสองอาร์เรย์เพื่อให้อาร์เรย์แรกมีองค์ประกอบ ...

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาใน Rotated Sorted Array Leetcode Solution

พิจารณาอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ แต่มีการเลือกดัชนีหนึ่งรายการและอาร์เรย์ถูกหมุนที่จุดนั้น ตอนนี้เมื่ออาร์เรย์ถูกหมุนแล้วคุณจะต้องค้นหาองค์ประกอบเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและส่งคืนดัชนี ในกรณีที่ไม่มีองค์ประกอบให้คืนค่า -1 ปัญหาโดยทั่วไปคือ ...

อ่านเพิ่มเติม