Kth องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในโซลูชัน Leetcode แบบสตรีม

คำชี้แจงปัญหา ในปัญหานี้ เราต้องออกแบบคลาส KthLargest() ที่มีจำนวนเต็ม k และอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม เราจำเป็นต้องเขียนคอนสตรัคเตอร์แบบกำหนดพารามิเตอร์เมื่อส่งผ่านจำนวนเต็ม k และอาร์เรย์เป็นอาร์กิวเมนต์ คลาสยังมีฟังก์ชัน add(val) ที่เพิ่ม ...

อ่านเพิ่มเติม

รวมผลรวม Leetcode Solution

ปัญหา Combination Sum Leetcode Solution ให้อาร์เรย์หรือรายการจำนวนเต็มและเป้าหมายแก่เรา เราได้รับคำสั่งให้ค้นหาชุดค่าผสมที่สามารถทำได้โดยใช้จำนวนเต็มเหล่านี้กี่ครั้งก็ได้ที่รวมเข้ากับเป้าหมายที่กำหนด อย่างเป็นทางการมากขึ้นเราสามารถใช้ ...

อ่านเพิ่มเติม

โซลูชัน Subarray Leetcode สูงสุด

คำชี้แจงปัญหา จากจำนวนอาร์เรย์ที่เป็นจำนวนเต็ม ให้ค้นหาอาร์เรย์ย่อยที่อยู่ติดกัน (มีอย่างน้อยหนึ่งหมายเลข) ซึ่งมีผลรวมมากที่สุดและส่งกลับผลรวม ตัวอย่าง nums = [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4] 6 คำอธิบาย: [4,-1,2,1] มีผลรวมมากที่สุด = 6 nums = [- 1] -1 แนวทางที่ 1 (แบ่งแยกและพิชิต) ในแนวทางนี้ …

อ่านเพิ่มเติม

โซลูชัน Leetcode เส้นทางที่ไม่ซ้ำใคร

ปัญหา Unique Paths Leetcode Solution ระบุว่าคุณได้รับจำนวนเต็มสองจำนวนที่แสดงขนาดของเส้นตาราง ใช้ขนาดของเส้นตารางความยาวและความกว้างของเส้นตาราง เราต้องหาจำนวนเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันจากมุมบนซ้ายของเส้นตารางเพื่อ ...

อ่านเพิ่มเติม

โรมันเป็นจำนวนเต็ม Leetcode โซลูชั่น

ในโจทย์ "โรมันถึงจำนวนเต็ม" เราจะได้รับสตริงที่แสดงจำนวนเต็มบวกในรูปแบบตัวเลขโรมัน ตัวเลขโรมันแสดงด้วยอักขระ 7 ตัวที่สามารถแปลงเป็นจำนวนเต็มโดยใช้ตารางต่อไปนี้: หมายเหตุ: ค่าจำนวนเต็มของตัวเลขโรมันที่กำหนดจะต้องไม่เกินหรือ ...

อ่านเพิ่มเติม

Pow (x, n) โซลูชัน Leetcode

ปัญหา“ Pow (x, n) Leetcode Solution” ระบุว่าคุณได้รับตัวเลขสองตัวซึ่งหนึ่งในนั้นคือตัวเลขทศนิยมและอีกจำนวนเต็ม จำนวนเต็มหมายถึงเลขชี้กำลังและฐานคือเลขทศนิยม เราได้รับคำสั่งให้หาค่าหลังจากประเมินเลขชี้กำลังเหนือฐาน …

อ่านเพิ่มเติม

พีชคณิต Leetcode Solution

ปัญหา Permutations Leetcode Solution ให้ลำดับจำนวนเต็มอย่างง่ายและขอให้เราส่งคืนเวกเตอร์หรืออาร์เรย์ที่สมบูรณ์ของการเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดของลำดับที่กำหนด ดังนั้นก่อนที่จะแก้ไขปัญหา เราควรคุ้นเคยกับการเรียงสับเปลี่ยน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่อะไรนอกจากการจัดเรียง ...

อ่านเพิ่มเติม

ผสานโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่เรียงลำดับ

ในปัญหา“ Merge Sorted Arrays” เราจะได้รับสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย อาร์เรย์แรกไม่เต็มและมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับองค์ประกอบทั้งหมดของอาร์เรย์ที่สองเช่นกัน เราต้องรวมสองอาร์เรย์เพื่อให้อาร์เรย์แรกมีองค์ประกอบ ...

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาใน Rotated Sorted Array Leetcode Solution

พิจารณาอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ แต่มีการเลือกดัชนีหนึ่งรายการและอาร์เรย์ถูกหมุนที่จุดนั้น ตอนนี้เมื่ออาร์เรย์ถูกหมุนแล้วคุณจะต้องค้นหาองค์ประกอบเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและส่งคืนดัชนี ในกรณีที่ไม่มีองค์ประกอบให้คืนค่า -1 ปัญหาโดยทั่วไปคือ ...

อ่านเพิ่มเติม

Anagrams ที่ถูกต้อง

ในปัญหา "Anagrams ที่ถูกต้อง" เราได้ให้สตริงสองสตริง str1 และ str2 ค้นหาว่าสตริงทั้งสองเป็นแอนนาแกรมหรือไม่ หากเป็นแอนนาแกรมให้คืนค่า true ให้คืนค่าเท็จ ตัวอย่างอินพุต: str1 = “abcbac” str2 = “aabbcc” เอาต์พุต: true คำอธิบาย: เนื่องจาก str2 สามารถเกิดขึ้นได้จากการจัดเรียงใหม่ …

อ่านเพิ่มเติม