ปัญหาผลรวมย่อยในช่องว่าง O (sum)

คำชี้แจงปัญหาปัญหา "ผลรวมย่อยในพื้นที่ O (ผลรวม)" ระบุว่าคุณได้รับอาร์เรย์ของจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบและค่าเฉพาะ ตอนนี้ค้นหาว่ามีเซตย่อยที่มีผลรวมเท่ากับค่าอินพุตที่กำหนด ตัวอย่าง Array = {1, 2, 3, 4} …

อ่านเพิ่มเติม

BST ไปยังต้นไม้ที่มีผลรวมของคีย์ที่เล็กกว่าทั้งหมด

ในปัญหานี้เราได้ให้ Binary Search Tree เขียนอัลกอริทึมเพื่อแปลงสิ่งที่ดีที่สุดให้เป็นต้นไม้พร้อมผลรวมของคีย์ที่เล็กกว่าทั้งหมด ตัวอย่างอินพุตเอาต์พุตพรีออเดอร์: 19 7 1 54 34 88 Naive Approach Traverse โหนดทั้งหมดทีละโหนดในรูปแบบการส่งผ่านใด ๆ และ ...

อ่านเพิ่มเติม