Palindrome Linked List Leetcode โซลูชัน

ในปัญหา "รายชื่อที่เชื่อมโยง Palindrome" เราต้องตรวจสอบว่ารายชื่อที่เชื่อมโยงจำนวนเต็มที่กำหนดเดียวนั้นเป็นพาลินโดรมหรือไม่ รายการตัวอย่าง = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true คำอธิบาย #1: รายการเป็นแบบ palindrome เนื่องจากองค์ประกอบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นและย้อนกลับคือ ...

อ่านเพิ่มเติม

ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน

ในการผสานปัญหาช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน เราได้ให้ชุดของช่วงเวลา รวมและส่งคืนช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันทั้งหมด ตัวอย่างอินพุต : [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] เอาต์พุต: [[2, 4], [5, 7]] คำอธิบาย: เราสามารถผสาน [2, 3] และ [3 , 4] เข้าด้วยกันเพื่อสร้าง [2, 4] วิธีการหา Merge …

อ่านเพิ่มเติม

การรวมช่วงเวลา

ในการรวมช่วงปัญหา เราได้กำหนดชุดของช่วงเวลาของรูปแบบ [l, r] ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน ตัวอย่าง อินพุต {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} เอาต์พุต {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} อินพุต {[ 1, 4], [1, 5]} เอาต์พุต {[1, 5]} วิธีไร้เดียงสาสำหรับการรวมช่วงเวลา ...

อ่านเพิ่มเติม

ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน II

คำชี้แจงปัญหา ในปัญหา "ช่วงเวลาการผสานที่ทับซ้อนกัน II" เราได้กำหนดช่วงเวลาไว้ เขียนโปรแกรมที่จะรวมช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันเป็นหนึ่งและพิมพ์ช่วงเวลาที่ไม่ทับซ้อนกันทั้งหมด รูปแบบการป้อนข้อมูล บรรทัดแรกที่มีจำนวนเต็ม n บรรทัดที่สองประกอบด้วย n คู่ โดยที่แต่ละคู่คือ ...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบว่ารายการสตริงที่เชื่อมโยงเป็น Palindrome หรือไม่

คำชี้แจงปัญหา ในปัญหา“ ตรวจสอบว่ารายการสตริงที่เชื่อมโยงก่อให้เกิด Palindrome หรือไม่” เราได้ให้รายการที่เชื่อมโยงจัดการข้อมูลสตริง เขียนโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลว่าเป็น palindrom หรือไม่ ตัวอย่าง ba->c->d->ca->b 1 คำอธิบาย: ในตัวอย่างข้างต้น เราจะเห็นว่า ...

อ่านเพิ่มเติม