Palindrome Linked List Leetcode โซลูชัน

ในปัญหา“ Palindrome Linked List” เราต้องตรวจสอบว่ารายการที่เชื่อมโยงเป็นจำนวนเต็มเดี่ยวที่ระบุเป็น palindrome หรือไม่ ตัวอย่าง List = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true คำอธิบาย # 1: รายการคือ palindrome เนื่องจากองค์ประกอบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นและย้อนกลับคือ ...

อ่านเพิ่มเติม

ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน

ในการรวมปัญหาช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันเราได้กำหนดชุดของช่วงเวลารวมและส่งคืนช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันทั้งหมด ตัวอย่างอินพุต: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] เอาต์พุต: [[2, 4], [5, 7]] คำอธิบาย: เราสามารถผสาน [2, 3] และ [3 , 4] ร่วมกันสร้าง [2, 4] แนวทางในการค้นหาการผสาน ...

อ่านเพิ่มเติม

การรวมช่วงเวลา

ในการรวมช่วงเวลาปัญหาเราได้กำหนดช่วงเวลาของรูปแบบ [l, r] รวมช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน ตัวอย่างอินพุต {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} เอาต์พุต {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} อินพุต {[ 1, 4], [1, 5]} เอาต์พุต {[1, 5]} วิธีการที่ไร้เดียงสาสำหรับการผสานช่วงเวลา ...

อ่านเพิ่มเติม

ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน II

คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ Merge Overlapping Intervals II” เราได้กำหนดช่วงเวลาไว้ เขียนโปรแกรมที่จะรวมช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวและพิมพ์ช่วงเวลาที่ไม่ทับซ้อนกันทั้งหมด รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรทัดแรกที่มีจำนวนเต็ม n บรรทัดที่สองมี n คู่โดยแต่ละคู่คือ ...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบว่ารายการสตริงที่เชื่อมโยงเป็น Palindrome หรือไม่

คำชี้แจงปัญหาในปัญหา“ ตรวจสอบว่ารายการสตริงที่เชื่อมโยงเป็น Palindrome หรือไม่” เราได้ให้ข้อมูลสตริงการจัดการรายการที่เชื่อมโยง เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบ palindrom หรือไม่ ตัวอย่าง ba-> c-> d-> ca-> b 1 คำอธิบาย: ในตัวอย่างข้างต้นเราจะเห็นว่า ...

อ่านเพิ่มเติม