Підмножина Сума Leetcode


Рівень складності Medium
масив Динамічне програмування

Сума підмножини леет-коду говорить про те, що задано масив a [] розміром n. Перевірте, чи можна масив розділити на два підмножини так, щоб сума значень одного підмножини дорівнювала іншому підмножині. Роздрукуйте "Так", якщо можливо ще "Ні".

Приклад

a[ ] = {2, 3, 5}
Yes

Пояснення: Сума першого та другого елементів дорівнює третьому елементу. Таким чином, даний масив можна розділити на два підмножини.

a[ ] = {1, 2, 4, 9}
No

Пояснення: Не існує такої можливої ​​комбінації, щоб масив можна було розділити на два підмножини, щоб вони мали однакову суму.

Рекурсивний метод

Алгоритм

1. Ініціалізуйте масив a [] розміром n.
2. Обведіть масив і знайдіть суму всіх елементів у даному масиві a []. Перевірте, якщо сума mod 2 не дорівнює 0, поверніть false.
3 Створити функція який перевіряє, чи є в масиві будь-яка підмножина, сума якої дорівнює половині суми повного вихідного масиву.
4. Викликати цю функцію рекурсивно, включаючи останній елемент і виключаючи останній елемент.
5. Якщо сума дорівнює нулю, поверніть true. В іншому випадку, якщо сума не дорівнює нулю і n дорівнює нулю, поверніть false.

Реалізація для підмножини Сума Leetcode

Код С ++ для суми підмножин

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
bool isEqualSum(int a[], int n, int sum){ 
  if(sum == 0) 
    return true; 
  if(n == 0 && sum != 0) 
    return false; 
 
  if(a[n-1] > sum) 
    return isEqualSum(a, n-1, sum); 
 
  return isEqualSum(a, n-1, sum) || 
    isEqualSum(a, n-1, sum-a[n-1]); 
} 
 
bool Partiion(int a[], int n){ 
  int sum = 0; 
  for(int i=0; i<n; i++) 
  sum += a[i]; 
 
  if(sum%2 != 0) 
    return false; 
 
  return isEqualSum (a, n, sum/2); 
} 
 
int main(){ 
  int a[] = {2, 3, 5}; 
  int n = sizeof(a)/sizeof(a[0]); 
  if(Partiion(a, n)) 
    cout << "Yes"; 
  else
    cout << "No"; 
  return 0; 
}
Yes

Код Java для суми підмножин

import java.io.*; 
 
class equalSum{ 
  static boolean isEqualSum(int a[], int n, int sum){ 
    if(sum == 0) 
      return true; 
    if(n == 0 && sum != 0) 
      return false; 
 
    if(a[n-1] > sum) 
      return isEqualSum(a, n-1, sum); 
 
    return isEqualSum(a, n-1, sum) || 
        isEqualSum(a, n-1, sum-a[n-1]); 
  } 
 
  static boolean Partition (int a[], int n){ 
    int sum = 0; 
    for(int i = 0; i < n; i++) 
      sum += a[i]; 
 
    if (sum%2 != 0) 
      return false; 
 
    return isEqualSum(a, n, sum/2); 
  } 
 
  public static void main (String[] args){ 
 
    int a[] = {2, 3, 5}; 
    int n = a.length; 
    if(Partition(a, n) == true) 
      System.out.println("Yes"); 
    else
      System.out.println("No"); 
  } 
}
Yes

Аналіз складності для підмножини Leetcode

Складність часу

Оскільки кожна задача ділиться на дві менші підзадачі. Тобто алгоритм має O (2n) часова складність, де n - кількість цілих чисел у даному масиві a [].

Складність простору

O (1), оскільки ми використовували постійний додатковий простір.

Метод динамічного програмування

Алгоритм

1. Ініціалізуйте масив a [] розміром n.
2. Обхід масиву та знаходження суми всіх елементів. Перевірте, якщо сума mod 2 не дорівнює 0, поверніть false.
3. Створіть 2D-масив.
4. Оновіть перший рядок як true, а перший стовпець кожного рядка як false.
5. Почніть обхід та оновіть частину [] [] як істину, якщо сума будь-якого підмножини вихідного масиву до j-1 дорівнює i. В іншому випадку помилковий.
6. Повернути останнє булеве значення частково.

Реалізація для підмножини Сума Leetcode

Код С ++ для суми підмножин

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
bool Partiion(int a[], int n){ 
  int sum = 0; 
  int i, j; 

  for(i=0; i<n; i++) 
    sum += a[i]; 

  if(sum%2 != 0) 
    return false; 

  bool part[sum / 2 + 1][n + 1]; 

  for (i = 0; i <= n; i++) 
    part[0][i] = true; 

  for (i = 1; i <= sum/2; i++) 
    part[i][0] = false; 

  for(i=1; i<=sum/2; i++){ 
    for(j=1; j<=n; j++){ 
      part[i][j] = part[i][j-1]; 
      if(i >= a[j-1]) 
        part[i][j] = part[i][j] || 
               part[i - a[j-1]][j-1]; 
    } 
  }
  return part[sum/2][n];  
} 
 
int main(){ 
  int a[] = {2, 3, 5}; 
  int n = sizeof(a)/sizeof(a[0]); 
  if(Partiion(a, n)) 
    cout << "Yes"; 
  else
    cout << "No"; 
  return 0; 
}
Yes

Код Java для Суми підмножин

import java.io.*; 
 
class equalSum{ 
  static boolean Partition (int a[], int n){ 
    int sum = 0; 
    int i, j; 
 
    for(i=0; i<n; i++) 
      sum += a[i]; 
 
    if(sum%2 != 0) 
      return false; 
 
    boolean part[][]=new boolean[sum/2+1][n+1]; 
 
    for (i = 0; i <= n; i++) 
      part[0][i] = true; 
 
    for (i = 1; i <= sum/2; i++) 
      part[i][0] = false; 
 
    for(i=1; i<=sum/2; i++){ 
      for(j=1; j<=n; j++){ 
        part[i][j] = part[i][j-1]; 
        if(i >= a[j-1]) 
          part[i][j] = part[i][j] || 
                 part[i - a[j-1]][j-1]; 
      } 
    }
    return part[sum/2][n]; 
  } 
 
  public static void main (String[] args){ 
 
    int a[] = {2, 3, 5}; 
    int n = a.length; 
    if(Partition(a, n) == true) 
      System.out.println("Yes"); 
    else
      System.out.println("No"); 
  } 
}
Yes

Аналіз складності для підмножини Leetcode

Складність часу

O (сума * n) де n - кількість цілих чисел у даному масиві a [], а сума - сума всіх елементів у даному масиві a [].

Складність простору

O (сума * n) тому що ми використали додатковий пробіл sum * n.

посилання