Кількість пари з заданою сумою

У задачі «пара підрахунку з заданою сумою» ми дали цілочисельний масив [], а інше число каже «сума», вам слід визначити, чи має будь-який з двох елементів даного масиву суму, рівну «сумі». Приклад введення: arr [] = {1,3,4,6,7} і сума = 9. Вивід: “Елементи знайдені ...

докладніше

Групувати кілька випадків елементів масиву, упорядкованих за першим випадком

Ви отримуєте запитання, в якому ви вказали невідсортований масив із кількома входженнями чисел. Завдання полягає в групуванні всіх множинних випадків елементів масиву, упорядкованих за першим входженням. Тим часом замовлення має бути таким, як надходить номер. Приклад введення: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

докладніше

Об'єднання та перетин двох пов'язаних списків

Враховуючи два зв’язані списки, створіть ще два зв’язані списки, щоб отримати об’єднання та перетин елементів існуючих списків. Приклад введення: List1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 List2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Вихід: Список_перетину: 14 → 9 → 5 Union_list:…

докладніше

Максимальна різниця між частотою двох елементів така, що елемент, що має більшу частоту, також більша

Припустимо, у вас є цілочисельний масив. Постановка задачі вимагає з'ясувати максимальну різницю між частотою будь-яких двох різних елементів даного масиву, але елемент із більшою частотою також повинен мати більше значення, ніж інше ціле число. Приклад введення: arr [] = {2,4,4,4,3,2}…

докладніше

Усі унікальні триплети, які підсумовують до заданого значення

Ми дали масив цілих чисел і задане число, яке називається "сума". Постановка задачі вимагає з’ясувати триплет, який додається до заданої цифри «сума». Приклад введення: arr [] = {3,5,7,5,6,1} сума = 16 Вихід: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Пояснення: Триплет, який дорівнює заданому…

докладніше

Розділіть 0 і 1 в масиві

Постановка проблеми Припустимо, у вас є цілочисельний масив. Задача “Поділити 0 і 1 в масиві” просить розділити масив на дві частини, через 0 і за 1. Нулі повинні знаходитися з лівої сторони масиву, а одиниці - з правої сторони масиву. ...

докладніше

Знайдіть найбільше d в масиві так, щоб a + b + c = d

Постановка проблеми Припустимо, у вас є масив цілих чисел. Вхідні значення - це різні елементи. Завдання “Знайти найбільший d в масиві таким, що a + b + c = d” вимагає з’ясувати найбільший елемент „d” у наборі таким, що a + b + c =…

докладніше

Максимальна кількість послідовних чисел, представлених у масиві

Постановка задачі Припустимо, у вас є масив цілих чисел розміром N. Проблема “Максимальна кількість послідовних чисел, присутніх у масиві” просить з’ясувати максимальну кількість послідовних чисел, які можуть бути розсіяні в масиві. Приклад arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Пояснення: The…

докладніше

Загальна кількість без повторюваних цифр у діапазоні

Вам дається діапазон цифр (початок, кінець). Дане завдання говорить про з’ясування загальної кількості чисел без повторення цифр у діапазоні. Приклад Введення: 10 50 Вихід: 37 Пояснення: 10 не має повторюваної цифри. 11 має повторювану цифру. 12 не має повторюваної цифри. ...

докладніше

Знайдіть, чи є масив підмножиною іншого масиву

У задачі “Знайти, чи є масив підмножиною іншого масиву” зазначено, що вам дано два масиви arra1 [] та array2 []. Наведені масиви відсортовані. Ваше завдання - визначити, чи є масив2 [] підмножиною масиву1 []. Приклад arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] - це ...

докладніше