Найдовша повторювана послідовність

У задачі “Найдовша повторна підпослідовність” стверджується, що вам надано рядок як вхід. Дізнайтеся найдовшу повторювану підпослідовність, тобто підпослідовність, яка існує двічі в рядку. Приклад aeafbdfdg 3 (afd) Підхід Проблема просить нас з'ясувати найдовшу повторювану підпослідовність у рядку. …

докладніше

Максимальна сума шляху в трикутнику

Постановка проблеми У задачі “Максимальна сума шляху у трикутнику” сказано, що вам надано деякі цілі числа. Ці цілі числа розташовані у вигляді трикутника. Ви починаєте з вершини трикутника і повинні дійти до нижнього ряду. Для цього ви переходите до…

докладніше

Різничний масив | Запит оновлення діапазону в O (1)

Вам надається цілочисельний масив та два типи запитів: один має додати задане число в діапазоні, а інший - для друку всього масиву. Проблема «Різницевий масив | Запит на оновлення діапазону в O (1) »вимагає від нас оновлення діапазону в O (1). Приклад arr []…

докладніше

Видаліть N-ий вузол з кінця даного пов'язаного списку

Постановка проблеми Проблема “Видалити N -й вузол з кінця даного зв’язаного списку” стверджує, що вам надається зв’язаний список з деякими вузлами. І тепер вам потрібно видалити n -й вузол з кінця пов'язаного списку. Приклад 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 видалити третій вузол з останнього 3-> 2-> 3-> 4-> 6 Пояснення:…

докладніше

Знайдіть усі пари (a, b) у масиві такі, що a% b = k

Постановка проблеми Проблема “Знайдіть усі пари (a, b) у масиві так, що % b = k” стверджує, що вам надано масив цілих чисел та ціле число під назвою k. Постановка проблеми просить з'ясувати пару таким чином, щоб x ...

докладніше

Підмножина із сумою, що ділиться на m

Постановка проблеми У задачі “Підмножина з сумою, що ділиться на m” стверджується, що вам надано масив невід’ємних цілих чисел та ціле число m. Тепер вам потрібно знайти, чи існує підмножина, яка має суму, поділену на m. Тобто сума підмножини має дати 0 як…

докладніше

Перевірте, чи не збігаються два інтервали між заданим набором інтервалів

Постановка проблеми Проблема «Перевірте, чи перекриваються два інтервали між заданим набором інтервалів» говорить про те, що вам надано деякий набір інтервалів. Кожен інтервал складається з двох значень: одне - час початку, а інше - час закінчення. У заяві про проблему потрібно перевірити, чи є якісь із…

докладніше

Проблема з обгортанням слів

Постановка проблеми Проблема переносу слів стверджує, що з урахуванням послідовності слів як вхідних даних нам потрібно знайти кількість слів, які можна одночасно розмістити в одному рядку. Отже, для цього ми робимо розриви у заданій послідовності так, щоб друкований документ…

докладніше

Найменший паліндром після заміни

Постановка проблеми У задачі “Найменший паліндром після заміни” ми вказали, що вхідний рядок містить символи та крапки алфавіту нижнього регістру (.). Нам потрібно замінити всі крапки якимось символом алфавіту таким чином, щоб отриманий рядок став паліндромом. Паліндром має бути лексикографічно найменшим. Введення…

докладніше