Кореневий шлях до листя із цільовою сумою рішення Leetcode

Дано двійкове дерево та ціле число K. Наша мета - повернути, чи є в дереві шлях від кореня до листя, такий що його сума дорівнює цільовій-К. Сума шляху - це сума всіх вузлів, які на ньому лежать. 2 / \…

докладніше

Підрахуйте хороші вузли у розв’язку бінарного дерева з використанням шрифтів

Постановка задачі У цій задачі двійкове дерево подано з коренем. Вузол X у дереві називається хорошим, якщо на шляху від кореня до X немає вузлів зі значенням, більшим за X. Ми повинні повернути кількість хороших вузлів у…

докладніше

Максимальна глибина розчину штрих-коду N-арного дерева

У цій задачі ми отримуємо N-арне дерево, тобто дерево, яке дозволяє вузлам мати більше 2 дітей. Нам потрібно знайти глибину листа, найдальшу від кореня дерева. Це називається максимальною глибиною. Зверніть увагу, що глибина шляху ...

докладніше

Мінімальна глибина рішення двійкового дерева Leetcode

У цій задачі нам потрібно знайти довжину найкоротшого шляху від кореня до будь-якого листа у даному двійковому дереві. Зверніть увагу, що “довжина шляху” тут означає кількість вузлів від кореневого до листового вузла. Ця довжина називається мінімальною ...

докладніше

Перетворити відсортований масив на рішення двійкового дерева з використанням штрих-коду

Розглянемо, що нам дано відсортований масив цілих чисел. Мета - побудувати бінарне дерево пошуку з цього масиву таким чином, щоб дерево було збалансованим по висоті. Зверніть увагу, що дерево називається збалансованим по висоті, якщо різниця висот лівого та правого піддерев будь-якого вузла в…

докладніше

Лексикографічні номери Рішення для штрих-коду

Постановка проблеми У задачі “Лексикографічні числа” нам дано число n. Наше завдання - надрукувати цифри від 1 до n у лексикографічному порядку. Приклад n = 13 [1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9] Пояснення: Оскільки ми маємо друкувати числа між ...

докладніше

Розклад курсів II - LeetCode

Ви повинні відвідувати n кількість курсів (від 0 до n-1), де деякі з курсів мають обов’язкові умови. Наприклад: пара [2, 1] представляє участь у курсі 2, ви повинні були пройти курс 1. Дано ціле число n, що представляє загальну кількість курсів і список курсів ...

докладніше

Комбінації літер телефонного номера

У буквосполученнях проблеми телефонного номера ми дали рядки, що містять цифри від 2 до 9. Проблема полягає у тому, щоб знайти всі можливі комбінації, які могли б бути представлені цим числом, якщо кожному номеру присвоєно кілька букв. Присвоєння номера ...

докладніше

Перевірте, чи два вузли знаходяться на одному шляху в Дереві

Постановка проблеми Проблема «Перевірте, чи два вузли знаходяться на одному шляху в Дереві» стверджує, що вам дано n-арне дерево (спрямований ациклічний графік), коріння якого виконується в кореневому вузлі з односпрямованими ребрами між його вершинами. Вам також надається список запитів q. Кожен запит у списку ...

докладніше

Максимальна глибина двійкового дерева

Постановка проблеми "Максимальна глибина двійкового дерева" говорить про те, що вам надана структура даних двійкового дерева. Надрукуйте максимальну глибину даного двійкового дерева. Приклад Введення 2 Пояснення: Максимальна глибина для даного дерева - 2. Оскільки під коренем знаходиться лише один елемент (тобто…

докладніше