Як повернути масив на Java

У попередніх статтях ми бачили, як ми можемо повернути значення з методу в Java. Бувають ситуації, коли нам потрібно повернути з функції кілька значень або масив. Цей підручник допоможе вам повернути масив на Java різних типів даних. ...

докладніше

Перевірте формування масиву за допомогою рішення об'єднання Leetcode

Проблема "Перевірка формування масиву за допомогою рішення об'єднання Leetcode Solution" надала нам масив масивів. Поряд з цим нам також дається послідовність. Потім нам пропонують знайти, чи зможемо ми якось побудувати задану послідовність за допомогою масиву масивів. Ми можемо розташувати масиви в будь-якому…

докладніше

Зробіть два масиви рівними, змінивши рішення підконтрольних лінійних кодів

Проблема Зробити два масиви рівними шляхом реверсування підмасивів Leetcode Solution надає нам два масиви. Один з них є цільовим масивом, а інший - вхідним масивом. Використовуючи вхідний масив, нам потрібно створити цільовий масив. Ми можемо змінити будь-який підмасив у…

докладніше

Перетасувати рішення масиву Leetcode

Проблема Перетасувати рішення масиву Leetcode Solution надає нам масив довжиною 2n. Тут 2n означає, що довжина масиву є парною. Потім нам пропонують перетасувати масив. Тут перетасовка не означає, що нам потрібно випадковим чином перетасувати масив, але конкретним способом є ...

докладніше

Кінцеві ціни зі спеціальною знижкою в магазині Leetcode Solution

Проблема Кінцеві ціни зі спеціальною знижкою в магазині Leetcode Solution свідчить про те, що ви отримуєте цілий ряд цін. Існує особлива умова, згідно з якою ви отримуєте спеціальну знижку на кожен з продуктів. Ви отримуєте знижку в еквівалентній сумі…

докладніше

Найповільніше рішення Leetcode

Проблема "Найповільніше рішення клавіатури" надає нам послідовність натискань клавіш. Ми також отримуємо масив або вектор, коли ці ключі були звільнені. Послідовність ключів подана у вигляді рядка. Отже, проблема попросила нас…

докладніше

3Sum Leetcode Рішення

Постановка проблеми За масиву з n цілих чисел, чи є в числах такі елементи a, b, c, що a + b + c = 0? Знайдіть усі унікальні трійки в масиві, який дає суму нуля. Зверніть увагу: набір рішень не повинен містити дублікатів трійок. Приклад №1 [-1,0,1,2, -1,4]…

докладніше

Отримайте максимум у створеному масиві Leetcode Solution

Проблема Get Maximum in Generated Array Leetcode Solution надала нам одне ціле число. За даним єдиним цілим числом нам потрібно знайти максимальне ціле число в сформованому масиві. Генерація масиву має деякі правила. Згідно з накладеними обмеженнями, нам потрібно знайти максимальне ціле число, яке могло б…

докладніше

Вставте інтервал рішення штрих-коду

Проблема Insert Interval Leetcode Solution надає нам список деяких інтервалів та один окремий інтервал. Тоді нам пропонують вставити цей новий інтервал серед списку інтервалів. Отже, новий інтервал може перетинатися з інтервалами, які вже є у списку, а може ...

докладніше

Сума парних чисел після запитів

Постановка проблеми У цій задачі нам надається масив цілих чисел та масив запитів масивів. Для i -го запиту у нас буде два параметри - index та val. Після кожного запиту ми додаємо val до масиву [індекс]. Нам потрібно знайти суму всіх парних чисел у масиві після ...

докладніше