Мінімальне переміщення до рівних елементів масиву Рішення коду

Постановка проблеми У цій задачі ми отримуємо масив цілих чисел. Крім того, нам дозволено виконувати певний набір операцій над цим масивом. За одну операцію ми можемо збільшити ”n - 1 ″ (усі елементи, крім будь-якого) елементи в масиві на 1. Нам потрібно…

докладніше

Рішення клавіатури Leetcode

Постановка проблеми У цій задачі ми отримуємо масив рядків. Нам потрібно знайти, які рядки в даному масиві належать до будь-якого того самого рядка на клавіатурі QWERTY, як показано нижче: Ми вважаємо, що масив містить рядки англійських букв. Приклад String_Array = {"Ананд", "Соні" ...

докладніше

Унікальне рішення штрих-коду

У проблемі Unique Paths Leetcode Solution зазначено, що вам дано два цілих числа, що представляють розмір сітки. Використовуючи розмір сітки, довжину та ширину сітки. Нам потрібно знайти кількість унікальних шляхів від лівого верхнього кута сітки до…

докладніше

Рішення множення рядків Leetcode

Проблема Розмноження рядків Рішення Леткоду просить нас помножити два рядки, які даються нам як вхід. Ми повинні надрукувати або повернути цей результат множення до функції абонента. Отже, якщо сказати це більш формально з урахуванням двох рядків, знайдіть добуток даних рядків. ...

докладніше

Виразні послідовності

Враховуючи два рядки S і P1, ми повинні підрахувати всю кількість різних послідовностей S, що дорівнює P1. Примітка: Підпослідовність даного рядка - це рядок, який ми архівуємо, видаляючи деякі символи або можливі нульові символи також з вихідного рядка. Ми не можемо змінити ...

докладніше

Кількість трійнят із сумою менше заданої вартості

Постановка задачі Ми дали масив, що містить N кількість елементів. У даному масиві підрахуйте кількість триплетів із сумою, меншою за задане значення. Приклад Введення a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Сума = 10 Вихід 7 Можливі триплети: ...

докладніше

Знайти триплет в масиві із заданою сумою

Постановка задачі Враховуючи масив цілих чисел, знайдіть у масиві комбінацію з трьох елементів, сума яких дорівнює заданому значенню X. Тут ми надрукуємо першу отриману нами комбінацію. Якщо такої комбінації немає, надрукуйте -1. Приклад введення N = 5, X = 15 обр. [] =…

докладніше