Kth найбільший елемент у рішенні Leetcode Stream

Постановка проблеми У цій задачі ми повинні розробити клас KthLargest (), який спочатку має ціле число k та масив цілих чисел. Нам потрібно написати параметризований конструктор для нього, коли ціле число k та числа масиву передаються як аргументи. Клас також має функцію add (val), яка додає…

докладніше

Рішення штрих-коду, пов’язане із паліндромом

У задачі «Зв'язаний з паліндром список» нам потрібно перевірити, чи є даний окремо цілочисловий зв’язаний список паліндромом чи ні. Приклад списку = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Пояснення #1: Список є паліндромним, оскільки всі елементи від початку та назад є

докладніше

Шукати у розв’язаному сортованому масиві рішення штрих-коду

Розглянемо відсортований масив, але вибрано один індекс, і масив був повернутий у цій точці. Тепер, після обертання масиву, вам потрібно знайти певний цільовий елемент і повернути його індекс. Якщо елемента немає, поверніть -1. Проблема загалом ...

докладніше

Впровадження кешу LRU

Найменш нещодавно використаний кеш (LRU) - це тип методу, який використовується для підтримки даних таким чином, що час, необхідний для використання даних, є мінімально можливим. Алгоритм LRU, який використовується, коли кеш заповнений. Ми видаляємо найменш нещодавно використовувані дані з кеш-пам'яті…

докладніше

Знайдіть максимальне повторюване число в масиві

Постановка проблеми У задачі «Знайти максимальне повторюване число в масиві» ми дали несортуваний масив розміру N. Даний масив містить числа в діапазоні {0, k} де k <= N. Знайдіть число, яке надходить до максимального числа разів у масиві. Формат введення…

докладніше

Перемістіть усі нулі до кінця заданого масиву

Постановка проблеми У даному масиві перемістіть усі нулі, наявні в масиві, до кінця масиву. Тут завжди існує спосіб вставити всю кількість нулів до кінця масиву. Приклад введення 9 9 17 0 14 0…

докладніше

Перший повторюваний елемент

Постановка проблеми Ми дали масив, що містить n цілих чисел. Ми повинні знайти перший повторюваний елемент у даному масиві. Якщо немає повторюваного елемента, надрукуйте "Ціле число не повторюється". Примітка: Повторювані елементи - це ті елементи, які надходять кілька разів. (Масив може містити дублікати)…

докладніше

Головоломка з масивом продуктів

Постановка проблеми У задачі -загадці масиву продуктів нам потрібно побудувати масив, де i -й елемент буде добутком усіх елементів у даному масиві, за винятком елемента на i -й позиції. Приклад Вхід 5 10 3 5 6 2 Вихід 180 600 360 300 900 XNUMX…

докладніше

Знайдіть перше повторюване число в заданому масиві

Постановка проблеми У масиві може бути декілька повторюваних чисел, але вам потрібно знайти перше повторюване число в даному масиві (зустрічається вдруге). Приклад Введення 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Вихід 5 - це перший повторюваний елемент…

докладніше

Перевірте, чи пов’язаний список рядків утворює паліндром

Постановка проблеми У задачі “Перевірити, чи зв’язаний список рядків утворює паліндром” ми навели зв’язаний список, що обробляє рядкові дані. Напишіть програму, щоб перевірити, чи є дані паліндромом чи ні. Приклад ba-> c-> d-> ca-> b 1 Пояснення: У наведеному вище прикладі ми бачимо, що…

докладніше