Перевірте, чи два рядкові масиви є еквівалентним рішенням Leetcode

Проблема Перевірити, чи два масиви рядків еквівалентні Рішення Leetcode, надає нам два масиви рядків. Тоді нам пропонують перевірити, чи еквівалентні ці два масиви рядків. Тут еквівалентність стосується того факту, що якщо рядки в масивах об’єднані. Потім після конкатенації обидва ...

докладніше

Перевірте, чи слово зустрічається як префікс будь-якого слова в реченні з використанням Леткоду

Проблема Перевірити, якщо слово трапляється як префікс будь-якого слова у реченні Leetcode Solution, попросило нас знайти індекс слова, що починається з даного пошукового слова. Отже, нам дається речення, яке містить ряд рядків, розділених пробілом, і інший рядок ...

докладніше

Мінімальна кількість кроків для створення двох струнних рішень Anagram Leetcode Solutions

Постановка проблеми У цій задачі нам дано два рядки 's' & 't', що складаються з англійських символів у нижньому регістрі. За одну операцію ми можемо вибрати будь -який символ у рядку 't' і змінити його на інший символ. Нам потрібно знайти мінімальну кількість таких операцій, щоб зробити "t" ...

докладніше

Рішення для форматування ліцензійного ключа

Постановка проблеми У задачі “Форматування ліцензійного ключа” введення складається з рядка символів, що представляє ліцензійний ключ. Спочатку рядок поділяється на N + 1 групи (слова) між N тире. Нам також дається ціле число K, а мета - відформатувати рядок ...

докладніше

Розділіть рядок у збалансованому рішенні Leetcode Solution

Постановка проблеми У цій задачі нам задано рядок символів, що містить лише "R" та "L". Ми називаємо рядок збалансованим, якщо він має однакову кількість "R" і "L". Даний рядок можна розділити на непересічні підрядки. Мета - знайти максимально можливу кількість…

докладніше

Рішення ізоморфних струн Leetcode

Постановка проблеми У цій задачі нам задано два рядки, a і b. Наша мета - визначити, ізоморфні ці два рядки чи ні. Два рядки називаються ізоморфними тоді і тільки тоді, коли символи в першому рядку взагалі можна замінити будь -яким символом (включаючи себе) ...

докладніше

Мінімальні обміни, щоб зробити струни рівними рішенням для штрих-коду

Постановка проблеми Вам надаються два рядки s1 та s2 однакової довжини, що складаються лише з літер “x” та “y”. ви можете поміняти два символи, що належать до різних рядків, ваше завдання - зробити обидва рядки рівними. повернути мінімальну кількість свопів, необхідних для того, щоб обидва рядки були рівними…

докладніше

Розшифруйте рядок з алфавіту до цілочисельного зіставлення рішення штрих-коду

Постановка проблеми У цій задачі нам задано рядок, що містить цифри (0-9) та '#'. Ми повинні перетворити цей рядок на рядок малих англійських букв, використовуючи наступне відображення. Приклад s = “10#11#12” “jkab” Пояснення: “10#” -> “j”, “11#” -> “k”, “1” -> “a”…

докладніше

Переставляйте пробіли між словами Рішення шрифтового коду

Постановка проблеми У цій задачі нам надається текстовий рядок з деякою кількістю слів, які розміщені серед пробілів. Слова можуть містити лише малі англійські літери. Звичайно, кожне слово розділено принаймні одним пробілом. Також у тексті є принаймні одне слово. наприклад текст = "...

докладніше

Перевірте, чи може рядок розірвати інше рішення зі штрих-кодом

Постановка проблеми У цій задачі нам дано два рядки s1 і s2 однакового розміру. Перевірте, чи певна перестановка рядка s1 може порушити певну перестановку рядка s2 або навпаки. Іншими словами, s2 може зламати s1 або навпаки. Рядок x може розривати рядок y (обидва…

докладніше