Об'єднання та перетин двох пов'язаних списків

Враховуючи два зв’язані списки, створіть ще два зв’язані списки, щоб отримати об’єднання та перетин елементів існуючих списків. Приклад введення: List1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 List2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Вихід: Intersection_list: 14 → 9 → 5 Union_list:…

докладніше

Мінімальна операція для зрівняння всіх елементів у масиві

У задачі «Мінімальна операція для того, щоб усі елементи були рівними в масиві» стверджується, що вам надається масив з деякими цілими числами. Вам потрібно з'ясувати мінімальні операції, які можна виконати, щоб зробити масив рівним. Приклад [1,3,2,4,1] 3 Пояснення Будь -які 3 віднімання можуть бути…

докладніше

Підрахуйте кількість триплетів з продуктом, рівним заданому числу

У задачі «Підрахувати кількість трійок із добутком, рівним заданому числу» стверджується, що нам надано цілочисельний масив та число m. Постановка задачі просить з'ясувати загальну кількість трійок з продуктом, рівним m. Приклад arr [] = {1,5,2,6,10,3} м = 30 3 Пояснення Трійні…

докладніше

Перевіряйте наявність паліндрому після кожного запиту на заміну символів

У проблемі «Перевірити наявність паліндрому після кожного запиту на заміну символів» зазначено, що припустимо, вам надано рядок, а ні. запитів, кожен запит має два цілочисельні значення введення як i1 та i2 та один вхід символу, який називається 'ch'. Постановка проблеми просить змінити значення на i1 і…

докладніше

Вид знизу бінарного дерева

Постановка проблеми У задачі «Вигляд знизу двійкового дерева» стверджується, що вам надано двійкове дерево, і тепер вам потрібно знайти вид знизу для даного дерева. Коли ми бачимо дерево зі сторони вниз. Видимі для нас вузли - це дно…

докладніше

Різання стрижня

Постановка проблеми У задачі «Різання стрижня» стверджується, що вам надається стрижень певної довжини та ціни на всі розміри стрижнів, менші або рівні довжині введення. Тобто ми знаємо ціну на стрижні довжиною від 1 до n, враховуючи ...

докладніше

Знайдіть у виразі індекс закриваючої дужки для заданої відкриває дужки

Постановка проблеми Враховуючи рядок s довжини/розміру n та ціле число, що представляє індекс початкової квадратної дужки. Знайти індекс закриваючої дужки для даної початкової дужки у виразі. Приклад s = “[ABC [23]] [89]” індекс = 0 8 s = “[C- [D]]” індекс = 3 5 с…

докладніше

Проблема золотого рудника

Постановка проблеми “Проблема золотої шахти” стверджує, що вам надано двовимірну сітку, у якій у кожній клітинці даної сітки розміщено кілька невід’ємних монет. Спочатку майнер стоїть біля першого стовпця, але в цьому рядку немає обмежень. Він може почати в будь -якому ряду. …

докладніше

Створіть стек, який підтримує getMin () за час O (1) та додатковий простір O (1)

Створіть стек, який підтримує getMin () за час O (1) та додатковий простір O (1). Таким чином, спеціальна структура даних стека повинна підтримувати всі операції стека, як - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () у постійний час. Додайте додаткову операцію getMin (), щоб повернути мінімальне значення ...

докладніше

Підхід на основі черги для першого символу, що не повторюється в потоці

Постановка проблеми Проблема «Підхід на основі черги для перших символів, що не повторюються в потоці» стверджує, що вам надається потік, що містить символи нижнього регістру, знаходьте перший символ, що не повторюється, щоразу, коли до потоку додається новий символ, і якщо не є повторюваним символом повернення -1. Приклади aabcddbe…

докладніше