Кількість пар індексів з рівними елементами в масиві

Припустимо, ми дали цілий масив. Задача “Кількість пар індексів з рівними елементами в масиві” просить з’ясувати кількість пар індексів (i, j) таким чином, щоб arr [i] = arr [j] і i не дорівнювало j . Приклад arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 пари пояснень…

докладніше

Найдовший підмасив, що не має більше ніж K різних елементів

У задачі «Найдовший підмасив, що не містить більше ніж K окремих елементів» стверджується, що, припускаючи, що у вас є масив цілих чисел, постановка проблеми просить з'ясувати найдовший підмасив, який має не більше k різних елементів. Приклад arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5}…

докладніше

Мінімальна операція для зрівняння всіх елементів у масиві

У задачі «Мінімальна операція для того, щоб усі елементи були рівними в масиві» стверджується, що вам надається масив з деякими цілими числами. Вам потрібно з'ясувати мінімальні операції, які можна виконати, щоб зробити масив рівним. Приклад [1,3,2,4,1] 3 Пояснення Будь -які 3 віднімання можуть бути…

докладніше

Різниця між найвищою та найменшою частотами в масиві

У задачі «Різниця між найвищою та найменшою частотами в масиві» стверджується, що припускається, що у вас є цілочисельний масив. Постановка проблеми просить з'ясувати максимальну різницю між найвищою частотою і найнижчою частотою двох різних чисел у масиві. Приклад arr [] = {1, 2, 3,…

докладніше

k-й відсутній елемент у зростаючій послідовності, якого немає в заданій послідовності

Задача «k-й відсутній елемент у зростаючій послідовності, якого немає у даній послідовності» стверджує, що вам дано два масиви. Один з них розміщений у порядку зростання, а інший звичайний невідсортований масив з номером k. Знайдіть k-й відсутній елемент, якого немає в звичайному…

докладніше

Перевірте, чи містить заданий масив повторювані елементи на відстані k відстані один від одного

У задачі «Перевірити, чи містить даний масив дублікати елементів на k відстані один від одного» стверджується, що ми повинні перевірити наявність дублікатів у даному невпорядкованому масиві в діапазоні k. Тут значення k менше, ніж даний масив. Приклади K = 3 arr [] =…

докладніше

Надрукуйте n термінів послідовності Ньюмена-Конвея

Постановка проблеми У задачі “Друк n термінів послідовності Ньюмана-Конвея” сказано, що вам задано ціле число “n”. Знайдіть перші n термінів послідовності Ньюмана-Конвея, потім надрукуйте їх. Приклад n = 6 1 1 2 2 3 4 Пояснення Усі терміни, які друкуються, відповідають послідовності Ньюмана-Конвея…

докладніше

Знайдіть усі пари (a, b) у масиві такі, що a% b = k

Постановка проблеми Проблема “Знайдіть усі пари (a, b) у масиві так, що % b = k” стверджує, що вам надано масив цілих чисел та ціле число під назвою k. Постановка проблеми просить з'ясувати пару таким чином, щоб x ...

докладніше

Запити на XOR найбільшого непарного дільника діапазону

Постановка проблеми У задачі «Запити на XOR найбільшого непарного дільника діапазону» стверджується, що вам надається масив цілого числа та запиту q, кожен запит складається з діапазону. Постановка проблеми просить з'ясувати XOR найбільшого непарного дільника в заданому діапазоні ...

докладніше

Тристороннє розділення масиву навколо заданого діапазону

Постановка проблеми Вам надається масив цілих чисел та діапазон lowValue та highValue. Проблема «Тристороннє розподіл масиву навколо заданого діапазону» просить розділити масив таким чином, що масив буде розділений на три частини. Розділами масивів будуть: елементи…

докладніше