Перший елемент, що зустрічається k разів у масиві

Ми дали число 'k' і цілий масив. Проблема “Перший елемент, що зустрічається k разів у масиві”, говорить про з’ясування першого елемента масиву, який трапляється рівно k разів у масиві. Якщо в масиві немає елемента, який трапляється k разів…

докладніше

Послідовність Голомба

Постановка проблеми У задачі “Послідовність Голомба” зазначено, що вам дано ціле число n, і вам потрібно знайти всі елементи послідовності Голомба до n-го елемента. Приклад n = 8 1 2 2 3 3 4 4 4 Пояснення Перші 8 членів послідовності Голомба ...

докладніше

Знайдіть у виразі індекс закриваючої дужки для заданої відкриває дужки

Постановка задачі Дано рядок s довжини / розміру n та ціле число, що представляє індекс початкової квадратної дужки. Знайдіть індекс закриваючої дужки для даної відкриває дужки у виразі. Приклад s = “[ABC [23]] [89]” індекс = 0 8 s = “[C- [D]]” індекс = 3 5 с ...

докладніше

Ітераційний метод пошуку висоти двійкового дерева

Постановка проблеми У задачі «Ітераційний метод пошуку висоти двійкового дерева» зазначено, що вам дано двійкове дерево, знайдіть висоту дерева за допомогою ітераційного методу. Приклади Вхідні дані 3 Вхідні дані 4 Алгоритм ітеративного методу пошуку висоти двійкового дерева Висота дерева ...

докладніше

Переставити масив таким чином, щоб 'arr [j]' перетворилося на 'i', якщо 'arr [i]' було 'j'

Постановка проблеми Проблема ”Переставити масив таким чином, що 'arr [j]' стає 'i', якщо 'arr [i]' дорівнює 'j'”, стверджує, що у вас є масив розміром “n”, що містить цілі числа. Числа в масиві знаходяться в діапазоні від 0 до n-1. Постановка проблеми просить переставити масив у…

докладніше

Впорядкуйте масив по порядку - найменший, найбільший, 2-й найменший, 2-й найбільший

Постановка проблеми Припустимо, у вас є цілочисельний масив. Задача «Переставити масив по порядку - найменший, найбільший, 2-й найменший, 2-й найбільший, ..» просить переставити масив таким чином, щоб найменше число стояло першим, а потім найбільшим числом, потім другим найменшим, а потім другим ...

докладніше

Знайдіть різні елементи, загальні для всіх рядків матриці

Постановка задачі Наведено матрицю всіх цілих чисел. Завдання «Знайти окремі елементи, спільні для всіх рядків матриці», вимагає з’ясувати всі можливі окремі елементи, але загальні в кожному з рядків, присутніх у матриці. Приклад arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11,…

докладніше

Перевірте, чи однакові два вирази з дужками

Дано два рядки s1 та s2, що представляють вирази, що містять оператор додавання, оператор віднімання, малі алфавіти та дужки. Перевірте, чи однакові два вирази з дужками. Приклад Вхід s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Вихід Так Вхід s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Немає алгоритму виводу, щоб перевірити, чи два…

докладніше

Перевірте збалансовані дужки у виразі

Дано рядок s довжиною n. Перевірте, чи є закриваюча дужка для кожної відкриваючої дужки, тобто чи всі дужки збалансовані. Іншими словами, ми також можемо сказати, що, якщо ми маємо '}', ')' та ']' для кожного '{', '(' та '[' відповідно, вираз ...

докладніше

Збалансований вираз із заміною

У проблемі збалансованого виразу із заміною ми подали рядок, що містить дужки, тобто '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Рядок також містить x в деяких місцях як заміну дужок. Перевірте, чи можна рядок перетворити у вираз із дійсними дужками після заміни всіх…

докладніше