Надрукуйте всі підмасиви із сумою 0

Вам дається цілочисельний масив, ваше завдання-надрукувати всі можливі підмасиви із сумою, що дорівнює 0. Отже, нам потрібно надрукувати всі підмасиви з сумою 0. Приклад arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Підмасив знайдено з 0 індексу…

докладніше

Сформуйте мінімальну кількість із заданої послідовності

У задачі “Сформувати мінімальну кількість із заданої послідовності” зазначено, що вам дано якийсь зразок лише I та D. Значення I означає збільшення і зменшення, нам надано D. Постановка задачі просить надрукувати мінімальну кількість, яка відповідає заданому шаблону. Ми маємо …

докладніше

Впорядкуйте двійковий рядок як альтернативні випадки x та y

Постановка проблеми Припустимо, вам дано двійковий рядок і два числа x і y. Рядок складається тільки з 0 та 1. Проблема «Переставити двійковий рядок як альтернативні входження x та y» просить переставити рядок так, що 0 приходить x разів comes 1 приходить…

докладніше

Перевірте, чи може даний масив відображати обхід порядку бінарного дерева пошуку

Постановка проблеми У задачі «Перевірити, чи може даний масив представляти обхід порядку обробки рівня бінарного дерева пошуку» зазначено, що вам надано обхід порядку рівня бінарного дерева пошуку. І за допомогою обходу дерева рівня порядку порядку. Нам потрібно ефективно з'ясувати, чи порядок рівня ...

докладніше

Прямокутна підматриця найбільшої площі з рівним числом 1 і 0

Problem Statement   Given a binary matrix of size n x m. The problem is to find the largest area rectangular sub-matrix with equal number of 1’s and 0’s. Example   Dimensions = 4 x 4 Matrix: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 …

докладніше

Знайдіть єдиний повторюваний елемент між 1 і N-1

У пошуку єдиного повторюваного елемента від 1 до N-1 задачі ми навели масив випадкових цілих чисел у діапазоні від 1 до n-1. Буде одне число, яке повторюється. Ваше завдання - знайти це число. Приклад введення [2,3,4,5,2,1] Вихід 2 Пояснення 2 - це…

докладніше

Знайдіть нулі, які потрібно перевернути, щоб кількість послідовних 1 була максимальною

Problem Statement   In the “Find Zeros to be Flipped so that Number of Consecutive 1’s is Maximized” problem we have given a binary array and a number x which denotes the no. of zeros to be flipped. Write a program to find the zeros that need to be flipped so …

докладніше