Знайдіть, чи є масив підмножиною іншого масиву

У задачі «Знайдіть, чи масив є підмножиною іншого масиву» стверджується, що вам надано два масиви arra1 [] та array2 []. Наведені масиви є несортуваними. Ваше завдання - з’ясувати, чи є масив2 [] підмножиною масиву1 []. Приклад arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] - це…

докладніше

Послідовності заданої довжини, де кожен елемент більше або дорівнює дворазовому попередньому

Завдання "Послідовності заданої довжини, де кожен елемент більше або дорівнює дворазовому попередньому", дає нам два цілих числа m і n. Тут m - найбільше число, яке може існувати в послідовності, а n - кількість елементів, які повинні бути присутніми в…

докладніше

Напишіть функцію, щоб отримати точку перетину двох зв’язаних списків

Постановка проблеми У задачі «Написати функцію, щоб отримати точку перетину двох зв’язаних списків» стверджується, що вам надано два зв’язані списки. Але вони не є незалежними зв’язаними списками. Вони в певний момент з'єднані. Тепер вам потрібно знайти цю точку перетину цих двох списків. …

докладніше

Різничний масив | Запит оновлення діапазону в O (1)

Вам надається цілочисельний масив та два типи запитів: один має додати задане число в діапазоні, а інший - для друку всього масиву. Проблема «Різницевий масив | Запит на оновлення діапазону в O (1) »вимагає від нас оновлення діапазону в O (1). Приклад arr []…

докладніше

Перевірте, чи не збігаються два інтервали між заданим набором інтервалів

Постановка проблеми Проблема «Перевірте, чи перекриваються два інтервали між заданим набором інтервалів» говорить про те, що вам надано деякий набір інтервалів. Кожен інтервал складається з двох значень: одне - час початку, а інше - час закінчення. У заяві про проблему потрібно перевірити, чи є якісь із…

докладніше

Операція видалення бінарного дерева пошуку

Постановка проблеми Проблема “Операція видалення дерева двійкового пошуку” просить нас реалізувати операцію видалення для бінарного дерева пошуку. Видалити - це функція видалення вузла з даним ключем/даними. Приклад вхідного вузла, який потрібно видалити = 5 Вихідний підхід для операції видалення бінарного дерева пошуку Отже…

докладніше

Впровадження Deque за допомогою подвійно пов'язаного списку

Постановка проблеми У проблемі "Реалізація Deque за допомогою подвійно зв'язаного списку" говориться, що вам потрібно реалізувати такі функції Deque або Doublely End Queue за допомогою подвійно пов'язаного списку, insertFront (x): Додайте елемент x на початку Deque insertEnd (x ): Додайте елемент x в кінці…

докладніше

Впровадити стек і чергу за допомогою Deque

Постановка проблеми Проблема «Реалізація стека та черги за допомогою Deque» передбачає написання алгоритму для реалізації стеку та черги за допомогою Deque (подвійно завершена черга). Приклад (стек) Push (1) Push (2) Push (3) Pop () isEmpty () Pop () Розмір () 3 false 2 1 Приклад (Черга) Черга (1) Черга (2) Черга (3) Черга isEmpty () Розмір () Черга () 1 false 2…

докладніше

Впорядкуйте масив по порядку - найменший, найбільший, 2-й найменший, 2-й найбільший

Постановка проблеми Припустимо, у вас є цілочисельний масив. Задача «Переставити масив за порядком - найменший, найбільший, 2 -й найменший, 2 -й найбільший, ..» просить переставити масив таким чином, щоб найменше число було спочатку, а потім найбільше, потім друге найменше, а потім друге …

докладніше

Висота загального дерева від батьківського масиву

Постановка проблеми “Проблема висоти загального дерева від батьківського масиву” говорить про те, що вам надається дерево з n вершинами як масив par [0… n-1]. Тут кожен індекс i в par [] являє собою вузол, а значення в i представляє безпосередній батько цього вузла. Для кореневого вузла…

докладніше