Поворот списку Рішення для штрих-коду

Проблема Повернути список Leetcode Solution надає нам пов'язаний список і ціле число. Нам пропонують повернути зв’язаний список вправо на k місць. Отже, якщо ми повернемо зв’язаний список k місцями вправо, на кожному кроці ми беремо останній елемент із…

докладніше

Шукати у розв’язаному сортованому масиві рішення штрих-коду

Розглянемо відсортований масив, але вибрано один індекс, і масив був повернутий у цій точці. Тепер, після обертання масиву, вам потрібно знайти певний цільовий елемент і повернути його індекс. Якщо елемента немає, поверніть -1. Проблема загалом ...

докладніше

Максимальний добуток двох елементів у розв’язанні масиву Leetcode

У задачі “Максимальний добуток двох елементів у масиві” наша мета - знайти два індекси i та j у даному масиві цілих чисел a, такі, що добуток (a [i] - 1) * (a [j] - 1) є максимальним. Масив має принаймні 2 елементи, і все…

докладніше

Скремблюючий рядок

Постановка проблеми Проблема “Рядок шифрування” стверджує, що вам надано два рядки. Перевірити, чи є другий рядок шифрованим рядком першого чи ні? Пояснення Нехай рядок s = “великий” Представлення s як двійкового дерева шляхом рекурсивного поділу його на два непусті підрядки. Цей рядок може бути…

докладніше

Алгоритм опуклого корпусу

У задачі “Алгоритм опуклої оболонки” ми навели набір деяких точок. Найменший багатокутник, який можна утворити з тими точками, які містять усі інші точки всередині нього, будемо називати його опуклою оболонкою. Цього можна досягти за допомогою алгоритму Джарвіса. Алгоритм Ініціалізує крайню ліву точку до…

докладніше

Найдовший підмасив, що має кількість одиниць на 1 більше, ніж кількість одиниць 0

Ми дали масив цілих чисел. Масив містить лише одиниці і 1. Постановка проблеми просить з'ясувати довжину найдовшого підмасиву, який має кількість цифри 0 всього на одну більше, ніж кількість нулів у підмасиві. Приклад введення: arr [] =…

докладніше

Найдовший підмасив, що не має більше ніж K різних елементів

У задачі «Найдовший підмасив, що не містить більше ніж K окремих елементів» стверджується, що, припускаючи, що у вас є масив цілих чисел, постановка проблеми просить з'ясувати найдовший підмасив, який має не більше k різних елементів. Приклад arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5}…

докладніше

Знайдіть відстань між двома вузлами двійкового дерева

Постановка проблеми У задачі «Знайти відстань між двома вузлами двійкового дерева» стверджується, що вам дано двійкове дерево, і вам дано два вузли. Тепер вам потрібно знайти мінімальну відстань між цими двома вузлами. Приклад // Дерево показано за допомогою зображення над вузлом 1…

докладніше

Операція видалення бінарного дерева пошуку

Постановка проблеми Проблема “Операція видалення дерева двійкового пошуку” просить нас реалізувати операцію видалення для бінарного дерева пошуку. Видалити - це функція видалення вузла з даним ключем/даними. Приклад вхідного вузла, який потрібно видалити = 5 Вихідний підхід для операції видалення бінарного дерева пошуку Отже…

докладніше

Найкращий час для купівлі та продажу акцій

Постановка проблеми У задачі “Найкращий час для купівлі та продажу акцій” стверджується, що вам надається масив цін довжиною n, де i -й елемент зберігає ціну акцій на i -й день. Якщо ми можемо здійснити лише одну транзакцію, тобто купити в один день і…

докладніше