Комбіноване Сумське рішення Leetcode

Проблема Combination Sum Leetcode Solution надає нам масив або список цілих чисел і цілі. Нам пропонують знайти комбінації, які можна скласти, використовуючи ці цілі числа, будь-яку кількість разів, що складаються з заданою ціллю. Отже, більш формально, ми можемо використовувати дане…

докладніше

Рішення для пошуку слів Leetcode

Постановка проблеми З огляду на дошку mxn та слово, знайдіть, чи існує це слово у сітці. Слово можна побудувати з літер послідовно суміжних клітинок, де «сусідні» клітинки розташовані горизонтально або вертикально. Одну і ту ж букву клітинки можна використовувати не більше одного разу. Приклад…

докладніше

Рішення Leetcode для елемента більшості

Постановка проблеми Нам дається масив цілих чисел. Нам потрібно повернути ціле число, яке зустрічається більше ⌊N / 2⌋ часу в масиві, де ⌊ ⌋ - оператор поверху. Цей елемент називається елементом більшості. Зауважте, що вхідний масив завжди містить елемент більшості. …

докладніше

Рішення штрих-коду, пов’язане із паліндромом

У задачі «Зв'язаний з паліндром список» нам потрібно перевірити, чи є даний окремо цілочисловий зв’язаний список паліндромом чи ні. Приклад списку = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Пояснення #1: Список є паліндромним, оскільки всі елементи від початку та назад є

докладніше

Унікальне рішення штрих-коду

У проблемі Unique Paths Leetcode Solution зазначено, що вам дано два цілих числа, що представляють розмір сітки. Використовуючи розмір сітки, довжину та ширину сітки. Нам потрібно знайти кількість унікальних шляхів від лівого верхнього кута сітки до…

докладніше

Максимально можлива різниця двох підмножин масиву

Припустимо, у нас є цілочисельний масив. Постановка задачі “Максимально можлива різниця двох підмножин масиву” вимагає з’ясувати максимально можливу різницю між двома підмножинами масиву. Умови, яких слід дотримуватися: Масив може містити повторювані елементи, але найвища частота елемента…

докладніше

У порядку наступник вузла в двійковому дереві

Постановка проблеми Проблема просить знайти “Inorder Successor of a node in Binary Tree”. Впорядкований послідовник вузла - це вузол у бінарному дереві, що йде після даного вузла в обході даного бінарного дерева. Приклад наступника Inorder 6 - це…

докладніше

Перевірте, чи містить заданий масив повторювані елементи на відстані k відстані один від одного

У задачі «Перевірити, чи містить даний масив дублікати елементів на k відстані один від одного» стверджується, що ми повинні перевірити наявність дублікатів у даному невпорядкованому масиві в діапазоні k. Тут значення k менше, ніж даний масив. Приклади K = 3 arr [] =…

докладніше

Максимальний добуток зростаючої послідовності

Постановка проблеми У задачі “Максимальний добуток зростаючої підпослідовності” стверджується, що вам надано масив цілих чисел. Тепер вам потрібно з'ясувати максимальний продукт, якого ви можете досягти, щоб помножити елементи зростаючої підпослідовності. Варто відзначити, що ми не…

докладніше

Сформуйте мінімальну кількість із заданої послідовності

У задачі “Сформувати мінімальну кількість із заданої послідовності” зазначено, що вам дано якийсь зразок лише I та D. Значення I означає збільшення і зменшення, нам надано D. Постановка задачі просить надрукувати мінімальну кількість, яка відповідає заданому шаблону. Ми маємо …

докладніше