Найдовша повторювана послідовність

Проблема “Найдовша повторювана підпослідовність” стверджує, що вам вводиться рядок як вхід. Знайдіть найдовшу повторювану підпослідовність, тобто підпослідовність, яка існує двічі у рядку. Приклад aeafbdfdg 3 (afd) Підхід Проблема просить нас з’ясувати найдовшу повторювану підпослідовність у рядку. ...

докладніше

Найдовша підпослідовність така, що різниця між суміжними є одна

Проблема "Найдовша підпослідовність така, що різниця між суміжними є одна" говорить, що вам дано цілочисельний масив. Тепер потрібно знайти довжину найдовшої підпослідовності такою, щоб різниця сусідніх елементів дорівнювала 1. Приклад 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Пояснення Як…

докладніше

Перевірте, чи містить заданий масив повторювані елементи на відстані k відстані один від одного

Проблема «Перевірити, чи містить заданий масив повторювані елементи на відстані k один від одного», стверджує, що ми повинні перевірити наявність дублікатів у даному невпорядкованому масиві в межах k. Тут значення k менше, ніж заданий масив. Приклади K = 3 arr [] =…

докладніше

Підключіть до продукту

Проблема “Пара з даним товаром” стверджує, що вам дано цілочисельний масив і число “x”. Визначте, чи складається масив із пари, добуток якої дорівнює 'x', що існує у даному вхідному масиві. Приклад [2,30,12,5] x = 10 Так, у ньому є пояснення щодо товарної пари Тут 2…

докладніше

Знайдіть відсортовану підпослідовність розміру 3 за лінійний час

Постановка проблеми Проблема «Знайти відсортовану підпослідовність розміру 3 за лінійний час» стверджує, що у вас є цілочисельний масив. Постановка задачі вимагає з’ясувати три числа таким чином, щоб масив [i] <масив [k] <масив [k] та i <j <k. Приклад arr []…

докладніше

Переставити масив таким чином, щоб парні елементи індексу були меншими, а непарні - більшими

Постановка проблеми Ви дали масив цілих чисел. Проблема «Переставити масив таким чином, щоб парні елементи індексу були меншими, а непарні елементи індексу більшими» просить переставити масив таким чином, щоб парні елементи індексу мали бути меншими, ніж непарні елементи індексу в…

докладніше

Підрахувати пари з двох зв’язаних списків, сума яких дорівнює заданому значенню

Постановка проблеми Проблема «Підрахувати пари з двох зв’язаних списків, сума яких дорівнює заданому значенню», свідчить про те, що вам дано два зв’язані списки та цілу суму значень. Постановка задачі просила з’ясувати, скільки загальної пари має суму, рівну заданому значенню. Приклад ...

докладніше

Друк дужок у задачі множення матричного ланцюга

Постановка задачі Нам потрібно знайти порядок множення матриць таким, щоб кількість операцій, що беруть участь у множенні всіх матриць, було мінімізовано. Потім нам потрібно надрукувати це замовлення, тобто надрукувати дужки у задачі множення ланцюжків матриць. Вважаємо, у вас є 3 матриці A, B,…

докладніше

Ітераційна глибина першого обходу графіка

В ітераційній глибині першого обходу задачі графа ми навели структуру даних графа. Напишіть програму для друку глибини першого обходу даного графіка за допомогою ітераційного методу. Приклад введення: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3…

докладніше

Черга з пріоритетом

Черга пріоритетів - це тип структури даних, який схожий на звичайну чергу, але має пріоритет, пов’язаний із кожним із його елементів. Чим вище пріоритет, тим раніше елемент буде подано. У деяких випадках є два елементи з однаковим пріоритетом, тоді елемент, що знаходиться в черзі ...

докладніше