Мінімальне переміщення до рівних елементів масиву Рішення коду

Постановка проблеми У цій задачі ми отримуємо масив цілих чисел. Крім того, нам дозволено виконувати певний набір операцій над цим масивом. За одну операцію ми можемо збільшити ”n - 1 ″ (усі елементи, крім будь-якого) елементи в масиві на 1. Нам потрібно…

докладніше

Максимальна сума пар з конкретною різницею

Задача “Максимальна сума пар з конкретною різницею” стверджує, що вам дано масив цілих чисел і ціле число K. Тоді нам пропонується з’ясувати максимальну суму незалежних пар. Ми можемо створити пару двох цілих чисел, якщо вони мають абсолютну різницю менше K.

докладніше

Найбільший підмасив з рівною кількістю 0 і 1

Вам дано масив цілих чисел. Цілі числа - лише 0 та 1 у вхідному масиві. Постановка задачі вимагає виявити найбільший підмасив, який може мати рівний рахунок 0 і 1. Приклад arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} від 0 до 5 (всього 6 елементів) Пояснення З позиції масиву…

докладніше

Двійковий масив після операцій перемикання діапазону M

Вам надається двійковий масив, який складається з 0 спочатку і Q кількості запитів. Постановка задачі просить перемикати значення (перетворюючи 0s в 1s і 1s в 0s). Після виконаних запитів Q роздрукуйте результуючий масив. Приклад arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Переключити (2,4)…

докладніше

Запити для підрахунків елементів масиву зі значеннями в заданому діапазоні

Постановка проблеми Проблема «Запити на підрахунок елементів масиву зі значеннями в заданому діапазоні» стверджує, що у вас є цілочисельний масив і два числа x та y. Постановка задачі вимагає з’ясувати кількість чисел, присутніх у масиві, яка лежить між заданими х та у. ...

докладніше

Обґрунтування тексту

Постановка проблеми Проблема «Обґрунтування тексту» говорить про те, що вам надається список s [] рядка типу розміром n та цілим числом. Обґрунтуйте текст так, щоб кожен рядок тексту складався з кількості символів. Ви можете використовувати пробіл ('') як символ для завершення ...

докладніше

Виразні сусідні елементи в масиві

Постановка проблеми Припустимо, що ми маємо цілочисельний масив. Задача “Виразні сусідні елементи в масиві” просить визначити, чи можна отримати масив, в якому всі сусідні числа відрізняються чи ні, замінивши два сусідні або сусідні елементи в масиві, якщо це…

докладніше

Підрахуйте підмасиви з рівною кількістю одиниць і одиниць

Постановка проблеми Проблема «Підрахувати підмасиви з однаковою кількістю одиниць і одиниць» говорить про те, що вам дано масив, що складається лише з одиниць і одиниць. Постановка задачі вимагає з'ясувати кількість підмасивів, що складаються з рівного числа 1 і 0. Приклад arr [] = {0, 1, 0,…

докладніше

Перетворення бінарного дерева в бінарне дерево пошуку за допомогою набору STL

Постановка проблеми Нам дається двійкове дерево, і нам потрібно перетворити його в двійкове дерево пошуку. Проблема “Бінарне дерево у бінарне перетворення дерева пошуку за допомогою набору STL” вимагає перетворення за допомогою набору STL. Ми вже обговорювали перетворення бінарного дерева в BST, але ми ...

докладніше

Знайдіть мінімальну відстань між двома числами

Постановка проблеми Ви дали масив і два числа, що називаються x та y. Завдання “Знайти мінімальну відстань між двома числами” вимагає з’ясувати мінімально можливу відстань між ними. Наведений масив може мати спільні елементи. Можна припустити, що і x, і y різні. ...

докладніше