Мінімальне переміщення до рівних елементів масиву Рішення коду

Постановка проблеми У цій задачі нам задано масив цілих чисел. Крім того, нам дозволено виконувати певний набір операцій над цим масивом. За одну операцію ми можемо збільшити ”n - 1 elements (усі елементи, крім будь -якого одного) елементів у масиві на 1. Нам потрібно…

докладніше

Максимальна сума пар з конкретною різницею

Задача “Максимальна сума пар з конкретною різницею” стверджує, що вам дано масив цілих чисел і ціле число K. Тоді нам пропонується з’ясувати максимальну суму незалежних пар. Ми можемо створити пару двох цілих чисел, якщо вони мають абсолютну різницю менше K.

докладніше

Найбільший підмасив з рівною кількістю 0 і 1

Вам надається масив цілих чисел. Цілі числа у вхідному масиві складають лише 0 та 1. Постановка проблеми просить з'ясувати найбільший підмасив, який може мати рівну кількість 0 і 1. Приклад arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 до 5 (всього 6 елементів) Пояснення З позиції масиву…

докладніше

Двійковий масив після операцій перемикання діапазону M

Вам надається двійковий масив, який складається з 0 спочатку та Q запитів. Постановка проблеми просить переключити значення (перетворення 0 в 1 і 1 в 0). Після виконання Q запитів надрукуйте отриманий масив. Приклад arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Переключити (2,4)…

докладніше

Запити для підрахунків елементів масиву зі значеннями в заданому діапазоні

Постановка проблеми У задачі “Запити на підрахунок елементів масиву зі значеннями в заданому діапазоні” стверджується, що у вас є цілочисельний масив та два числа x та y. Постановка проблеми просить з'ясувати кількість чисел, присутніх у масиві, що лежить між даними x і y. …

докладніше

Обґрунтування тексту

Постановка проблеми Проблема “Обґрунтування тексту” стверджує, що вам надається список s [] рядка типу розміру n та цілого розміру. Обґрунтуйте текст таким чином, щоб кожен рядок тексту містив розмір числа символів. Ви можете використовувати пробіл ('') як символ для завершення ...

докладніше

Виразні сусідні елементи в масиві

Постановка проблеми Припустимо, у нас є цілочисельний масив. Проблема “Виразні суміжні елементи в масиві” просить визначити, чи можна отримати масив, в якому всі суміжні числа відрізняються чи ні, помінявши місцями два суміжні або сусідні елементи в масиві, якщо це…

докладніше

Підрахуйте підмасиви з рівною кількістю одиниць і одиниць

Постановка проблеми У задачі «Підрахувати підмасиви з рівною кількістю одиниць і 1» стверджується, що вам надається масив, що складається лише з 0 та 0. Постановка проблеми просить з'ясувати кількість підмасивів, що складають рівну кількість оголошень 1, які не містять 0. Приклад arr [] = {1, 0, 0,…

докладніше

Перетворення бінарного дерева в бінарне дерево пошуку за допомогою набору STL

Problem Statement   We are given a binary tree and we need to convert it into a binary search tree. The problem “Binary Tree to Binary Search Tree Conversion using STL set” asks to do conversion using STL set. We have already discussed converting the binary tree into BST but we …

докладніше

Знайдіть мінімальну відстань між двома числами

Постановка проблеми Ви дали масив та два числа, які називаються x та y. Завдання «Знайти мінімальну відстань між двома числами» просить з’ясувати мінімально можливу відстань між ними. Наведений масив може мати загальні елементи. Можна припустити, що і x, і y різні. …

докладніше