Максимальна сума шляху в трикутнику прямого числа

У задачі “Максимальна сума шляху у трикутнику з правильним числом” зазначено, що вам дано кілька цілих чисел у вигляді прямокутного числового трикутника. Дізнайтеся максимальну суму, яку ви можете досягти, якщо почати зверху і рухатися до основи таким чином, щоб рухатися ...

докладніше

Допускається мінімум вставок для формування паліндрому з перестановками

Проблема “Мінімум вставок для формування паліндрому з дозволеними перестановками” стверджує, що вам дається рядок із усіма літерами в нижньому регістрі. Постановка проблеми вимагає з'ясувати мінімальну вставку символу в рядок, який може стати Паліндром. Позиція символів може бути ...

докладніше

Перевірте, чи містить масив суміжні цілі числа з дозволеними дублікатами

Вам надано масив цілих чисел, який також може містити повторювані елементи. Постановка задачі вимагає з’ясувати, чи це набір суміжних цілих чисел, надрукуйте “Так”, якщо так, надрукуйте “Ні”, якщо ні. Приклад введення зразка: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Зразок…

докладніше

Максимально можлива різниця двох підмножин масиву

Припустимо, у нас є цілочисельний масив. Постановка задачі “Максимально можлива різниця двох підмножин масиву” вимагає з’ясувати максимально можливу різницю між двома підмножинами масиву. Умови, яких слід дотримуватися: Масив може містити повторювані елементи, але найвища частота елемента…

докладніше

Мінімальна операція для зрівняння всіх елементів у масиві

Проблема “Мінімальна операція з метою зрівняння всіх елементів у масиві” стверджує, що вам надано масив із деякими цілими числами. Ви повинні з’ясувати мінімальні операції, які можна зробити, щоб зробити масив рівним. Приклад [1,3,2,4,1] 3 Пояснення Будь-які 3 віднімання можуть бути ...

докладніше

Створити всі можливі відсортовані масиви з альтернативних елементів двох заданих відсортованих масивів

У задачі «Створення всіх можливих відсортованих масивів із альтернативних елементів двох заданих відсортованих масивів» зазначено, що припускаємо, що у вас є два відсортовані масиви. Постановка задачі вимагає з'ясувати всі можливі відсортовані масиви, так що число повинно розташовуватися по черзі з двох даних різних масивів. Приклад ArrA []…

докладніше

Різничний масив | Запит оновлення діапазону в O (1)

Вам дається цілочисельний масив і два типи запитів, один - додати задане число в діапазон, а інший - надрукувати весь масив. Задача “Різничний масив | Запит оновлення діапазону в O (1) ”вимагає від нас оновлення діапазону в O (1). Приклад arr []…

докладніше

Постійний діапазон додавання операцій над масивом

Ви дали цілочисельний масив, і спочатку він був ініціалізований як 0, а також дістав діапазон. Завдання полягає в додаванні заданого числа в діапазон масиву та надрукуванні результуючого масиву. Приклад arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Запит: {(0, 2, 50), (3,…

докладніше

Знайдіть усі пари (a, b) у масиві такі, що a% b = k

Постановка проблеми Проблема “Знайти всі пари (a, b) у масиві таким чином, що a% b = k” стверджує, що вам надано масив цілих чисел і ціле значення, що називається k. Постановка задачі вимагає з’ясувати пару таким чином, щоб x…

докладніше

Діапазон LCM-запитів

Постановка проблеми Проблема “Діапазон запитів LCM” стверджує, що у вас є цілочисельний масив і q запитів. Кожен запит містить (ліворуч, праворуч) як діапазон. Завданням є з’ясувати LCM (ліворуч, праворуч), тобто LCM усього числа, яке надходить у діапазоні…

докладніше