Тема
Модель OSI
Характеристики бази даних
Незалежність даних
Компоненти бази даних
Архітектура бази даних
Структура СУБД та бази даних Структура системи управління базами даних
Система обробки файлів
Система управління базами даних
Таблиці в СУБД
Перегляди в СУБД
Матеріалізовані подання в СУБД
Схема бази даних
Екземпляр бази даних
Мови баз даних
Мова визначення даних - DDL
Мова маніпуляції даними - DML
Мова управління даними - DCL
Мова контролю транзакцій - TCL
Інтерфейс бази даних
Моделі даних у СУБД
Моделі даних на основі об’єктів
Моделі фізичних даних
Моделі даних на основі записів
Основні поняття моделі даних ER
Модель даних ER
Перетворити діаграму ER у таблиці
Абстракція бази даних
Користувачі та адміністратори баз даних
Реляційні мови запитів - Реляційна алгебра
Реляційне числення - Кортежне реляційне числення - Реляційне числення домену
Організація файлів у СУБД
Послідовна організація файлів у СУБД
Організація файлів купи у СУБД
Організація хеш-файлів / прямих файлів у СУБД
Індексований метод послідовного доступу (ISAM)
Організація файлів B + Tree
Організація кластерних файлів у СУБД
Словник даних та типи словника даних
Структура, погляди та архітектура словника даних
Функції, переваги та недоліки словника даних
Основні поняття індексації - впорядковані індекси
Поняття про дерево B + і розширення - файли індексу B + і B Tree у СУБД
Доступ до декількох ключів
Концепції хешування
Растрові індекси, переваги та недоліки
Індекс бази даних
Реляційні моделі
Ключі бази даних
Обмеження бази даних
Цілісність бази даних
Оператори реляційного набору в СУБД
Системний каталог
Правило Кодда в СУБД
Нормалізація в СУБД
Перша звичайна форма (1NF)
Друга нормальна форма (2NF)
Третя нормальна форма (3NF)
Звичайна форма Бойса-Кодда (3.5NF) - BCNF
Четверта нормальна форма (4NF)
П'ята нормальна форма (5NF)
Денормалізація бази даних
Різниця між нормалізацією та денормалізацією в базі даних (СУБД)
Транзакція бази даних (СУБД)
Контроль паралельності в СУБД
Тупик СУБД
Резервне копіювання та відновлення даних у СУБД
Винятки в СУБД
Тригери в СУБД
Типи даних та змінні в СУБД
Розширений SQL
Виберіть Операція в СУБД
NULL Значення в СУБД
Сортування в СУБД
Агрегація в СУБД
Операція приєднання в СУБД
Підзапити в СУБД
Відповідні підзапити в СУБД
Об'єднання в СУБД
Мінус в СУБД
Перетин у СУБД
Перейменувати в СУБД
Відмінні в СУБД
Як у СУБД
Rownum в СУБД
Умовний контроль у СУБД
Виклад справи у СУБД
Курсори в СУБД
Обробка запитів у СУБД
Алгоритм вибору в СУБД
Сканування файлів у СУБД
Сканування індексу в СУБД
Сполучення, роз'єднання та заперечення в СУБД
Приєднується до СУБД
Видалення дублікатів у СУБД
Групування в СУБД
Встановити операцію в СУБД
Зовнішні об’єднання в СУБД
Складні об’єднання в СУБД
Оцінка виразів у СУБД
Трансформація реляційних виразів у СУБД
Правило еквівалентності в СУБД
Метод сортування в СУБД
Оптимізація запитів у СУБД
Матеріалізовані подання (MV) у СУБД
Плани оцінки в СУБД
Оцінка статистики результатів виразу в СУБД
Оцінка розміру (вибірковість) в СУБД
Методи оцінки оператора в СУБД
Вибір планів оцінки в СУБД
Транзакція бази даних у СУБД
Концепція управління транзакціями в СУБД
Модель транзакції в СУБД
Розклади в СУБД
Атомність та довговічність транзакцій у СУБД
Журнали в СУБД
Вхід із можливістю запису в СУБД
База даних тіней в СУБД
Структура зберігання в СУБД
Доступ до даних у СУБД
Резервне копіювання даних у СУБД
Відновлення даних у СУБД
Тіньова сторінка в СУБД
Відновлення з одночасними транзакціями в СУБД
Розширені методи відновлення в СУБД
Ізоляція транзакцій у СУБД
Рівні ізоляції транзакцій у СУБД
Серіалізація транзакцій у СУБД
Впровадження ізоляції транзакцій у СУБД
Обробка тупикових ситуацій у СУБД
Вбудований SQL в СУБД
Динамічний SQL в СУБД
База даних документів у СУБД
База даних XML в СУБД
XPath у СУБД
XQuery в СУБД
Поширювати системи баз даних у СУБД
Фрагментація даних у СУБД
Розподілена обробка запитів у СУБД
Розподілена паралельність у СУБД
Створення бази даних в Oracle в СУБД